วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สิ้นกวีดัง "อังคาร กัลยาณพงศ์" ด้วยวัย86ปี หลังโรครุมเร้า

''อังคาร กัลยาณพงศ์'' ศิลปินแห่งชาติ ด้านกวีนิพนธ์ เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบด้วยวัย 86 ปี หลังจากป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคเบาหวานเรื้อรังมานาน โดยญาติจัดพิธีรดน้ำศพ ในเวลา 17.00 น. ที่วัดตรีทศเทพ และจะมีการสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 7 วัน...

นายอังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ ด้านกวีนิพนธ์ เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบด้วยวัย 86 ปี เมื่อเวลา 01.30 น.ของวันที่ 25 สิงหาคม 2555 หลังจากป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคเบาหวานเรื้อรังและต้องเข้า-ออกโรงพยาบาล เพื่อรักษาตัวมานาน โดยจะมีพิธีรดน้ำศพ ในเวลา 17.00 น. ที่วัดตรีทศเทพ และจะมีการสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 7 วัน

 


ประวัติโดยย่อ

นายอังคาร กัลยาณพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 ก.พ.2469 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นเพเดิมอังคารเป็นคนเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้กล่าวว่าเป็นเมืองแห่งกาพย์กลอนอยู่แล้ว หลังศึกษาจบระดับมัธยมที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้เดินทางเข้ามาศึกษาศิลปะต่อที่โรงเรียนเพาะช่าง และที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนายอังคารได้เป็นศิษย์ของศิลปินใหญ่อย่าง ศ.ศิลป์ พีระศรี, อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ และ อ.เฉลิม นาคีรักษ์ ทำให้ได้ติดตามและร่วมงานกับอาจารย์ในการศึกษาค้นคว้างานด้านต่างๆ ทั้งศิลปกรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร์

ทั้งนี้ อังคารเป็นผู้ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นจิตรกรและกวี ท่านเป็นกวีที่คงความเป็นไทย ทั้งในด้านความคิดและรูปแบบ อีกทั้งยังเป็นกวีที่มีความคิดเป็นอิสระ ไม่ถูกร้อยรัดด้วยรูปแบบที่ตายตัว จึงนับเป็นกวีผู้บุกเบิกกวีนิพนธ์ยุคใหม่ โดยท่านเคยได้รับรางวัลซีไรต์ จากผลงาน ''ปณิธานกวี'' เมื่อปี พ.ศ. 2529.