วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดงาน “เทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยาม”

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “เทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยาม” ระหว่างวันที่ 9-31 สิงหาคม 2555 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเห็นความสำคัญของไม้ดอกเมืองร้อน ซึ่ง เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญในการส่งออกสู่ตลาดโลกสูงเป็นอันดับ 2 ของไทย...

วันที่ 3 ก.ค.นางทัศนีย์ ศรีมงคล ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ เปิดเผยว่า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ได้เตรียมจัดงาน “เทศกาลปทุมมา ทิวลิปแห่งสยาม” (Curcuma : Siam Tulip Festival) ขึ้น ในระหว่างวันที่ 9-31 สิงหาคม 2555 นี้ โดยการจัดงานในครั้งนี้ส่วนหนึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเห็นความสำคัญของ “ปทุมมา” ซึ่งเป็นไม้ดอกเมืองร้อน ออกดอกในช่วงฤดูฝน มีความสวยงามและมีลักษณะคล้ายดอกทิวลิป จนได้รับการขนานนามว่าเป็นทิวลิปแห่งสยามหรือสยามทิวลิป (Siam Tulip) นอกจากความสวยงามของดอกแล้ว ประเทศไทยยังเป็นแหล่งผลิตหัวพันธุ์ปทุมมาส่งออกไปยังต่างประเทศ เป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญในการส่งออกสู่ตลาดโลกสูงเป็นอันดับ 2 ของไทย รองจากกล้วยไม้ และแหล่งผลิตหัวพันธุ์ที่สำคัญอยู่ในบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูนและพะเยา แต่เนื่องจากระบบการผลิตหัวพันธุ์เพื่อจำหน่ายนั้นมีความจำเป็นต้องปลิดดอกปทุมมาทิ้ง เพื่อให้ต้นปทุมมาแตกกอเพิ่มขึ้น และอาหารที่สังเคราะห์ขึ้นมาจะถูกส่งไปสะสมที่หัวทำให้หัวมีขนาดใหญ่ รวมทั้งระบบการผลิตหัวพันธุ์นั้น ต้องจำกัดบริเวณเพื่อป้องกันการระบาดของโรค จึงทำให้ประชาชนทั่วไปไม่มีโอกาสได้ชื่นชมความงามของดอกปทุมมามากนัก โดยเฉพาะในบริเวณภาคเหนือซึ่งเป็นพื้นที่ปลูกปทุมมามากที่สุดในประเทศไทย ซึ่งปทุมมาที่จะนำมาจัดแสดงในงานนั้นมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์ อาทิ พันธุ์เชียงใหม่พิงค์ ขาวดอยตุง สโนว์ไวท์ แดงระฆัง ลัดดาวัลย์ เชอรี่ปริ้นเซสและบัวลาย

ผู้อำนวยการอุทยานหลวงราชพฤกษ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ในฐานะเป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้ และสถานที่ท่องเที่ยวด้านการเกษตรและความหลากหลายทางชีวภาพที่มีคุณภาพระดับนานาชาติ พร้อมที่จะเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และเผยแพร่องค์ความรู้ให้กับเยาวชน นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร รวมทั้งประชาชนทั่วไปตลอดจนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และขอเชิญทุกท่านร่วมชมความสวยงามของทุ่งปทุมมาที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ พร้อมชมการจัดสวนประดับด้วยปทุมมาหลากหลายสายพันธุ์ การประกวดปทุมมาสายพันธุ์ต่างๆ การจัดเสวนาทางวิชาการ เรื่อง “ทิศทางการส่งออกหัวพันธุ์ และปทุมมาตัดดอกในตลาดโลก”

นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมาร่วมจัดตกแต่งสวนด้วยปทุมมาและจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางวิชาการ รวมทั้งกิจกรรมให้ความรู้แก่เยาวชนและเกษตรกร ในงาน “เทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยาม” (Curcuma : Siam Tulip Festival) ระหว่างวันที่ 9-31 สิงหาคม 2555 ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ หมายเลขโทรศัพท์ 053-114110-5 หรือทางเว็บไซต์ www.royalparkrajapruek.org

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน “เทศกาลปทุมมา : ทิวลิปแห่งสยาม” ระหว่างวันที่ 9-31 สิงหาคม 2555 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักและเห็นความสำคัญของไม้ดอกเมืองร้อน ซึ่งเป็นไม้ดอกเศรษฐกิจที่สำคัญในการส่งออกสู่ตลาดโลกสูงเป็นอันดับ 2 ของไทย... 3 ก.ค. 2555 20:11 3 ก.ค. 2555 22:38 ไทยรัฐ