วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมาพันธ์ครู จชต. เรียกร้องเงินเยียวยาชี้ไม่เป็นธรรม

สมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมครูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนไปยื่นหนังสือให้กับเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้...

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 28 มิ.ย. 55 ที่ห้องประชุมอินทผาลัม วิทยาลัยเทคนิคยะลา อ.เมือง จ.ยะลา นายบุญสม ทองศรีพลาย ประธานสมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนใต้ ได้เรียกประชุมครูตัวแทนครูในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และอีก 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อเข้าประชุมรับทราบความคิดเห็น กรณีการเยียวยาของรัฐบาลที่ไม่เป็นธรรม และหลังจากรับฟังความคิดเห็นแล้ว ในช่วงเที่ยงวันนี้ก็จะเดินทางไปยังศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรม กรณีเงินเยียวยาที่ได้รับไม่เท่าเทียมกัน เช่น กรณีตากใบได้ 7.5 ล้าน กรือเซะได้ 4 ล้านบาท ประชาชนที่เสียชีวิตจาก 100,000 บาท ขึ้นเป็น 500,000 บาท แต่ครูหากเสียชีวิตก็ยังคงได้รับ 500,000 บาท ซึ่งเท่ากับประชาชนทั่วไป จึงมองว่าเป็นการแบ่งชั้นกันอย่างชัดเจน

นายบุญสม ทองศรีพราย ประธานสมาพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า จากการที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติและอนุมัติเงินช่วยเหลือเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการประชุมทางการเมืองโดยผู้ที่เสียชีวิตจะได้รับเงิน 7.5 ล้านบาท และสำหรับพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปรากฏว่า กลุ่มผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ตากใบ และสะบ้าย้อย ก็จะได้รับเงิน 7.5 ล้านบาท ส่วนกรณีที่กรือเซะ ผู้ที่เสียชีวิตจะได้รับจำนวน 4,000,000 ล้าน ประชาชนทั่วไปจาก 1 แสนบาทขึ้นไปเป็น 5 แสนบาท ซึ่งก็เท่ากับข้าราชการครู ดังนั้น จึงมองว่าการช่วยเหลือเยียวยาของรัฐบาลครั้งนี้ข้าราชการครูไม่ได้รับความเป็นธรรม ทั้ง ๆ ที่ความเสี่ยงภัยก็มีมากกว่า และในเที่ยงวันนี้คณะครูก็จะเดินทางไปยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมในกรณีการ ช่วยเหลือเยียวยา ให้กับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต. ต่อไป.

 

สมาพันธ์ครู 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชุมครูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบ เพื่อรับฟังความคิดเห็นก่อนไปยื่นหนังสือให้กับเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้... 28 มิ.ย. 2555 10:37 ไทยรัฐ