วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

คำสั่งแต่งตั้งระดับรอง ผบก.-สว.กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3

ผบช.ภ.3 ได้มีหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 เลขที่ 134/2554 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2554 จำนวน 335 ราย...

เมื่อวันที่ 4 ก.พ. พล.ต.ท.เดชาวัต รามสมภพ ผบช.ภ.3 ได้มีหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 เลขที่ 134/2554 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2554 จำนวน 335 ราย ดังรายชื่อต่อไปนี้ 1. พ.ต.อ.ไพโรจน์ มังคลา รอง ผบก.ภ.จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผบก.ภ.จ.อำนาจเจริญ 2. พ.ต.อ.เกรียงศักดิ์ แก้วมณี ผกก.สภ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผบก.ภ.จ.สุรินทร์ 3. พ.ต.อ.ชาติชาย พรหมพันธ์ใจ ผกก.สภ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผบก.ภ.จ.อำนาจเจริญ 4. พ.ต.อ.ธเนศ เทพสุด ผกก.สภ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ยโสธร 5. พ.ต.อ.ประชา ศรีพจธรรม ผกก.สภ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ศรีสะเกษ 6. พ.ต.อ.ประภาส ปิยะมงคล ผกก.สภ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ศรีสะเกษ 7. พ.ต.อ.ประยุทธ โพธิ์แก้วกุล ผกก.สภ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผบก.ภ.จ.บุรีรัมย์ 8. พ.ต.อ.พงศ์เทพ สีตบุตร ผกก.สภ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ศรีสะเกษ 9. พ.ต.อ.พิจิตร ตันติเศรษฐ ผกก.สภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผบก.ภ.จ.อุบลราชธานี 10. พ.ต.อ.มาโนชย์ พวงชมพู ผกก.สภ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ชัยภูมิ

11. พ.ต.อ.วัชรินทร์ บุญคง ผกก.สภ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา 12. พ.ต.อ.วิทยา นิไทรโยค ผกก.สภ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผบก.สส.ภ.3 13. พ.ต.อ.ศิริศักดิ์ ศรีสืบสาย ผกก.สภ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผบก.ภ.จ.ชัยภูมิ 14. พ.ต.อ.สมเจตน์ กาบคำ ผกก.สภ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผบก.ภ.จ.สุรินทร์ 15. พ.ต.อ.สมบูรณ์ แสงวงศ์ ผกก.สภ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผบก.ภ.จ.อำนาจเจริญ 16. พ.ต.อ.อภิศักดิ์ เดชะคำภู ผกก.สภ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผบก.ภ.จ.อุบลราชธานี 17. พ.ต.อ.กษิเดช พันธ์ไทย ผกก.สภ.เมืองจันทร์ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา 18. พ.ต.อ.จตุรงค์ วงศ์ชัยกิตติพร ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.3 เป็น ผกก.สภ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 19. พ.ต.อ.ชนะ สุวรรณโกมล ผกก.สภ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 20. พ.ต.อ.ชัยวัฒน์ หักกล้า ผกก.สภ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี

21. พ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ มณีโชติ ผกก.สภ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.สภ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 22. พ.ต.อ.ดิเรก บุญสนธิ ผกก.สภ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ 23. พ.ต.อ.เด่นพงษ์ วรรณพงษ์ ผกก.สภ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.สภ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 24. พ.ต.อ.ต่อศักดิ์ ธรรมมิ่งมงคล ผกก.สภ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ 25. พ.ต.อ.ตะวันกฤตฐ์ เทียมฟ้าพลกรัง ผกก.สภ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 26. พ.ต.อ.ไตรเทพ เทพอารักษ์กุล ผกก.สภ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 27. พ.ต.อ.ไตรรงค์ ชิตบัณฑิตย์ ผกก.สภ.ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี เป็น ผกก.สภ.ม่วงสามสิบ จ.อุบลราชธานี 28. พ.ต.อ.ทรงยุทธ ซุยสูงเนิน ผกก.สภ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ เป็น ผกก.สภ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา 29. พ.ต.อ.ธนาวุฒิ เคหะเจริญ ผกก.สภ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.หมูสี จ.นครราชสีมา 30. พ.ต.อ.นิติพัฒน์ กิตติรักษกุล ผกก.ฝอ.5 บก.อก.ภ3 เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จ.อำนาจเจริญ

