วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ณเดชน์-น้องแต้ว' ปลื้ม รับรางวัลลูกกตัญญูวันแม่

มอบรางวัลวันแม่แห่งชาติ แม่ดีเด่นหลากหลายวงการแห่เข้าร่วมงาน ส่วนคนดัง "ณเดชน์-โตโน่-เปาวลี" เข้ารับรางวัลลูกกตัญญู ขณะที่น้องแต้วฮีโร่เหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกปลื้ม เข้ารับรางวัลลูกกตัญญูที่ขอนแก่น...

วันที่ 12 ส.ค.55 ที่อาคารใหม่สวนอัมพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเปิดงานวันแม่แห่งชาติ พร้อมประทานโล่เกียรติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี 2555 สำหรับรายชื่อแม่ดีเด่นประจำปี 2555 จำนวน 214 คน แบ่งเป็นส่วนกลาง 5 ประเภท ได้แก่ แม่ของผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ แม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม แม่ผู้มีความมานะอดทนขยันหมั่นเพียร แม่ของผู้เสียสละ ส่วนแม่ที่ได้รับรางวัลจากภูมิภาคมี 2 ประเภท ได้แก่ แม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด และแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำภาคของสภาสังคมสงเคราะห์ฯ โดยปีนี้มีบุคคลในสังคมได้รับรางวัลมากมาย เช่น คุณหญิงทรงสุดา ยอดมณี, คุณหญิงลักขณา แสงสนิท, นางเยาวเรศ ชินวัตร, นางพนิดา เทพกาญจนา และนางสุดจิตต์ ภูมิจิตร เป็นต้น

 

 

นอกจากนี้ ยังมีรางวัลลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ที่ได้รับการคัดเลือกจากการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ โดยมีคุณสมบัติคือ ให้การดูแลเอาใจใส่และปฏิบัติต่อแม่เป็นอย่างดีและสม่ำเสมอ ช่วยเหลือภารกิจและการงานของแม่ ประพฤติตนตามคำสั่งสอนของแม่ ดำรงตนอยู่ในศีลธรรมและเชิดชูวงศ์ตระกูล บำเพ็ญตนเป็นประโยชน์และเป็นที่ยอมรับของสังคม ซึ่งบุคคลที่ได้ขึ้นรับโล่พระราชทาน จำนวน 85 คน จาก 330 คน แบ่งตามการคัดเลือก 6 ประเภท ได้แก่ นักเรียนนักศึกษา ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ นักร้อง สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป โดยปีนี้มีดารา นักแสดงผ่านการคัดเลือกมากมาย โดยนายณเดชน์ คูกิมิยะ, นายภาคิน คำวิลัยศักดิ์ (โตโน่ เดอะสตาร์) และ น.ส.พรพิมล เฟื่องฟุ้ง (เปาวลี)  ได้เดินทางมารับรางวัลด้วยตัวเองด้วย

 

ขณะที่ ต.กุดเค้า อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น ทางอำเภอได้เชิญ น.ส.พิมศิริ ศิริแก้ว หรือน้องแต้ว นักยกน้ำหนักเหรียญเงิน กีฬาโอลิมปิก พร้อมกับนางอมรรัตน์ ศิริแก้ว แม่ของน้องแต้วร่วมงาน "วันแม่แห่งชาติ" ของ อ.มัญจาคีรี โดยน้องแต้วได้วางพานพุ่มดอกมะลิ ถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ร่วมกับข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน อ.มัญจาคีรี จากนั้นได้มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับแม่น้องแต้ว ในฐานะแม่ดีเด่นด้านเสริมสร้างให้ลูกเป็นคนดีของสังคม อ.มัญจาคีรี ส่วนน้องแต้วรับมอบใบประกาศเกียรติคุณลูกดีเด่นด้านความกตัญญู และผู้ทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ และ อ.มัญจาคีรี

 

มอบรางวัลวันแม่แห่งชาติ แม่ดีเด่นหลากหลายวงการแห่เข้าร่วมงาน ส่วนคนดัง "ณเดชน์-โตโน่-เปาวลี" เข้ารับรางวัลลูกกตัญญู ขณะที่น้องแต้วฮีโร่เหรียญเงินกีฬาโอลิมปิกปลื้ม เข้ารับรางวัลลูกกตัญญูที่ขอนแก่น... 12 ส.ค. 2555 11:12 ไทยรัฐ