บริการข่าวไทยรัฐ

ศาลยกคดีพี่ชายฟ้อง พ.ต.อ.หมอ ให้การเท็จขอดูแลแม่

ศาลยกฟ้อง นายสุเทพ เลาหะวัฒนะ พี่ชาย ฟ้อง "หมอสุพัฒน์" ฐานเบิกความเท็จและแสดงหลักฐานเท็จ กรณียื่นคำร้องขอให้มารดาเป็นบุคคลไร้ความสามารถ ระบุ ไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คำฟ้องโจทก์ไม่บรรยายถึงพฤติการณ์ของจำเลยโดยละเอียด...

ที่ศาลอาญา วันที่ 31 ต.ค. ศาลอ่านคำสั่งคดีที่นายสุเทพ เลาหะวัฒนะ อายุ 63 ปี เป็นโจทก์ฟ้อง พ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ เลาหะวัฒนะ อายุ 57 ปี อดีตอายุรแพทย์ รพ.ตำรวจ เป็นจำเลยในความผิดฐานเบิกความเท็จ และแสดงหลักฐานอันเป็นเท็จต่อศาล กรณีวันที่ 11 พ.ค.55 จำเลยนำข้อความอันเป็นเท็จเบิกความต่อศาลเยาวชนและครอบครัวกลางในคดีที่ พ.ต.อ.นพ.สุพัฒน์ ยื่นคำร้องต่อศาลเยาวชนฯ ร้องขอให้นางถนิม เลาหะวัฒนะ อายุ 96 ปี มารดา เป็นบุคคลผู้ไร้ความสามารถและจำเลยยังได้แสดงพยานหลักฐานเท็จในสาระสำคัญของคดี การกระทำของจำเลยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย ศาลพิเคราะห์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วเห็นว่า คำฟ้องโจทก์ไม่บรรยายถึงพฤติการณ์ของจำเลยโดยละเอียด คำฟ้องโจทก์จึงไม่ชอบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 158 อนุ 2 จึงให้ยกฟ้อง

ภายหลังนายทรงพล อาทรธุระสุข ทนายความของนายสุเทพ กล่าวว่าจะยื่นอุทธรณ์ต่อไป