วันเสาร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ตัดตอนสร้างลดกลุ่มต่อต้าน รายงานวันจันทร์-แผน กทม.แก้เกมก่อสร้างถนน ง3

หลังจากเงียบหายไปร่วม 2 ปี ล่าสุด กทม.สั่งปัดฝุ่นเดินหน้า โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ง3 เชื่อมถนนสุขสวัสดิ์-พระรามที่ 2-ถนนสามแยกตากสิน-ถนนเพชรเกษม-ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้   อีกครั้ง...การรื้อฟื้นโครงการรอบนี้ กทม.มีเหตุผลอะไร วันนี้มีคำชี้แจงจาก นายทวีศักดิ์  เลิศประพันธ์  รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผ่านพื้นที่ “รายงานวันจันทร์” เชิญติดตาม...

----------------------------

ถาม...โครงการถนน ง3 มีความเป็นมาอย่างไร


ทวีศักดิ์...สืบเนื่องจากถนนวงแหวนรอบกลางหรือ ถนนวงแหวนรัชดาภิเษก ยังไม่สมบูรณ์ครบวง เหลือระยะทางอีกประมาณ 30 กม. ช่วงถนนเพชรเกษมเชื่อมต่อกับถนนสุขสวัสดิ์ กทม.จึงสำรวจออกแบบ พร้อมจัดรับฟังความเห็นประชาชนในพื้นที่ตลอดแนวเส้นทาง แต่ติดปัญหามวลชนและการเมืองท้องถิ่น กทม.จึงชะลอโครงการ แล้วให้ที่ปรึกษากลับไปทบทวนแนวทางการศึกษาใหม่ ใช้เวลาร่วม 2 ปี

คราวนี้ที่ปรึกษาได้ปรับวิธีการทำงานใหม่ โดยแบ่งซอยโครงการออกเป็น 7 ตอน เพื่อความสะดวกในการสำรวจและก่อสร้าง เริ่มจากตอนที่ 1 ถนนเพชรเกษม-ถนนกัลปพฤกษ์ 3.4 กม. ตอนที่ 2 ถนนกัลปพฤกษ์-ถนนเอกชัย 1.8 กม. ตอนที่ 3 ถนนเอกชัย-ถนนพระรามที่ 2 2 กม. ตอนที่ 4 ถนนพระรามที่ 2-ถนนพุทธบูชา 3.8 กม. ตอนที่ 5 ถนนพุทธบูชา-ถนนประชาอุทิศ 3 กม. ตอนที่ 6 ถนนประชาอุทิศ-ถนนวงแหวนอุตสาหกรรม 3.2 กม. และตอนที่ 7 ถนน ค6 จากถนนพุทธบูชา-ถนนวงแหวนรอบนอก 4.7 กม. แต่ละตอนที่ปรึกษาได้เข้าสำรวจพร้อมจัดรับฟังความเห็นประชาชนเรียบร้อยแล้ว

ถาม...ความเห็นประชาชนไปในทิศทางใด

ทวีศักดิ์...การรับฟังความเห็นประชาชนรอบหลังดีกว่ารอบแรก เพราะการแบ่งซอยโครงการทำให้ประชาสัมพันธ์ง่ายกว่า ถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประชาชนเห็นด้วยประมาณ 70-80% จากเดิมจะมองในภาพรวมทั้งเส้นคือไม่เห็นด้วย

เมื่อโฟกัสความยากง่ายของโครงการทั้ง 7 ตอน พบว่า ตอนที่ 2 ถนนกัลปพฤกษ์-ถนนเอกชัย และตอนที่ 3 ถนนเอกชัย-ถนนพระรามที่ 2 ประชาชนคัดค้านอย่างหนัก อาทิ ตอนที่ 2 มีชุมชนริมคลองบางระแนะ ชุมชนซอยเอกชัย 30 ตอนที่ 3 มีหมู่บ้านพรหมพิทักษ์ ชุมชนซอยเอกชัย 35 หมู่บ้านชัยกูล เป็นต้น คิดว่าต้องลงพื้นที่เพื่อสร้างความเข้าใจให้มากขึ้นกว่าเดิม ส่วนอีก 5 ตอนที่เหลือ ประเมินความสำเร็จโครงการอยู่ในระดับปานกลางถึงดี โดยเฉพาะตอนที่ 7 ถนน ค6 จากถนนพุทธบูชา-ถนนวงแหวนรอบนอก เป็นพื้นที่ปิด กทม.จะขยายถนนจาก 2 ช่อง เพิ่มเป็น 4 ช่อง ประชาชนกลับเรียกร้องให้ กทม.ทำให้เร็วๆ

ถาม...ขั้นตอนต่อไปจะทำอะไรทวีศักดิ์...ที่ปรึกษาจะนำข้อมูลที่ได้ไปสรุปผลการศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.2555 จากนั้นจะเริ่มขั้นตอนออกแบบรายละเอียดโครงการ แล้วเสร็จไม่เกินกลางปีนี้ พร้อมกับเสนอผู้ว่าฯ กทม.เห็นชอบ คาดว่าโครงการจะเริ่มเดินหน้าก่อสร้างได้ตั้งแต่ต้นปี 2556-2557 ใช้งบก่อสร้างประมาณ  19,000 ล้านบาท แต่ละตอนใช้เวลาก่อสร้างไม่เกิน 18 เดือน

การก่อสร้างจะแบ่งทำเป็นตอนๆ ตอนไหนพร้อมก็ทำก่อน ตอนไหนประชาชนคัดค้านก็เว้นไว้ทำทีหลัง ที่ผ่านมาการก่อสร้างหลายๆ โครงการใช้เวลานานหลายปี เช่น ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ตอนแรกประชาชนก็คัดค้าน หลังจากพื้นที่มีความเจริญมากขึ้น ประชาชนต้องการความสะดวกในการเดินทาง   ถึงตอนนั้นประชาชนจึงจะเห็นความจำเป็นของโครงการ

สำหรับโครงการนี้จะฝ่าแรงต้านจากมวลชนได้แค่ไหน คงต้องตามดูกันต่อไป??

 

จิรากร พุ่มพวง

หลังจากเงียบหายไปร่วม 2 ปี ล่าสุด กทม.สั่งปัดฝุ่นเดินหน้า โครงการก่อสร้างถนนตามแนวผังเมือง ง3 เชื่อมถนนสุขสวัสดิ์-พระรามที่ 2-ถนนสามแยกตากสิน-ถนนเพชรเกษม-ถนนวงแหวนรอบนอกด้านใต้ อีกครั้ง...การรื้อฟื้นโครงการรอบนี้ กทม.มีเหตุผลอะไร วันนี้มีคำชี้แจงจาก นายทวีศักดิ์ เลิศประพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักการโยธา ผ่านพื้นที่ “รายงานวันจันทร์” เชิญติดตาม... 13 ก.พ. 2555 00:21 ไทยรัฐ