วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เร่งทำเขื่อนกันน้ำโขงซัดตลิ่งนครพนมหลังรับงบกว่า 2 พันล้าน

นครพนมเดินหน้าสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุด จากน้ำโขงกัดเซาะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยริมตลิ่งใน 4 อำเภอ หลังรัฐบาลจัดสรรงบปี 54 และ 55 รวม 2 พันกว่าล้าน...

เมื่อวันที่ 14 มิ.ย.2555 นายวุฒิชัย ศรีสุริยกานนท์ โยธาธิการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า จากปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่อาศัยอยู่ริมฝั่งโขง จากกระแสน้ำกัดเซาะตลิ่งดินทำให้พื้นที่การเกษตรหายไปกับกระแสน้ำบริเวณตั้งแต่ อ.บ้านแพง อ.ท่าอุเทน อ.ธาตุพนม และอ.เมือง จ.นครพนม โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งถูกน้ำกัดเซาะพัง จำนวน 16 แห่ง ภายหลังรัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณปี 2554 จำนวน 1,200 ล้านบาท รวมถึงการก่อสร้างเขื่อนดังกล่าวในลำน้ำสงคราม อ.ศรีสงคราม อีก 5 แห่ง ส่วนปีงบประมาณ 2555 ได้รับการจัดสรรอีกจำนวน 1,000 ล้านบาท เพื่อดำเนินการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งพังอีกจำนวน 20 แห่ง ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง โดยจะเลือกพื้นที่ก่อสร้างบริเวณจุดที่ประชาชนได้รับผลกระทบมากสุด เช่น พื้นที่ตลิ่งทรุดใกล้บ้านเรือนประชาชน และจุดพื้นที่การเพาะปลูกที่ถูกน้ำโขงกัดเซาะจนดินหลุดหายไปอย่างรวดเร็ว

สำหรับพื้นที่ริมตลิ่งน้ำโขงในเขต จ.นครพนม มีความยาวทั้งสิ้น 100 กิโลเมตร ที่ผ่านมาดำเนินการก่อสร้างเขื่อนแล้วประมาณ 40 กิโลเมตร หรือเฉลี่ยก่อสร้างปีละ 14 กิโลเมตร ซึ่งขึ้นอยู่กับงบประมาณที่ทางจังหวัดได้รับจากรัฐบาล

นครพนมเดินหน้าสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งทรุด จากน้ำโขงกัดเซาะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่อาศัยริมตลิ่งใน 4 อำเภอ หลังรัฐบาลจัดสรรงบปี 54 และ 55 รวม 2 พันกว่าล้าน... 14 มิ.ย. 2555 11:35 ไทยรัฐ