วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ฟ้องอดีตผู้บริหารเทศบาลสุราษฎร์ฯทุจริตจัดซื้อที่ดินทิ้งขยะ

อัยการสูงสุด ฟ้องอดีตผู้บริหารเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมพวก 18 คนทุจริตซื้อที่ดินทิ้งขยะ

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. นายธิติ คุ้มรักษ์ อัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับมอบหมายจากนายจุลสิงห์ วสันตสิงห์ อัยการสูงสุด ยื่นฟ้องนายยงยุทธ วงศ์เจริญ อดีตนายกเทศมนตรีเมืองสุราษฎร์ธานี กับพวกรวม 18 คน เป็นผู้ต้องหาคดีทุจริตในการจัดซื้อที่ดินกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี ต่อศาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งศาลได้ประทับรับฟ้องแล้ว และนัดพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายต่อไป

ทั้งนี้ อัยการสูงสุดได้มีคำสั่งฟ้องผู้ต้องหาทั้ง 18 คน คือ นายยงยุทธ ผู้ต้องหาที่ 1 นายโกศล โอทอง และนายมาโนช เผือกสุวรรณ อดีตเทศมนตรีผู้ต้องหาที่ 2 และ 3 รวมทั้งข้าราชการผู้เกี่ยวข้องกับการซื้อที่ดินอีก 10 คนในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายฯ นอกจากนี้ได้มีคำสั่งฟ้องผู้ร่วมกระทำผิดเป็นเจ้าของที่ดิน และนายหน้าผู้ รวบรวมที่ดินอีก 6 คน ได้แก่ นางวัชรี ยัสพันธุ์, นายอนุพงศ์ พรหมศักดิ์, นางบรรเทา วงศ์เจริญ ภรรยานายยงยุทธ เป็นต้น ในข้อหาเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่ซื้อ ทำ จัดการ รักษาทรัพย์ใดๆ ใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตอันเป็นความเสียหายแก่รัฐ เทศบาล หรือเจ้าของทรัพย์

อย่างไรก็ตาม การสอบสวนของคณะกรรมการ ปปช.ที่ผ่านมา ระบุว่า คดีดังกล่าว นายยงยุทธ กับพวกประกอบด้วยผู้บริหารเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี พนักงานเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี เจ้าของที่ดินและนายหน้า ร่วมกันวางแผนดำเนินการจัดซื้อที่ดินสำหรับกำจัดขยะมูลฝอยของเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานี เมื่อปี 2542 โดยวิธีพิเศษ จำนวน 4 แปลง รวมเนื้อที่ 75 ไร่ 1 งาน 28.8 ตารางวา ในราคา 49,990,000 บาท โดยมีพฤติการณ์ในการจัดซื้อ และตรวจรับที่ไม่ถูกต้อง และไม่ปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 โดย สตง.ภูมิภาคที่ 13 สุราษฎร์ธานี ได้สอบสวนเบื้องต้นส่งสำนวนสอบสวนให้ ป.ป.ช.ไต่สวนมาตั้งแต่ปี 2543 และได้ส่งรายงานการไต่สวนข้อเท็จจริงเรื่องดำที่ 43040006 ไปยังอัยการสูงสุดจนมีคำสั่งให้สำนักงานอัยการจังหวัดสุราษฎร์ธานีฟ้องร้อง และดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในที่สุด.

อัยการสูงสุด ฟ้องอดีตผู้บริหารเทศบาลเมืองสุราษฎร์ธานีพร้อมพวก 18 คนทุจริตซื้อที่ดินทิ้งขยะ 30 ม.ค. 2555 19:56 ไทยรัฐ