31. พ.ต.อ.บัณทิต โพธิสาร ผกก.สภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็น ผกก.สภ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ 32. พ.ต.อ.บุญส่ง ขุนแขวง ผกก.สภ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.สภ.คง จ.นครราชสีมา 33. พ.ต.อ.ปฏิวัติ นาคำ ผกก.สภ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา 34. พ.ต.อ.ประการ ประจง ผกก.สภ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร เป็น ผกก.สภ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 35. พ.ต.อ.ปวริศ บุญสุทธิ ผกก.ฝอ.ภ.จ.อำนาจเจริญ เป็น ผกก.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 36. พ.ต.อ.พิษณุ วัตถุ ผกก.สภ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.โนนสูง จ.นครราชสีมา 37. พ.ต.อ.วันชัย ฉัตรดำรง ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.วังหิน จ.ศรีสะเกษ 38. พ.ต.อ.วิบูลย์ สร้อยแก้ว ผกก.ลำดวน จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.สภ.บึงมะลู จ.ศรีสะเกษ 39. พ.ต.อ.วิศิษฎ์ศักดิ์ อภัยวงศ์ ผกก.สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ 40. พ.ต.อ.ศักดา เชื้อประทุม ผกก.สภ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.กลางดง จ.นครราชสีมา

41. พ.ต.อ.สถาพร นิยะโมสถ ผกก.สภ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.สภ.บ้านเหลี่ยม จ.นครราชสีมา 42. พ.ต.อ.สมบัติ ฉายาปัญจะ ผกก.สส2 บก.สส.ภ.3 เป็น ผกก.สภ.สนม จ.สุรินทร์ 43. พ.ต.อ.สมศักดิ์ คงไพบูลย์ ผกก.สภ.คง จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ 44. พ.ต.อ.สานนท์ สามนปาล ผกก.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ 45. พ.ต.อ.สิทธินันท์ พึ่งเสมา ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.ทุ่งมน จ.สุรินทร์ 46. พ.ต.อ.สุเมธ แก้วเพ็ชร ผกก.สภ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี 47. พ.ต.อ.เอนก ทับสูงเนิน ผกก.สภ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.สภ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 48. พ.ต.ท.กิตติภพ จงอุตส่าห์ รอง ผกก.สส.สภ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา 49. พ.ต.ท.จุมพลภัทร์ ปัญญาพูนตระกูล รอง ผกก.สส.สภ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.สภ.ลาดใหญ่ จ.ชัยภูมิ 50. พ.ต.ท.ชนัตถ์ กวีขาวฉลาด รอง ผกก.ป.สภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.จอหอ จ.นครราชสีมา

51. พ.ต.ท.ชัชวาลย์ เปาอินทร์ รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยแถลง จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์ 52. พ.ต.ท.ชัยพร อุนรัตน์ รอง ผกก.สส.สภ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.สภ.ห้วยยาง จ.ชัยภูมิ 53. พ.ต.ท.เชิดชัย เปรมปรีดิ์ สวญ.สภ.บ้านเดื่อ จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.สภ.บ้านเดื่อ จ.ชัยภูมิ 54. พ.ต.ท.โชคชัย อินทะนิน รอง ผกก.สส.สภ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี 55. พ.ต.ท.ณรงค์ เกตุบรรจง รอง ผกก.ป.สภ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.บ้านเป้า จ.ชัยภูมิ 56. พ.ต.ท.ดนัย รัตนประเสริฐ รอง ผกก.สืบสวน ภ.จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 57. พ.ต.ท.ทศนารถ ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม รอง ผกก.ป.สภ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 58. พ.ต.ท.ทิพย์พงษ์ ทิพยเกษร สวญ.สภ.บึงมะลู จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.สว่างวีระวงศ์ จ.อุบลราชธานี 59. พ.ต.ท.นภันต์วุฒิ พลคี รอง ผกก.วิเคราะห์ข่าวฯ บก.สส.ภ.3 เป็น ผกก.สส2 บก.สส.ภ.3 60. พ.ต.ท.บรรพต มุ่งขอบกลาง รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.3 เป็น ผกก.ฝอ.9 บก.อก.ภ.3

