วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.ชง ครม.จ่ายเงินช่วยบ้านน้ำท่วม 2 หมื่นทุกหลัง

โดย

ผู้ว่าฯ กทม.เสนอขอ ครม.อนุมัติช่วยบ้านน้ำท่วม 2 หมื่นทุกหลัง เงินเยียวยาถึงแล้ว 32 เขต คาด จ่ายเงินเสร็จทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ หาก ครม.มีมติเห็นชอบ คาดใช้งบเพิ่มเติมอีก 400 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. นายวสันต์ มีวงษ์ โฆษกกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา และออกมาเรียกร้องต่อสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานคร เพื่อขอให้มีการพิจารณาเงินเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้ได้รายละ 20,000 บาท จึงได้เห็นชอบให้ กทม.ทำหนังสือด่วนที่สุดลงวันที่ 12 ก.ค.55 ถึงอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย เพื่อขอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยส่วนของบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วนเป็นเงิน 20,000 บาททุกราย รวมถึงพิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมเรื่องของเงินช่วยเหลือ ค่าเครื่องครัว ค่าเครื่องนุ่งห่ม และค่าเครื่องนอน เช่นเดียวกับจังหวัดอื่น ในการประชุมคณะรัฐมนตรีสัปดาห์หน้า เนื่องจาก กทม.ไม่มีอำนาจดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ทั้งนี้ การอนุมัติจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมเป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งไม่ใช่อำนาจหน้าที่ของ กทม. แต่ กทม.ได้รับการร้องขอจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ให้ดำเนินการแทน โดย ปภ.ได้จัดส่งบัญชีรายการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมให้แก่ กทม.เพียง 5 รายการเท่านั้น ได้แก่ กรณีบ้านเรือนได้รับความเสียหายทั้งหลัง บ้านเรือนได้รับความเสียหายบางส่วน ค่าเช่าบ้าน ค่าเครื่องมือประกอบอาชีพ และค่าจัดการศพ แต่ไม่ได้จัดส่งบัญชีรายการเยียวยา 8 รายการเช่นเดียวกับในจังหวัดอื่นๆ ซึ่งเพิ่มเติม 3 รายการ ในส่วนของค่าเครื่องครัว เครื่องนุ่งห่ม และเครื่องนอน

อย่างไรก็ตาม กทม.จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการเสนอต่อคณะรัฐมนตรี ขอให้มีการพิจารณาจ่ายเงิน เยียวยาให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วม กทม.เป็นเงิน 20,000 ทุกราย รวมถึงขอให้พิจารณาช่วยเหลือในส่วนของเงินเยียวยาเพิ่มเติมอีก 3 รายการดังกล่าว ทั้งนี้ในส่วนของการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยในพื้นที่ 36 เขตน้ำท่วม ซึ่ง กทม.ได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นเงิน 1,965 ล้านบาท ขณะนี้จ่ายเงินเยียวยาไปแล้ว 32 เขต ยังเหลือเพียง 4 เขต ได้แก่ ดอนเมือง หลักสี่ สายไหม และหนองแขม ซึ่งคาดว่าจะจ่ายเงินให้แล้วเสร็จทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ หากคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่เสนอ กทม. จะจ่ายเงินสมทบให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมเต็มจำนวน 20,000 บาททุกราย โดยคาดว่าจะใช้งบประมาณเพิ่มเติมอีกประมาณ 400 ล้านบาท

 

ผู้ว่าฯ กทม.เสนอขอ ครม.อนุมัติช่วยบ้านน้ำท่วม 2 หมื่นทุกหลัง เงินเยียวยาถึงแล้ว 32 เขต คาด จ่ายเงินเสร็จทั้งหมดภายในสัปดาห์นี้ หาก ครม.มีมติเห็นชอบ คาดใช้งบเพิ่มเติมอีก 400 ล้านบาท 15 ก.ค. 2555 15:13 ไทยรัฐ