วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นราฯจัดรำลึกวันครู ปฏิญาณอุทิศตนเพื่อการศึกษา

จังหวัดนราธิวาส จัดพิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ร่วมไว้อาลัยแด่ครูที่ล่วงลับไปแล้ว พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกและเกียรติบัตรครูดีเด่น ร่วมปฏิญาณอุทิศตนเพื่อการศึกษา...

วันที่ 16 ม.ค. 55 ณ หอประชุมโรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีรำลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในโอกาสวันครู โดยมีนายไพรัช แสงทอง ผู้เชี่ยวชาญสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นายอรรถสิทธิ์ รัตนแคล้ว ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาเขต 1 นายเทอดศักดิ์ ถาวรสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 15 และบุคลากรครูในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสเกือบ 1,000 คน เข้าร่วมงานดังกล่าว โอกาสนี้บุคลากรครูกล่าวคำปฏิญาณตนอุทิศตนเพื่อการศึกษา และสร้างเด็กๆลูกหลานให้เป็นคนดีของสังคมต่อไป

นายประดิษฐ์ สุคนธสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า ผู้เป็นครูต้องทำหน้าที่สั่งสอนศิษย์ ซึ่งไม่ออกดอกออกผลในทันที แต่เมื่อใดออกดอกออกผลก็จะสดใสสวยงาม ดังคำกล่าวที่ว่า "กล้วยไม้ออกดอกช้าฉันใด การศึกษาเป็นไปเช่นนั้น แต่ออกดอกคราใดงามเด่น การศึกษาปลูกปั้นเสร็จแล้วแสนงาม" นี้คือความภาคภูมิใจในอาชีพครู ซึ่งทุกคนพร้อมที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุข พร้อมที่จะช่วยเหลือครูทุกเรื่อง

จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้มอบของที่ระลึกแก่ครูอาวุโส และมอบเกียรติบัตรครูดีเด่น พร้อมทั้งมอบโล่เกียรติคุณครูผู้สอนพระพุทธศาสนาดีเด่น ปี 2554 เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้แก่ครูตามโครงการพัฒนาการสอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียนรัฐ ประกอบด้วย นายวินัย ดีลิ่ว รองผู้อำนวยการชำนาญการโรงเรียนวัดลำภู นางมธุรส รักษ์เรียน ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านไร่พญา นางศิริพร ตุกเตียน ครูชำนาญการโรงเรียนวัดโคกโก และนายสุจิน เส้งสีแดง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านโตกตีเต

ส่วนกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การทำบุญตักบาตร การอ่านสารครูจาก ดร.ดิเรก พรสีมา ประธานกรรมการคุรุสภา การสวดคำฉันท์รำลึกพระคุณบูรพาจารย์ การรำลึกถึงพระคุณครูผู้ล่วงลับ การกล่าวคำปฏิญาณตน และจะมีกิจกรรมต่อเนื่อง บริจาคโลหิตในวันพรุ่งนี้ด้วย.