61. พ.ต.ท.บุญสินธุ์ ผดุงสุข รอง ผกก.สส.สภ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.สภ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ 62. พ.ต.ท.พงศ์พันธ์ พลวงษ์ศรี รอง ผกก.ป.สภ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา 63. พ.ต.ท.พงษ์ศักดิ์ มณีวงษ์ รอง ผกก.สส.สภ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี 64. พ.ต.ท.พงษ์สิทธิ์ ศรีนิล รอง ผกก.ป.สภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.สภ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 65. พ.ต.ท.พินิจ กิจเจา รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.สภ.อุดมทรัพย์ จ.นครราชสีมา 66. พ.ต.ท.ภิญโญ สุทธิสาร รอง ผกก.สส.สภ.ทรายมูล จ.ยโสธร เป็น ผกก.สภ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร 67. พ.ต.ท.ภุชงค์ วรรณา รอง ผกก.สส.สภ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จ.ศรีสะเกษ 68. พ.ต.ท.ภูมิพัฒน์ ภัทรศรีวงษ์ชัย สวญ.สภ.ลำดวน จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 69. พ.ต.ท.มงคล สุขเอม รอง ผกก.สส.สภ.เนินสง่า จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.สภ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ 70. พ.ต.ท.วงษ์ศักดิ์ วงษ์สามี สวญ.สภ.อุดมทรัพย์ จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สส1 บก.สส.ภ.3

71. พ.ต.ท.วิเชียร โชคพิพัฒน์ทวี รอง ผกก.ป.สภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ เป็น ผกก.สภ.พนา จ.อำนาจเจริญ 72. พ.ต.ท.วิโรจน์ ญาณวารี รอง ผกก.ป.สภ.บึงบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ เป็น ผกก.สภ.บึงบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ 73. พ.ต.ท.วิสูตร คงอ้วน รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ 74. พ.ต.ท.วีระพงษ์ ทองจันดี รอง ผกก.ป.สภ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.สภ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์ 75. พ.ต.ท.ศักดา ขวัญบุญจันทร์ รอง ผกก.สส.สภ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.ฝอ.ภ.จ.ยโสธร 76. พ.ต.ท.ศักดิ์ชาย โรจนรัตนนางกูร รอง ผกก.สส.สภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็น ผกก.สภ.หนองสองห้อง จ.บุรีรัมย์ 77. พ.ต.ท.เศวก โพนทัน รอง ผกก.สืบสวน ภ.จ.ยโสธร เป็น ผกก.สภ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร 78. พ.ต.ท.สถาพร เอมโอษฐ์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.สภ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี 79. พ.ต.ท.สถิตย์ โพธิมาศ รอง ผกก.สส.สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.ลำดวน จ.บุรีรัมย์ 80. พ.ต.ท.สนธยา แต่แดงเพชร สวญ.สภ.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.สภ.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ

