วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เทียนจินติวภาษาจีนครู กทม. โครงการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาเมืองพี่เมืองน้อง

รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม. แจ้งว่า นางทยา ทีปสุวรรณ รองผู้ว่าฯ กทม. เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 3 ก.ค.55 ที่ผ่านมา โดยมีพระธรรมภาวนาวิกรม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม ร่วมพิธี ณ ห้องเคเวิร์น โรงแรมตวันนา บางรัก โดยรองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน  ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 50 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน  และเป็นการพัฒนาให้การจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น โดยมีโรงเรียน จากเมืองเทียนจิน 4 แห่ง และโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 10 แห่ง ร่วมโครงการ ทั้งนี้ สภาการศึกษาเมืองเทียนจินได้ให้การสนับสนุนด้านสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งเทคนิคและการพัฒนาครูผู้สอน จัดให้มีการอบรมภาษาจีน และวัฒนธรรมแก่คณะครูโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ที่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีนแล้ว จำนวน 5 รุ่น รุ่นละ 1 เดือน

รองผู้ว่าฯ กทม. กล่าวว่า ปัจจุบันภาษาจีนได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในทุกภูมิภาค และเมืองธุรกิจใหญ่ในหลายประเทศต่างหันมาศึกษาภาษาจีนกันอย่างกว้างขวาง  กรุงเทพมหานครในฐานะเมืองแห่งศูนย์กลางธุรกิจของประเทศจึงได้ให้ความสำคัญ สนับสนุน และส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โดยได้วางรากฐานให้แก่นักเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร  เพื่อให้สามารถใช้ในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นและใช้ในการประกอบอาชีพต่อไปในอนาคตได้  จึงถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับครูผู้สอนภาษาจีนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่จะได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง อันจะสามารถนำไปปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของตนให้ดีและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป.

สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือและแลกเปลี่ยนทางการศึกษาระหว่างโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องของกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 50 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการส่งเสริมสัมพันธภาพอันดีระหว่างกรุงเทพมหานครและเมืองเทียนจิน ... 5 ก.ค. 2555 02:25 5 ก.ค. 2555 02:25 ไทยรัฐ