วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ค้าชายแดนฝั่งมุกดาหารคึกคัก มิ.ย.ยอดพุ่ง8พันล้าน

เดือน มิ.ย.ค้าชายแดนไทย-ลาว ด้านจ.มุกดาหาร  มีมูลค่า 8 พันกว่าล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 23.45 % โดยเฉพาะการนำเข้า ส่วนการส่งออกลดลง 10.99 % สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังส่งออกสูงสุด...

เมื่อวันที่ 7 ส.ค.  นายชาญวิทย์ วสยางกูร ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร เปิดเผยถึง ปริมาณการค้าชายแดนไทย –ลาวในส่วน จ.มุกดาหาร ประจำเดือน มิ.ย.2555  ว่า มีมูลค่าการค้า 8,166.70 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23.45 ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นของมูลค่าการนำเข้าเป็นสำคัญ โดยสินค้านำเข้า 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าประเภทแร่ทองแดงบริสุทธิ์ สินค้าประเภทเครื่องรับส่งวิทยุ-โทรศัพท์พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และสินค้าประเภทเสื้อผ้าสำเร็จรูป รวมมูลค่าการนำเข้า 4,145 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วคิดเป็นร้อยละ 98.02

ส่วนการส่งออกกลับมีปริมาณลดลง มีมูลค่า 4,020.72 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 10.99 ซึ่งเป็นการลดลงของมูลค่าการส่งออกของสินค้าประเภท อิเล็กทรอนิกส์  แต่ยังเป็นสินค้าที่มีการส่งออกสูงสุดโดยสินค้าส่งออก 3 อันดับแรก ได้แก่ สินค้าประเภท อิเล็กทรอนิกส์ เช่น ฮาร์ดดิสก์ หน่วยประมวลผลข้อมูลในฮาร์ดดิสก์ สินค้าประเภทน้ำมันเชื้อเพลิง และสินค้าอุปโภคบริโภค ตามลำดับ.

เดือน มิ.ย.ค้าชายแดนไทย-ลาว ด้านจ.มุกดาหาร มีมูลค่า 8 พันกว่าล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันปีที่แล้ว 23.45 % โดยเฉพาะการนำเข้า ส่วนการส่งออกลดลง 10.99 % สินค้าอิเล็กทรอนิกส์ยังส่งออกสูงสุด... 7 ส.ค. 2555 17:58 ไทยรัฐ