วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คำสั่งแต่งตั้ง ตร.ภาค 8 ออก เด้ง ผกก.บ่อผุดเซ่นคดีแหม่ม

คลอดอีกระลอกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับ รอง ผบก.-สว. ในสังกัด บช.ก., รพ.ตร., สทส. และ ภ.8 ซึ่งเด้ง ผกก.บ่อผุด จ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8 หลังพบบกพร่องคดีจักรยานยนต์ชนแหม่มออสซี่ดับที่เกาะสมุย...

เมื่อวันที่ 3 ธ.ค. มีรายงานว่า กองสารนิเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับสารวัตร (สว.) - รองผู้บังคับการตำรวจ (รอง ผบก.) ประจำปี 2555 เพิ่มเติม โดยเป็นคำสั่งสังกัดกองบัญชาการ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (สทส.) จำนวน 47 ราย สังกัดโรงพยาบาลตำรวจ 208 ราย สังกัดกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค (บช.ภ.) 8 จำนวน 258 ราย และสังกัดกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) จำนวน 223 ราย

ทั้งนี้ ในส่วนของ บช.ภ. 8 มีตำแหน่งที่น่าสนใจ ดังนี้ พ.ต.อ.สำราญ มาเจริญ ตำแแหน่งเดิม ผกก.สภ.บ่อผุด จ.สุราษฎร์ธานี ตำแหน่งใหม่เป็น ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ. 8 หลังพบบกพร่องในคดีจักรยานยนต์ชนแหม่มออสซี่ดับที่เกาะสมุย และ พ.ต.ท.ม.ล.พัฒนจักร จักรพันธุ์ ตำแหน่งเดิม รอง ผกก.ป.สภ.กมลา จ.ภูเก็ต ตำแหน่งใหม่เป็น ผกก.สภ.กมลา จ.ภูเก็ต และ พ.ต.อ.ขวัญดี ฉิมพลี ตำแหน่งเดิม ผกก.สภ.เมืองนราธิวาส ตำแหน่งใหม่เป็น ผกก.สภ.เหนือคลอง จ.กระบี่

สำหรับ บช.ก. ตำแหน่งที่น่าสนใจมี ดังนี้ พ.ต.อ.กฤษฎา กาญจนอลงกรณ์ ตำแหน่งเดิม ผกก.3 บก.ปอศ. ตำแหน่งใหม่เป็น รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.พงศ์ฤทธิ์ บุญเลี้ยง ตำแหน่งเดิม รอง ผบก.ภ.จ.อำนาจเจริญ ตำแหน่งใหม่เป็น รอง ผบก.ป. พ.ต.อ.วรพจน์ ดิษยบุตร ตำแหน่งเดิม นว.(สบ 4) ที่ปรึกษา (สบ 10) ตำแหน่งใหม่เป็น ผกก.4 บก.รฟ. และพ.ต.อ.สมชาย จันทร์คง ตำแหน่งเดิม นว.(สบ 4) ที่ปรึกษา (สบ 10) ตำแหน่งใหม่เป็น ผกก.2 บก.รฟ.

ล่าสุด มีรายงานเพิ่มเติมว่า กองสารนิเทศ ได้เผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับ สว. - รอง ผบก. ประจำปี 2555 เพิ่มเติมในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสันติบาล (บช.ส.) และ บช.ภ. 1 แล้ว

อย่างไรก็ตาม สามารถตรวจสอบรายชื่อคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายทั้งหมดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://www.saranitet.police.go.th/order.html

คลอดอีกระลอกคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายนายตำรวจระดับ รอง ผบก.-สว. ในสังกัด บช.ก., บช.ภ.1, บช.ส., รพ.ตร., สทส. และ ภ.8 ซึ่งเด้ง ผกก.บ่อผุด จ.สุราษฎร์ธานี เป็น ผกก.ฝอ.ศฝร.ภ.8 หลังพบบกพร่องคดีจักรยานยนต์ชนแหม่มออสซี่ดับที่เกาะสมุย... 3 ธ.ค. 2555 14:52 ไทยรัฐ