วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'เบญจจินดา' ทุ่ม 6.5 แสนฟื้นฟูห้องสมุดร.ร.วัดเทวสุนทร

โดย

กลุ่มบริษัทเบญจจินดายื่นมือปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนวัดเทวสุนทร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หลังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยใช้งบ 6.5 แสนบาท เพื่อให้นักเรียนใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง...

เมื่อวันที่ 15 ก.ค. มีรายงานว่า เมื่อเร็วๆ นี้ นางจุฑามาศ เบญจรงคกุล ผู้บริหารระดับสูงของกลุ่มบริษัทเบญจจินดา ผู้ให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคม นำคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมกิจกรรมเปิดห้องสมุดแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนวัดเทวสุนทร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หลังจากห้องสมุดแห่งนี้ได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดจากเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี 2554 โดยมี นางสมหมาย เภาเสน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเทวสุนทร พร้อมคณะครูและนักเรียนเป็นผู้รับมอบ

นางจุฑามาศ กล่าวว่า กลุ่มบริษัทเบญจจินดาเล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุด เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นพื้นที่ที่นักเรียนสามารถใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ได้ จึงได้ปรับปรุงห้องสมุด ทั้งโครงสร้างภายใน ระบบไฟฟ้า เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ เครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนอุปกรณ์สื่อการสอนให้ทันสมัย อาทิ ทีวี LCD เครื่องเล่น DVD เป็นต้น รวมงบประมาณสนับสนุนการจัดทำห้องสมุดดังกล่าว เป็นจำนวนเงินกว่า 650,000 บาท

กลุ่มบริษัทเบญจจินดายื่นมือปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนวัดเทวสุนทร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ หลังได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม โดยใช้งบ 6.5 แสนบาท เพื่อให้นักเรียนใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง...