วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โรคมือเท้าฯ ระบาดสั่งปิดศูนย์เด็กในพะเยา 10 วัน

โรคมือเท้าปากระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นายก อบต.ทุ่งกล้วย สั่งปิดทันที 10 วัน พร้อมแยกเด็กนักเรียนกว่า 100 คน ประสานทุกฝ่ายทำความสะอาด สจจ.พะเยา ส่งแพทย์ 2 ชุดลงพื้นที่...

วันที่ 26 มิ.ย.55 นายวีระพล อินปั๋น นายก อบต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา กล่าวว่า เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา มีการตรวจสอบพบว่าเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในพื้นที่หมู่ 4 ของ อบต.ทุ่งกล้วย จำนวน 2-3 คน มีอาการป่วยเป็นโรคมือเท้าปาก เมื่อ อบต.และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบล (รพ.สต.) ทุ่งกล้วย ได้รับรายงาน จึงสั่งให้ปิดศูนย์ฯ ดังกล่าวทันที เพื่อให้เด็กเล็กในศูนย์ ประมาณ 100 คน แยกย้ายกันพักอยู่ในบ้านเรือน ขณะที่ทางศูนย์ได้ระดมคนและเครื่องมือสำหรับทำความสะอาดศูนย์อย่างหนัก ทั้งตัวอาคาร ห้องเรียน ห้องนอน ห้องน้ำ ตลอดจนของเล่นต่าง ๆ โดยการสั่งปิดศูนย์ครั้งนี้นานถึง 10 วัน จะเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติในวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 นี้ เป็นต้นไป

นายก อบต.ทุ่งกล้วย กล่าวต่อว่า ศูนย์เด็กฯ แห่งนี้เป็นศูนย์ใหญ่ที่รวมศูนย์จำนวน 7 แห่ง มาอยู่ด้วยกัน ส่วนศูนย์ย่อยอีกส่วนหนึ่งไม่พบการระบาดแต่อย่างใด การระบาดของโรคมือเท้าปากในพื้นที่ ต.ทุ่งกล้วยครั้งนี้ ส่วนใหญ่พบในเด็กเล็กที่เป็นชนเผ่าชาติพันธุ์ม้ง อาจจะสืบเนื่องจากสภาพแวดล้อมในบ้านอาจจะไม่สะอาดพอ ซึ่งหากสภาพแวดล้อมไม่สะอาดเกรงจะทำให้เกิดการระบาดของโรคขยายวงเพิ่มขึ้น ดังนั้นทาง อบต.จึงประสานงานไปยังผู้นำทุกหมู่บ้าน แจ้งประชาชนเฝ้าระวังดูแลบุตรหลาน จัดบ้านเรือนและทำความสะอาดบ่อยครั้ง เพื่อทำลายเชื้อและป้องกันไม่ให้เกิดระบาดขึ้นมาได้อีก

ด้านนางอารีย์ ตันบรรจง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) พะเยา แจ้งว่า ทางสำนักงานได้จัดทีมเจ้าหน้าที่ของฝ่ายควบคุมโรคออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกดำเนินการสอบสวนและควบคุมโรคในพื้นที่เกิดเหตุแล้ว ชุดที่สองเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นในพื้นที่เสี่ยง พร้อมกันนี้ได้แจ้ง รพ.สต.ทุกแห่งในจังหวัดพะเยา ให้ออกสำรวจสถานการณ์และรายงานตรงถึงจังหวัด ซึ่งเมื่อเกิดปัญหาขึ้นจะได้ดำเนินการป้องกันและแก้ไขทันการณ์

โรคมือเท้าปากระบาดในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นายก อบต.ทุ่งกล้วย สั่งปิดทันที 10 วัน พร้อมแยกเด็กนักเรียนกว่า 100 คน ประสานทุกฝ่ายทำความสะอาด สจจ.พะเยา ส่งแพทย์ 2 ชุดลงพื้นที่... 26 มิ.ย. 2555 15:02 ไทยรัฐ