วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ชาวไทยมุสลิมยะลาร่วมละหมาดวัน'อีดิลอัฎฮา'

บรรยากาศวันตรุษอีดิลอัฎฮา หรือรายอฮัจญ์ ประจำปีฮิจเราะห์ 1433 ประชาชนชาวยะลาร่วมละหมาดอย่างคึกคัก...

เมื่อช่วงเช้าวันที่ 26 ต.ค. ที่มัสยิดบ้านหัวสะพานสะเตง เขตเทศบาลนครยะลา อ.เมืองยะลา ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศ การร่วมละหมาดในวันตรุษอีดิลอัฎฮา หรือรายอฮัจญ์ ประจำปีฮิจเราะห์ 1433 มีประชาชนออกไปร่วมละหมาดอย่างคึกคัก โดยวันนี้ทางคณะกรรมการประจำมัสยิดทุกแห่งได้กำหนดเวลาการละหมาดให้เร็วขึ้น เนื่องจากต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนได้กลับบ้านเพื่อเชือดวัว กุรบาน มุสลิมทุกคนที่มีความพร้อมเรื่องทุนทรัพย์ต้องกระทำการกุรบานอย่างน้อยคนละ 1 ส่วน ใน 7 ส่วนของวัว 1 ตัว ส่วนบรรยากาศร้านค้าต่างๆ พร้อมกันหยุดกิจการไปอย่างน้อย 2-3 วัน เพื่อเดินทางกลับไปเยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง เพื่อนสนิทในตำบลหมู่บ้านและต่างจังหวัด

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้คอเต็บประจำมัสยิดได้อ่านคุตบะห์ ในหัวข้อความสำคัญของการทำฮัจญ์และการทำกุรบาน นอกจากนี้ยังได้ให้แนวคิดแก่ผู้ปกครองในการกำกับดูแลบุตรหลานให้อยู่ในกรอบของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัดเพื่อหลีกเลี่ยงห่างไกลยาเสพติดและสิ่งมั่วเมาในทุกกรณีอีกด้วย และให้ทุกคนจงวางตัวอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีจน ไม่มีรวย ไม่มียศถาบรรดาศักดิ์ การเคารพต่อผู้บังเกิดเกล้า บิดามารดา และการทำใจให้บริสุทธิ์จะนำไปสู่การปฏิบัติตนที่มีความบริสุทธิ์ใจต่อเพื่อนมนุษย์โลกด้วยกัน หลังจากละหมาดเสร็จแล้ว มีการจับมือขออภัยซึ่งกันและกันที่มีการล่วงเกินต่อกันในรอบปีที่ผ่านมา ก่อนที่จะแยกย้ายกลับไปทำการกุรบานในแต่ละหมู่บ้าน ตำบลของตนเอง

บรรยากาศวันตรุษอีดิลอัฎฮา หรือรายอฮัจญ์ ประจำปีฮิจเราะห์ 1433 ประชาชนชาวยะลาร่วมละหมาดอย่างคึกคัก... 26 ต.ค. 2555 13:00 26 ต.ค. 2555 15:06 ไทยรัฐ