วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แอร์พอร์ตลิงก์เกินความจุ ตามรอย รฟท.-ผู้โดยสารรอนานเพราะรถน้อยแถมชำรุด

นายภากรณ์ ตั้งเจตสกาว รองผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทรถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด เปิดเผยว่า ปัญหาหลักของการเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ในขณะนี้คือไม่สามารถเพิ่มความถี่ในการให้บริการได้ เนื่องจากจำนวนรถมีจำกัด โดยขบวนรถธรรมดา (City Line) มี 5 ขบวน (วิ่ง 4 ขบวน สำรอง 1 ขบวน) ขบวนรถด่วน (Express Line) มี 4 ขบวน ชำรุด 1 ขบวน ซึ่งบริษัท ซีเมนส์ จำกัด กำลังซ่อมแซมคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมนี้ ทำให้ในช่วงเช้าจำนวนผู้โดยสารแออัดเกินความจุที่รองรับได้ 750 คนต่อขบวน โดยผู้โดยสารเฉลี่ย 44,000 คนต่อวัน แบ่งเป็น รถ City Line 42,000 คน รถ Express Line 1,700 คน โดยสถานีพญาไท มีผู้โดยสารประมาณ 12,000 คนต่อวัน มักกะสันประมาณ 4,300 คน สุวรรณภูมิประมาณ 7,000 คน ทั้งนี้การที่รถมีน้อย เพิ่มความถี่ไม่ได้ ทำให้ช่วงเช้าและเย็นที่มีผู้ใช้บริการมากเกิดความแออัด ผู้โดยสารต้องรอรถนาน ส่วนปัญหาอะไหล่ขาดแคลนนั้นยืนยันว่า อยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ โดยแต่ละเดือนจะมีงบจัดซื้ออะไหล่ประมาณ 30 ล้านบาท

นายภากรณ์กล่าวถึงกรณีพนักงานแอร์พอร์ตลิงก์ยังมีปัญหาไม่ได้รับเงินเดือนและสวัสดิการตามข้อตกลง  และอยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อยื่นเรียกร้องไปยังศาลแรงงาน หากฝ่ายบริหารไม่ดำเนินการนั้น ขณะนี้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายของบริษัทได้สรุปการปรับเงินเดือนพนักงานโอนย้ายจากศศินทร์ฯ ขึ้น 1 ขั้นแล้ว โดยใช้เกณฑ์ปรับค่าประสบการณ์ คาดว่าจะเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) แอร์พอร์ตลิงก์เห็นชอบได้ในวันที่ 25 กรกฎาคมนี้ จากนั้นจะเสนอไปยังบอร์ด ร.ฟ.ท.ตามขั้นตอนต่อไป  ซึ่งการปรับจะมีผลย้อนหลังตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 โดยยืนยันว่าเรื่องผลตอบแทนต่างๆนั้นพนักงานต้องได้รับตามกรอบกฎหมายรวมถึงมติ ครม.เรื่องค่าแรงขั้นต่ำ 300 บาท และเงินเดือน 15,000 บาท แต่ความล่าช้าที่เกิดขึ้นเพราะแอร์พอร์ตลิงก์ เป็นบริษัทตั้งใหม่และยังไม่แยกออกจาก ร.ฟ.ท.

ปัญหาหลักของการเดินรถแอร์พอร์ตลิงก์ในขณะนี้คือไม่สามารถเพิ่มความถี่ในการให้บริการได้ เนื่องจากจำนวนรถมีจำกัด โดยขบวนรถธรรมดา (City Line) มี 5 ขบวน ... 20 ก.ค. 2555 01:12 20 ก.ค. 2555 01:12 ไทยรัฐ