วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นราฯจัดรำลึกวันครู ปฏิญาณอุทิศตนเพื่อการศึกษา

จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ร่วมไว้อาลัยแด่ครูที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรครูดีเด่น ร่วมปฏิญาณอุทิศตนเพื่อการศึกษา...

วันที่ 16 ม.ค. 55 ณ หอประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู โดยมีนายไพรัช แสงทอง ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต 1 นายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 และบุคลากรครูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเกือบ 1,000 คน เข้าร่วมงานดังกล่าว โอกาสนี้บุคลากรครูกล่าวคำปฏิญาณตนอุทิศตนเพื่อการศึกษา และสร้างเด็กๆลูกหลานให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ผู้เป็นครูต้องทำหน้าที่สั่งสอนศิษย์ ซึ่งไม่ออกดอกออกผลในทันที แต่เมื่อใดออกดอกออกผลก็จะสดใสสวยงาม ดังคำกล่าวที่ว่า "กล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น แต่ออกดอกคราใดงามเด่น การศึกษาปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงาม" นี้คือความภาคภูมิใจในอาชีพครู ซึ่งทุกคนพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุข พร้อมที่จะช่วยเหลือครูทุกเรื่อง

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโส และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณครูผู้สอนพระพุทธศาสนาดีเด่น ปี 2554 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูตามโครงการพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนรัฐ ประกอบด้วย นายวินัย ดีลิ่ว รองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนวัดลำภู นางมธุรส รักษ์เรียน ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านไร่พญา นางศิริพร ตุกเตียน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดโคกโก และนายสุจิน เส้งสีแดง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโตกตีเต

ส่วนกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การอ่านสารครูจาก ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา การสวดคำฉันท์รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ การรำลึกถึงพระคุณครูผู้ล่วงลับ การกล่าวคำปฏิญาณตน และจะมีกิจกรรมต่อเนื่อง บริจาคโลหิตในวันพรุ่งนี้ด้วย.

 

จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ร่วมไว้อาลัยแด่ครูที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรครูดีเด่น ร่วมปฏิญาณอุทิศตนเพื่อการศึกษา... 16 ม.ค. 2555 14:46 16 ม.ค. 2555 15:31 ไทยรัฐ