วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

“สมภพ-จุมพล” รองปลัด กทม.

โดย

“สมภพ-จุมพล” รองปลัด กทม. โปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการซี 10 กทม.

รายงานข่าวจากศาลาว่าการ กทม. แจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค.ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯแต่งตั้งข้าราชการ กทม.ให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน 18 ราย

ดังนี้ 1.นายสมภพ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กทม. สำนักปลัด กทม. เป็นรองปลัด กทม. 2.นายจุมพล สำเภาพล ผอ.สำนักการโยธา เป็นรองปลัด กทม.  3.นางอารุณี รัศมิทัต ผอ.สำนักพัฒนาสังคม เป็นผู้ตรวจราชการ กทม. 4.นายวินัย ลิ่มสกุล ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง เป็น ผอ.สำนักการโยธา 5.นายอรรถพร สุวัธนเดชา ผอ.สำนักการศึกษา เป็น ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล 6.นายมานิต เตชอภิโชค ผอ.สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล เป็น ผอ.สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว 7.นายโกสิน เทศวงษ์ รอง ผอ.สำนักการศึกษา เป็น ผอ.สำนักพัฒนาสังคม 8.นายธนา วิชัยสาร รอง ผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง เป็นผอ.สำนักการจราจรและขนส่ง 9.นายกฤษฎา สุขสงวน รอง ผอ.สำนักการศึกษา เป็น ผอ.สำนักการศึกษา 10.นายสุรศักดิ์ สอนเคลือ ผู้ช่วยหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กทม. เป็นหัวหน้าสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการ กทม. 11.ม.ร.ว.เปรมศิริ เกษมสันต์ รอง ผอ.สำนักผังเมือง เป็น ผอ.สำนักผังเมือง 12.พ.ต.อ.พิชัย เกรียงวัฒนศิริ รอง ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ตรวจราชการ กทม. 13.น.ส.รสสุคนธ์ แสงอ่อน รอง ผอ.สำนักการคลัง เป็นผู้ตรวจราชการ กทม. 14.นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รอง ผอ.สำนักเทศกิจ เป็นผู้ตรวจราชการ กทม. 15.ร.ท.วารินทร์ เดชเจริญรอง ผอ.สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นผู้ตรวจราชการ กทม. 16.นายอมรทัต พิจิตรคดีพล รอง ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม เป็นผู้ตรวจราชการ 17.นายวันชัย ถนอมศักดิ์ ผู้ช่วยปลัด กทม. เป็นผู้ตรวจราชการ กทม. และ 18.นายธนิก ยูถะสุนทร์ รอง ผอ.สำนักการระบายน้ำ เป็นผู้ตรวจราชการ กทม.

“สมภพ-จุมพล” รองปลัด กทม. โปรดเกล้าฯแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการซี 10 กทม. 4 ต.ค. 2554 01:02 ไทยรัฐ