วันพุธที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เตือน 7 จว.ภาคอีสานแนวชายแดนระวังไข้มาเลเรีย

สคร. 7 อุบลฯ เตือนไข้มาลาเรียและไข้เลือดออกระบาดช่วงหน้าฝน แค่ 1 อาทิตย์พบผู้ป่วย 170 คน โดยใน 7 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ให้ระวังเขตแนวชายแดน...

เมื่อวันที่ 9 ส.ค. 2555 นพ.ศรายุทธ อุตตมางคพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 อุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก พบว่าแนวโน้มการระบาดของโรคไข้เลือดออก จะพบมากขึ้นในช่วงฤดูฝน โดยในช่วง 1 สัปดาห์พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นกว่า 170 คน ซึ่งสถานการณ์โรคไข้เลือดออก นับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึงต้นเดือน ส.ค.2555 พบผู้ป่วยในเขตพื้นที่ 7 จังหวัดที่รับผิดชอบ ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดยโสธร อำนาจเจริญ มุกดาหาร สกลนคร นครพนม ศรีสะเกษ และจังหวัดอุบลราชธานี มีผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,549 ราย และมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ในเขตพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ อุบลราชธานี และจังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดละ 1 ราย จังหวัดที่พบผู้ป่วยสูงสุดคือ จังหวัดอำนาจเจริญ รองลงมาจังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดอุบลราชธานี

ส่วนสถานการณ์โรคมาลาเรีย ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 7 จังหวัด พบว่ามีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนไทย – ลาว และประเทศกัมพูชา เนื่องจากมีปริมาณฝนตกชุก ทำให้มีการระบาดของโรคมาลาเรีย ที่มียุงก้นป่องเป็นพาหนะ โดยยุงชนิดนี้วางไข่เพาะพันธุ์อยู่ตามลำธารในป่าเขา ทั้งนี้ข้อมูลในปัจจุบัน พบผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,014 ราย และเสียชีวิต 3 ราย อยู่ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร 1 ราย และจังหวัดมุกดาหาร 2 ราย แนวโน้มของโรคไข้มาเลเรียปีนี้ สูงมากกว่าปีเท่าตัวของปีที่ผ่านมา และกลุ่มอายุผู้ป่วยที่พบสูงสุด คือ กลุ่มอายุ 15 – 24 ปี ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ที่ชอบเข้าป่าในแหล่งโรคที่มียุงก้นปล่องชุกชุม หรือมีพื้นที่เกษตรกรรม เช่น สวนยาง ซึ่งอยู่ใกล้แหล่งโรค จึงขอแนะให้ประชาชนงดการเข้าป่า และป้องกันไม่ให้ยุงกัดเพื่อป้องกันทั้งโรคไข้เลือดออกและโรคมาลาเรีย.

สคร. 7 อุบลฯ เตือนไข้มาลาเรียและไข้เลือดออกระบาดช่วงหน้าฝน แค่ 1 อาทิตย์พบผู้ป่วย 170 คน โดยใน 7 จังหวัด มีผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย ให้ระวังเขตแนวชายแดน... 9 ส.ค. 2555 20:50 ไทยรัฐ