วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สิ้นกวีดัง "อังคาร กัลยาณพงศ์" ด้วยวัย86ปี หลังโรครุมเร้า

''อังคาร กัลยาณพงศ์'' ศิลปินแห่งชาติ ด้านกวีนิพนธ์ เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบด้วยวัย 86 ปี หลังจากป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคเบาหวานเรื้อรังมานาน โดยญาติจัดพิธีรดน้ำศพ ในเวลา 17.00 น. ที่วัดตรีทศเทพ และจะมีการสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 7 วัน...

นายอังคาร กัลยาณพงศ์ ศิลปินแห่งชาติ ด้านกวีนิพนธ์ เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบด้วยวัย 86 ปี เมื่อเวลา 01.30 น.ของวันที่ 25 สิงหาคม 2555 หลังจากป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคเบาหวานเรื้อรังและต้องเข้า-ออกโรงพยาบาล เพื่อรักษาตัวมานาน โดยจะมีพิธีรดน้ำศพ ในเวลา 17.00 น. ที่วัดตรีทศเทพ และจะมีการสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 7 วัน

 


ประวัติโดยย่อ

นายอังคาร กัลยาณพงศ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 ก.พ.2469 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พื้นเพเดิมอังคารเป็นคนเมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งมีผู้กล่าวว่าเป็นเมืองแห่งกาพย์กลอนอยู่แล้ว หลังศึกษาจบระดับมัธยมที่โรงเรียนเบญจมราชูทิศ ได้เดินทางเข้ามาศึกษาศิลปะต่อที่โรงเรียนเพาะช่าง และที่คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยนายอังคารได้เป็นศิษย์ของศิลปินใหญ่อย่าง ศ.ศิลป์ พีระศรี, อ.เฟื้อ หริพิทักษ์ และ อ.เฉลิม นาคีรักษ์ ทำให้ได้ติดตามและร่วมงานกับอาจารย์ในการศึกษาค้นคว้างานด้านต่างๆ ทั้งศิลปกรรม โบราณคดี และประวัติศาสตร์

ทั้งนี้ อังคารเป็นผู้ได้รับการยอมรับในฐานะเป็นจิตรกรและกวี ท่านเป็นกวีที่คงความเป็นไทย ทั้งในด้านความคิดและรูปแบบ อีกทั้งยังเป็นกวีที่มีความคิดเป็นอิสระ ไม่ถูกร้อยรัดด้วยรูปแบบที่ตายตัว จึงนับเป็นกวีผู้บุกเบิกกวีนิพนธ์ยุคใหม่ โดยท่านเคยได้รับรางวัลซีไรต์ จากผลงาน ''ปณิธานกวี'' เมื่อปี พ.ศ. 2529.

 

''อังคาร กัลยาณพงศ์'' ศิลปินแห่งชาติ ด้านกวีนิพนธ์ เสียชีวิตลงแล้วอย่างสงบด้วยวัย 86 ปี หลังจากป่วยเป็นโรคหัวใจและโรคเบาหวานเรื้อรังมานาน โดยญาติจัดพิธีรดน้ำศพ ในเวลา 17.00 น. ที่วัดตรีทศเทพ และจะมีการสวดพระอภิธรรมศพเป็นเวลา 7 วัน... 25 ส.ค. 2555 10:59 ไทยรัฐ