วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปลี่ยนส่วนลดเป็นเพิ่มเงินเติมเงินอีซี่พาสเริ่ม6มี.ค.

กทพ. เปลี่ยนส่วนลดเป็นเพิ่มเงิน เติมเงินอีซี่พาส เริ่ม 6 มี.ค.เวลา 06.00 น. เผยรถทั่วประเทศ 28 ล้านคัน...

พันโททวีสิน รักกตัญญู ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย กทพ. เปิดเผยว่า กทพ. จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการส่งเสริมการใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติด้วยบัตร Easy Pass จากส่วนลดเติมเงินสำรองผ่านทาง 5% เป็นส่วนเพิ่ม 25 บาท สำหรับการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางบัตร Easy Pass ทุกๆ 500 บาท ตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป เพื่อเตรียมรองรับการให้ บริการเติมเงินสำรองฯ ผ่านทางธนาคารในเร็วๆนี้

ผู้ว่าการ กทพ.กล่าวว่า กทพ.ได้จัดทำรายการส่งเสริมการใช้บัตร Easy Pass ในรูปแบบต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง โดยปัจจุบัน กทพ. ได้ให้ส่วนลด 20% สำหรับเงินประกันความชำรุดเสียหายของบัตร Easy Pass จากจำนวน 1,000 บาท เหลือ 800 บาท ในการซื้อบัตรใหม่เป็นเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2554 และให้ส่วนลด 5% สำหรับการเติมเงินสำรองค่าผ่านทางบัตร Easy Pass ทุกๆ 500 บาท อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการรองรับการให้บริการเติมเงินสำรองฯ บัตร Easy Pass ผ่านธนาคารทาง ATM ในเร็วๆนี้ กทพ. จึงได้ปรับปรุงการเติมเงินสำรองฯ บัตร Easy Pass จากการให้ส่วนลด 5% เป็นส่วนเพิ่ม 25 บาท จากการเติมเงินสำรองฯ ทุกๆ 500 บาท (รูปแบบเดิมส่วนลด 5% จ่าย 475 บาท ได้เงินสำรองฯ 500 บาท รูปแบบใหม่ ส่วนเพิ่ม 25 บาท จ่าย 500 บาท ได้เงินสำรองฯ 525 บาท) เริ่มตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2554 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป

ด้านนายเทียนโชติ จงพีร์เพียร อธิบดีกรมการ ขนส่งทางบก เปิดเผยว่า ขณะนี้มีรถที่จดทะเบียน ทั่วประเทศ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2554 จำนวน 28,648,100 คัน เป็นรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ จำนวน 27,691,307 คัน คิดเป็น 96.66% และรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก จำนวน 956,793 คัน คิดเป็น 3.34% โดยเป็นรถจักรยานยนต์มากที่สุด 17,226,578 คัน คิดเป็น 60.13% รองลงมาคือ รถยนต์ บรรทุกส่วนบุคคล (รถปิกอัพ) 4,921,856 คัน คิดเป็น 17.18% รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน (รถเก๋ง) 4,557,226 คัน คิดเป็น 15.9% และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน (รถตู้) 393,319 คัน คิดเป็น 1.38% ทั้งนี้ เฉพาะเดือนมกราคม 2554 มีรถจดทะเบียนใหม่ทั้งสิ้น จำนวน 284,777 คัน สำหรับจังหวัดที่มียอดจดทะเบียนรถใหม่มากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร  มีจำนวนถึง  83,587  คัน  รองลงมาคือ

จังหวัดชลบุรี จำนวน 10,357 คัน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 9,449 คัน และจังหวัดนครราชสีมา จำนวน 8,659 คัน.

กทพ. เปลี่ยนส่วนลดเป็นเพิ่มเงิน เติมเงินอีซี่พาส เริ่ม 6 มี.ค.เวลา 06.00 น. เผยรถทั่วประเทศ 28 ล้านคัน... 2 มี.ค. 2554 00:55 ไทยรัฐ