วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สสจ.กาญจนบุรีพร้อมรับผู้ป่วยจากศิริราช-ราชวิถี

สสจ.กาญจนบุรี ประสานโรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมความพร้อมรองรับการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม ระดมเพิ่มศูนย์ฟอกไต ...

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานประชุมซักซ้อมความเข้าใจและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม ที่ รพ.พหลพลพยุหเสนา ต.ปากแพรก อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยในที่ประชุม นพ.ไพศาล ได้กล่าวว่า ถึงแม้ว่าจังหวัดกาญจนบุรีจะไม่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมอย่างรุนแรงเหมือนหลายๆ จังหวัด แต่สำนักงานสาธารณสุขได้ส่งทีมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขพร้อมเวชภัณฑ์ไปช่วยเหลือจังหวัดที่ประสบภาวะน้ำท่วม เช่น จังหวัดลพบุรี ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2554 จำนวน 3 ทีม แต่ละทีมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รวม 8 คน ทุกครั้งที่ออกปฏิบัติงานจะนำเครื่องอุปโภคบริโภค ที่องค์กรเครือข่ายสาธารณสุขและประชาชนบริจาคผ่านสำนักงานสาธารณสุขไปมอบให้แก่ผู้ประสบภาวะน้ำท่วม เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้วย ที่ผ่านมาจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการส่งต่อผู้ป่วยจากจังหวัดภาคกลางตอนบน และจังหวัดที่ประสบภาวะน้ำท่วม เป็นระยะๆ

สสจ.กาญจนบุรี กล่าวต่อว่า จากสถานการณ์ภาวะน้ำท่วมเข้าสู่พื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นบริเวณกว้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีได้รับการประสานงานจากศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัย กรณีอุทกภัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อขอส่งต่อผู้ป่วยมารับการรักษาพยาบาลที่จังหวัดกาญจนบุรี สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ประสานโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา อ.เมือง โรงพยาบาลมะการักษ์ อ.ท่ามะกา และโรงพยาบาลท่าม่วง อ.ท่าม่วง ซึ่งเป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางหลายสาขา มีอุปกรณ์ทางการแพทย์และเวชภัณฑ์พร้อม ให้พร้อมรับการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลศิริราช และโรงพยาบาลราชวิถี ขณะนี้ได้มีการสำรองเตียงผู้ป่วยไว้ จำนวน 40 เตียงต่อวัน สำรองเตียงสำหรับผู้ป่วยหนัก(ICU) จำนวน 3 เตียงต่อวัน และพัฒนาศักยภาพโรงพยาบาลให้สามารถรองรับผู้ป่วยหนักได้เพิ่มเติมอีก วันละ 18 เตียง โรงพยาบาลท่าม่วงมีความพร้อมให้บริการฟอกไตเพิ่มเติมอีก 4 ยูนิต

นพ.ไพศาล กล่าวท้ายสุดว่า ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการมิให้เกิดผลกระทบต่อการให้บริการผู้ป่วยภายในจังหวัด และเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบภาวะน้ำท่วม แบ่งเบาภาระโรงพยาบาลขนาดใหญ่ และให้การรองรับผู้ป่วยที่ส่งต่อมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ได้สั่งการโรงพยาบาลชุมชนทุกแห่ง และประสานโรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ สังกัดกระทรวงกลาโหม ให้เตรียมความพร้อมรองรับการส่งต่อผู้ป่วยตามศักยภาพของแต่ละโรงพยาบาลด้วย โดยในวันนี้ (28 ต.ค.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีจึงมีประชุมซักซ้อมความเข้าใจ และกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เป็นทิศทางเดียวกัน เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติได้อย่างเหมาะสม.

สสจ.กาญจนบุรี ประสานโรงพยาบาลทุกแห่งเตรียมความพร้อมรองรับการส่งต่อผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วม ระดมเพิ่มศูนย์ฟอกไต ... 28 ต.ค. 2554 14:47 28 ต.ค. 2554 15:43 ไทยรัฐ