วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สุดยอดครูหญิง คนเดียวสอนทั้งโรงเรียนแถมพ่วงหน้าที่ภารโรง

ฮือฮา สุดยอดครูหญิงปากน้ำโพ คนเดียวสอนนักเรียนทั้งโรงเรียน แถมพ่วงทั้งหน้าที่บริหารและนักการภารโรง แต่ผลงานสุดยอด ผลสอบ O-NET ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงเป็นลำดับที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3…

ที่โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 ต.ห้วยหอม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ มีเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน มีอาคารเรียนและอาคารประกอบ 3 หลัง คือ อาคารเรียนแบบ 105/29 และแบบ ป.1 ฉ และยังมีห้องสมุดอีก 1 หลัง มีเด็กนักเรียนตั้งแต่ชั้นอนุบาล ถึง ป.6 รวมทั้งสิ้น จำนวน 21 คน นอกจากนั้นยังมีเด็กพิการเรียนร่วมอีก 1 คน

โดยทั้งโรงเรียนมีครูผู้หญิง ทำหน้าที่สอนอยู่เพียงคนเดียว ตั้งแต่อนุบาลถึงชั้น ป.6 แถมยังต้องทำหน้าที่ผู้บริหาร และเป็นนักการภารโรงในตัว เพราะโรงเรียนแห่งนี้ มีครูเพียง 2 คน โดยเป็นผู้บริหาร 1 คน คือ ผอ.อัสดง แฉ่งกอง และครูผู้สอน 1 คน คือ ครูบุญทวี ไชยเครื่อง ครู คศ.2 วิทยฐานะชำนาญการ ซึ่งได้ทำการสอนเช่นนี้มาเป็นเวลา 1 ปีแล้ว

และล่าสุด ผอ.อัสดง แฉ่งกอง ผู้บริหารโรงเรียนได้รับการพิจารณา ย้ายไปเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยหอม โดยกำลังรอคำสั่งในการเดินทาง ทำให้จะเหลือประจำโรงเรียนอยู่เพียงคนเดียว คือ คุณครูบุญทวี ไชยเครื่อง ทำให้จะต้องทำหน้าที่ทั้งสอนหนังสือ งานบริหาร และแม้แต่การบริการอาหารกลางวันให้กับนักเรียนแต่เพียงผู้เดียว

อย่างไรก็ดี คุณครูบุญทวี ซึ่งต้องทำสารพัดหน้าที่ในคนเดียวผู้นี้ กลับได้รับคำชมเชยว่า สามารถสอนให้นักเรียนทุกคนสามารถอ่านออก เขียนได้ เป็นอย่างดี นอกจากนั้น โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง ยังได้รับเกียรติบัตร จาก สพป.นว 3 ที่นักเรียนมีค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงเป็นลำดับที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 จากผลการประเมินคุณภาพผู้เรียนระดับชาติ (O-Net) ประจำปีการศึกษา 2553 อีกด้วย

นอกจากนี้ คุณครูบุญทวี ยังได้รับเกียรติบัตรรางวัลหนึ่งแสนครูดี จากคุรุสภา และยังได้รับการประเมินห้องเรียนคุณภาพ ได้รับเกียรติบัตรห้องเรียนคุณภาพในระดับดี จาก ผอ.วิระ แข็งกสิการ ผอ.สพป นว 3 อีกด้วย

 

ฮือฮา สุดยอดครูหญิงปากน้ำโพ คนเดียวสอนนักเรียนทั้งโรงเรียน แถมพ่วงทั้งหน้าที่บริหารและนักการภารโรง แต่ผลงานสุดยอด ผลสอบ O-NET ค่าคะแนนเฉลี่ยกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สูงเป็นลำดับที่ 6 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3… 1 มี.ค. 2555 13:44 ไทยรัฐ