บริการข่าวไทยรัฐ

กอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าแถลงคืบจับ6คนร้ายยิงทหารตาย4

กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า แถลงคืบหน้าการติดตามตัวคนร้ายยิงทหารเสียชีวิตที่ปัตตานี ด้าน ผอ.รักษาความมั่นคงภายในภาค 4 สั่งตั้ง “คณะกรรมการประสานงานและรณรงค์เพื่อยุติการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้” หวังเป็นคนกลางเปิดช่องผู้กลับใจมอบตัวเพิ่ม...

พ.อ.ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า (กอ.รมน.ภาค 4 สน.) เปิดเผยความคืบหน้าคดีคนร้ายลอบยิงเจ้าหน้าที่ทหาร ฉก.ปัตตานี 25 โดยระบุว่า จากกรณีเหตุการณ์ที่มีกลุ่มคนร้ายใช้รถกระบะ 3 คันเป็นยานพาหนะซุ่มโจมตี ชป.ร้อย.ร.15321 ฉก.ปัตตานี 25 เมื่อ 28 ก.ค.2555 ที่บ้านคูวา ต.ถนน อ.มายอ จ.ปัตตานี เป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิต 4 นาย ได้รับบาดเจ็บอีก 2 นายนั้น

จากการรวบรวมพยานหลักฐานและวัตถุพยาน รวมถึงการขยายผลจากการซักถาม ทำให้ทราบจำนวนผู้ที่ร่วมก่อเหตุแล้วอย่างน้อย 19 คน และได้ขออนุมัติออกหมายจับตามหมายจับ ป.วิอาญาแล้ว จำนวน 11 คน และสามารถควบคุมตัวได้แล้ว 6 คน ประกอบด้วย 1. นายมะซาฮาพี มีทอ 2. นายกอร์เด เจะแต 3. นายนิมูหัมมัด นิเซ็ง 4. นายฮิซบุลอฮ บือซา 5. นายอิสมาแอ ดาโอง และ 6. นายมุสรอ ยาลา

ทั้งนี้ 4 ใน 6 คนได้ให้การรับสารภาพว่าร่วมในการก่อเหตุในครั้งนี้จริง พร้อมกับสำนึกผิดและขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ไม่ใช้ความรุนแรงในระหว่างเข้าจับกุมตัว สำหรับที่เหลืออีก 5 คน ประกอบด้วย นายมะรูดิน ตาแฮ นายปาตะ ลาเต๊ะ นายอับดุลฮาดี ดาหะเล็ง นายนิอิดือเระ เจะแห และนายอาหาหมัด ดือราแม อยู่ระหว่างการติดตามจับกุม พร้อมทั้งจะทำการขยายผลเพื่อจับกุมผู้ร่วมในการก่อเหตุครั้งนี้ทั้งหมดมาลงโทษตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

อย่างไรก็ตาม กอ.รมน.ภาค 4 สน. จะยังคงยึดมั่นในการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรม เคารพในหลักสิทธิมนุษยชนและไม่ย่ำยีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ รวมทั้งยังคงเปิดโอกาสให้ผู้ที่มีความเห็นต่างจากรัฐเข้ามาพูดคุยและร่วมแสวงหาทางออกจากความขัดแย้งอย่างสันติวิธี เพื่อร่วมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยกัน แจ้งเบาะแสผู้ที่ถูกออกหมายจับ และร่วมในการก่อเหตุให้เจ้าหน้าที่ทราบ หรือโทรสายด่วน หมายเลข 1341 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ส่วนการแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานและรณรงค์เพื่อยุติการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น จากสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับตั้งแต่ 4 ม.ค. 2547 เป็นต้นมา ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยทั่วไปในพื้นที่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง ยาวนาน ไม่ได้ส่งผลดี ในการต่อสู้ของขบวนการที่เห็นต่างจากรัฐแต่กลับทำให้เกิดการสูญเสียกับทุกฝ่าย ส่งผลกระทบทำให้พื้นที่ขาดโอกาสในการพัฒนาในทุกด้าน องค์กรที่ต่อสู้กับรัฐก็ไม่สามารถชี้นำให้มวลชนและสมาชิกขององค์กรเห็นช่องทางที่จะนำพาขับเคลื่อนองค์กรไปสู่จุดหมายที่ต้องการได้ จากเหตุดังกล่าวทำให้สมาชิกกลุ่มหนึ่งไม่เห็นด้วยกับแนวทางการต่อสู้ที่ไร้ทิศทาง ไม่เป็นระบบ จึงได้เดินออกมาจากขบวนการเพื่อหาทิศทางที่ถูกต้อง ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อการสูญเสียแก่ประชาชน ประกอบกับการที่รัฐได้เปิดโอกาสให้ผู้ที่เห็นต่างกับรัฐ และเคยต่อสู้กับรัฐด้วยวิธีรุนแรง ได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น กลุ่มบุคคลดังกล่าวจึงได้รวมตัวกันขึ้นมา และประสานงานกับเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการยุติการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรง โดยได้แสดงตนต่อผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จำนวน 93 คน เพื่อร่วมกับรัฐในการแก้ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่เมื่อ 11 ก.ย. 2555 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ที่ต่อสู้กับรัฐด้วยวิธีรุนแรงในห้วงที่ผ่านมา และปัจจุบันที่รู้สึกเบื่อหน่ายการต่อสู้ มีความประสงค์ที่จะยุติบทบาทในการต่อสู้ หันมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยสันติวิธีร่วมกับรัฐ แต่เนื่องจากบุคคลดังกล่าวอาจจะยังขาดข้อมูลที่ถูกต้อง ไม่มั่นใจในรัฐ หรือยังมองไม่เห็นช่องทางในการแสดงตน รวมทั้งขาดคนชี้นำ ให้คำปรึกษาในกระบวนการแสดงตน กอปรกับผลสืบเนื่องมาจากการกระทำที่ผิดพลาดของตนในขณะที่ร่วมกับขบวนการอันก่อให้เกิดผลกระทบต่อบุคคลอื่น ทำให้ไม่เห็นช่องทางในการแสดงตน

ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 จึงได้มีคำสั่งแต่งตั้ง “คณะกรรมการประสานงานและรณรงค์เพื่อยุติการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้” ขึ้นมา ประกอบด้วย บุคลากรที่ได้รับการยอมรับจากภาคส่วนต่างๆ จำนวน 18คน เพื่อประสานงานและรณรงค์ให้ผู้ที่ยังคงต่อสู้กับรัฐด้วยวิธีรุนแรงอยู่ได้ยุติการต่อสู้ มาแสดงตนเพื่อร่วมในการแก้ไขปัญหาด้วยสันติวิธีร่วมกัน นอกจากนี้ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยความสะดวกด้านกระบวนการยุติธรรมสำหรับผู้ที่แสดงตนเพื่อยุติการต่อสู้ด้วยวิธีความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งจะดำเนินการโดยศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ทั้งนี้ กอ.รมน.ภาค 4 สน. ได้กำหนดจัดการประชุมคณะกรรมการประสานงานและรณรงค์เพื่อยุติการต่อสู้ด้วยวิธีรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 1 ในวันที่ 27 ก.ย. 2555 นี้ เวลา 10.00 น. ที่โรงแรม ซี.เอส.ปัตตานี สำหรับรายละเอียดผลการประชุม กอ.รมน.ภาค 4 สน. จะชี้แจงให้ทราบในโอกาสต่อไป.