วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.เปิดลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ-ผู้พิการรายใหม่ 1-30 พ.ย.นี้

กทม.ทั้ง 50 เขต เตรียมเปิดลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย.นี้ ในวันและเวลาราชการ

วันที่ 29 ต.ค. กทม. กำหนดเปิดรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยคนพิการรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย. 55 ในวันและเวลาราชการ ทั้ง 50 สำนักงานเขต

ขอให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป (เกิดก่อนวันที่ 1 ต.ค. 2496) สัญชาติไทย มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่เป็นผู้ที่ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ จากหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ และผู้พิการที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร ที่มีบัตรผู้พิการแล้ว ที่ไม่เคยลงทะเบียนไว้ นำเอกสาร ประกอบด้วย สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารกรณีขอรับเงินผ่านธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ยื่นคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการ ณ ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สำนักงานเขตที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ตามวันเวลาที่กำหนด

หากไม่สามารถดำเนินการด้วยตนเองได้ให้ทำหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรมอบให้ผู้อื่นมายื่นแทนได้โดยนำสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาด้วย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เขตดอนเมือง สอบถามโทร. 0-2565-9411  เขตสวนหลวง 0-2322-4667 เขตมีนบุรี 0-2540-7901  เขตหลักสี่ 0-2982-2091 ต่อ 7426

เขตราษฎร์บูณะ  0-2428 -4884 ต่อ 6836-8 เขตบางกอกใหญ่ 0-2457-0069 ต่อ 5719-20, 0-2868-1253 เขตบางแค 0-2454- 5849 หรือ 0-2867-1631 ต่อ 5989, 5991

เขตวังทองหลาง 0-2538-5350, 0-2539 1559 และ 0-2510-7260 และเขตพระนคร  0-2628-9066, 0-2281-5370, 0-2281-8125 ต่อ 6585 หรือ 0-2282-3667

กทม.ทั้ง 50 เขต เตรียมเปิดลงทะเบียน รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการรายใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1-30 พ.ย.นี้ ในวันและเวลาราชการ 29 ต.ค. 2555 16:09 ไทยรัฐ