วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กงศุลใหญ่จีนถกผู้ว่าฯ ภูเก็ต แก้ทัวร์จีนดับถี่

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมประชุมผู้ว่าฯ ภูเก็ต เพื่อร่วมแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวชาวจีนตายใน จ.ภูเก็ต หลังมีเหตุทั้งจมน้ำ-อุบัติเหตุถี่ หวั่นนักท่องเที่ยวเข็ดหลาบและเปลี่ยนพื้นที่ท่องเที่ยว...

เมื่อวันที่ 30 พ.ค.ที่ห้องประชุมพีโอซี ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต นายจำเริญ ทิพยพงษ์ธาดารอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เป็นประธานประชุมการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวชาวจีนใน พื้นที่ โดยมีนายซู หมิง เหลียง กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ จ.สงขลา นายไพบูลย์ อุปัติศฤงค์ นายก อบจ.ภูเก็ต น.ส.วรรณประภา สุขสมบูรณ์ ผช.ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต นายพนมพล ธรรมชาตินิยม นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จ.ภูเก็ต-ตัวแทนสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม โดยในที่ประชุมมีการนำเสนอและหารือปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวจีน และบริษัทนำเที่ยวในพื้นที่

นายพนมพล ธรรมชาตินิยม นายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพ จ.ภูเก็ต กล่าวว่า ขณะนี้ มีบริษัทท่องเที่ยวจากจีนมาเปิดที่ จ.ภูเก็ตเป็นจำนวนมาก และบริษัทเหล่านี้ไม่ใช้คนไทยเป็นมัคคุเทศก์ แต่จะเลือกใช้มัคคุเทศก์นอกระบบ ซึ่งส่วนใหญ่มาจากจีนแดง โดยตนเองในฐานะนายกสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพขอยืนยันว่ามัคคุเทศก์จีนในพื้นที่ มีเพียงพอ ซึ่งมีอยู่กว่า 1,000 คน และยังมีมัคคุเทศก์จากจังหวัดอื่นๆ เดินทางเข้ามาเพิ่มขึ้น ซึ่งเรื่องนี้อยากให้กงสุลจีนช่วยดูแลและแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ด้าน น.ส.วรรณประภา สุขสมบูรณ์ ผช.ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต กล่าวว่า ปัจจุบันใน จ.ภูเก็ตมีบริษัทนำเที่ยวจีนที่จดทะเบียนกับสำนักงานทะเบียนธุรกิจนำเที่ยว และมัคคุเทศก์ราว 21 บริษัท และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนเพิ่มมากขึ้นโดยปี 54 มีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวยัง จ.ภูเก็ตกว่า 3.4 แสนคน มากเป็นอันดับหนึ่งของนักท่องเที่ยวกลุ่มเอเชีย และมีแนวโน้มว่านักท่องเที่ยวจากจีนจะเดินทางเข้ามาจำนวนเพิ่มมากขึ้น สำหรับปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวจีนยังคงเป็นปัญหาเรื่องการถูกเอา รัดเอาเปรียบ-ขายทัวร์ไม่ตรงตามโปรแกรม-ปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวง โดยบริษัทนำเที่ยวและปัญหาทัวร์ไม่ได้มาตรฐาน

ผช.ผอ.ททท.สำนักงานภูเก็ต กล่าวต่อว่า ปัญหานักท่องเที่ยวถูกหลอกลวงนั้นไม่ได้เกิดจากบ้านเรา แต่เป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากทั้ง 2 ประเทศ ดังนั้นการแก้ปัญหาจะต้องเป็นความร่วมมือของ 2 ประเทศ นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวจีน โดยเฉพาะปัญหานักท่องเที่ยวจมน้ำและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ซึ่งแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวประสบอุบัติเหตุจำนวนมาก ทั้งจากการจมน้ำและอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนส่วนใหญ่จะเกิดจากรถทัวร์ตกเขา

"การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้น สามารถทำได้ทันที คือ การติดป้ายประชาสัมพันธ์เป็นภาษาจีนที่ท่าอากาศยานภูเก็ต เพื่อนักท่องเที่ยวจะได้ทราบว่า เมื่อเกิดปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่ใดบ้าง และ ททท.ภูเก็ตยังได้ขอความร่วมมือไปยังสำนักงานจังหวัดภูเก็ตทำจดหมายถึง กระทรวงการต่างประเทศเรียกร้องให้มีการตั้งสำนักงานสถานกงสุลจีนที่ จ.ภูเก็ต เพื่อรองรับปริมาณนักท่องเที่ยวจีนที่มีแนวโน้มเข้ามาภูเก็ตเพิ่มขึ้นใน อนาคต และเพื่อรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นตามมาต่อไป ทั้งนี้ 2 วิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวสามารถทำได้เลย โดยใช้มติของที่ประชุม”น.ส.วรรณประภา กล่าว

ขณะที่ กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำ จ.สงขลา กล่าวว่า ขณะนี้ กระแสนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวยัง จ.ภูเก็ตเพิ่มขึ้น ส่วนปัญหาที่มีการหารือกันในที่ประชุม มีปัญหาที่หลากหลาย แต่เป็นเรื่องธรรมดา แต่สำคัญที่ว่าเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วควรจะมีการแก้ไขอย่างไร เพื่อทำให้ปัญหาเหล่านี้ลดลง ทั้งปัญหานักท่องเที่ยวจมน้ำเสียชีวิต-อุบัติเหตุต่างๆ โดยปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาวจีนเลือกมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยเป็นอันดับต้นๆ เนื่องจากไทยกับจีนมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด กันแต่อย่างไรก็ตามมีหลายๆ ประเทศ ที่ต้องการดึงนักท่องเที่ยวจีนเข้าไปเที่ยวในประเทศตัวเอง แม้แต่ประเทศสหรัฐอเมริกา จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวให้เห็นผลเป็นรูปธรรม.

กงสุลใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมประชุมผู้ว่าฯ ภูเก็ต เพื่อร่วมแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวชาวจีนตายใน จ.ภูเก็ต หลังมีเหตุทั้งจมน้ำ-อุบัติเหตุถี่ หวั่นนักท่องเที่ยวเข็ดหลาบและเปลี่ยนพื้นที่ท่องเที่ยว... 31 พ.ค. 2555 02:59 ไทยรัฐ