วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

บัวแก้วให้ความช่วยเหลือดช.หม่อง ทองดี

โดย

ออกเอกสารเดินทางคนต่างด้าวเล่มสีเหลืองชนิดอ่านได้ด้วยเครื่อง มีอายุใช้ได้ 1 ปี ให้แก่เด็กชายหม่อง ทองดี พร้อมกับออก Re-Entry Visa ให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร หลังเดินทางออกไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ญี่ปุ่น

หลังที่มีรายงานข่าวในสื่อมวลชนว่า เด็กชายหม่อง ทองดี ซึ่งไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย แต่เป็นคนต่างด้าวที่รัฐบาลมีนโยบายผ่อนผันให้พักอาศัยในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ขออนุญาตเดินทางออกไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ประเทศญี่ปุ่น นั้น

วันนี้ (2 ก.ย.) กระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า  ที่ผ่านมา กระทรวงมหาดไทย โดยสำนักกิจการความมั่นคงภายใน ส่วนประสานราชการ ได้เคยพิจารณาอนุญาตเป็นรายกรณี โดยกระทรวงมหาดไทยมีหนังสือขอความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศให้ออกเอกสารเดินทางประเทศที่เหมาะสม และสามารถตรวจลงตราได้ โดยได้ยืนยันว่าคนต่างด้าวดังกล่าว สามารถเดินทางกลับเข้ามาพำนักอาศัยในราชอาณาจักไทยได้อีก

ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ สามารถออกเอกสารเดินทางคนต่างด้าว (Travel Document for Aliens) เล่มสีเหลืองชนิดอ่านได้ด้วยเครื่อง มีอายุใช้ได้ 1 ปี ให้แก่เด็กชายหม่อง ทองดี พร้อมกับออก Re-Entry Visa ให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรอีก ทั้งนี้ โดยอาศัยหนังสือยืนยันจากกระทรวงมหาดไทยเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินให้ต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่พาเด็กชายหม่อง  นักเรียนชั้นป.4 ซึ่งเป็นเด็กไร้สัญชาติ ลงเครื่องที่ท่าอากาศยานดอนเมือง เข้ากรุงเทพฯ แล้ว เตรียมที่จะเดินทางไปยังกระทรวงมหาดไทย ร้องเรียนขอหนังสืออนุญาตเดินทางออกนอกประเทศเป็นกรณีพิเศษ เพื่อไปแข่งขันพับเครื่องบินกระดาษที่ประเทศญี่ปุ่น ช่วงวันที่ 18 - 20 กันยายนนี้

เด็กชายหม่องซึ่งพับเครื่องบินกระดาษ แล้วร่อนโชว์ และให้สัมภาษณ์ว่า ขอโอกาสผู้ใหญ่ใจดี ที่จะอนุญาตให้เดินทางไปแข่งขันที่ญี่ปุ่นครั้งหนึ่งในชีวิตเท่านั้น เพราะตอนนี้ ติดปัญหาการเดินทางตรงที่เป็นเด็กไร้สัญชาติ


ออกเอกสารเดินทางคนต่างด้าวเล่มสีเหลืองชนิดอ่านได้ด้วยเครื่อง มีอายุใช้ได้ 1 ปี ให้แก่เด็กชายหม่อง ทองดี พร้อมกับออก Re-Entry Visa ให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักร หลังเดินทางออกไปแข่งขันเครื่องบินกระดาษพับที่ญี่ปุ่น 2 ก.ย. 2552 15:04 2 ก.ย. 2552 15:13 ไทยรัฐ