81. พ.ต.ท.สนอง วรรณโคตร รอง ผกก.กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์ 82. พ.ต.ท.สมเจตน์ ไทยานนท์ รอง ผกก.สส.สภ.พนมดงรัก จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ 83. พ.ต.ท.สุทธิ ภู่หริย์วงศ์สุข รอง ผกก.ป.สภ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.ทะเมนชัย จ.บุรีรัมย์ 84. พ.ต.ท.สุธีร์ ตรุโนภาส รอง ผกก.สส.สภ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เป็น ผกก.สภ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ 85. พ.ต.ท.สุวิจักขณ์ จันทร์เยี่ยม สวญ.สภ.เมืองที จ.สุรินทร์ เป็น ผกก.สภ.ลำดวน จ.สุรินทร์ 86. พ.ต.ท.อัทธชนม์ ช่วงงาม รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา เป็น ผกก.สภ.หนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา 87. พ.ต.ท.อุดร มณีสาย สวญ.สภ.ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.สภ.ห้วยขะยุง จ.อุบลราชธานี 88. พ.ต.ท.เอนก ศรีกิจรัตน์ สวญ.สภ.ลาดใหญ่ จ.ชัยภูมิ เป็น ผกก.สภ.โนนแดง จ.นครราชสีมา 89. พ.ต.ท.ประสงค์ ศิริโภคา รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 90. พ.ต.ท.จักรี สุนทโร รอง ผกก.ป.สภ.นาเย็น จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ชานุมาน จ.อำนาจเจริญ

91. พ.ต.ท.ฉัตรพัฒน์ แก้วจันดี รอง ผกก.ป.สภ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ 92. พ.ต.ท.ชัยพงษ์ โชติวรรณ สวญ.สภ.น้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ เป็น สวญ.สภ.โนนกุง จ.อุบลราชธานี 93. พ.ต.ท.ชัยพร พงษ์ศักดิ์ รอง ผกก.ป.สภ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 94. พ.ต.ท.ฐเสฎฐ์ ธานัททัพพ์ พงส.(สบ3) สภ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.น้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ 95. พ.ต.ท.ณรงค์ ทองมั่ง พงส.(สบ3) สภ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี เป็น ผกก.สส.สภ.บึงมะลู จ.ศรีสะเกษ 96. พ.ต.ท.ณรงค์ ม่วงชูอินทร์ พงส.(สบ3) สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ 97. พ.ต.ท.ทอง อรชุน รอง ผกก.ป.สภ.เมืองศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 98. พ.ต.ท.ไท สกุลสันติรักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บัวลาย จ.นครราชสีมา 99. พ.ต.ท.ธรณิศ ไตรวงศา รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา 100. พ.ต.ท.ธรรมธรรม์ วันสุข พงส.(สบ3) สภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์

101. พ.ต.ท.นพดล ทุนทวีศีลศักดิ์ พงส.(สบ3) สภ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ 102. พ.ต.ท.ทินกร เดชาเลิศ พงส.(สบ3) สภ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็น พงส.(สบ3) สภ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 103. พ.ต.ท.ปภาวิน เพ็ชรนอก รอง ผกก.ป.สภ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ป่าติ้ว จ.ยโสธร 104. พ.ต.ท.บัณฑิต จารุวัฒน์ รอง ผกก.ป.สภ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปทุมราชวงศา จ.อำนาจเจริญ 105. พ.ต.ท.บุญส่ง หมื่นสุรินทร์ พงส.(สบ3) หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 106. พ.ต.ท.ปกาสิต ส่งมหาชัย รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเหลี่ยม จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเดื่อ จ.ชัยภูมิ 107. พ.ต.ท.ปราชญ์ ปรีกุล รอง ผกก.ป.สภ.เหล้าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ 108. พ.ต.ท.พงษ์เทพ เพ็ชรรักษ์ รอง ผกก.ป.สภ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 109. พ.ต.ท.พงษ์พันธ์ บรรจงจิตร รอง ผกก.ฝอ.1 บก.อก.ภ.3 เป็น สวญ.สภ.บ้านบัว จ.บุรีรัมย์ 110. พ.ต.ท.พูนพิพัฒน์ คล้ายพงษ์ รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.ยโสธร เป็น รอง ผกก.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3

111. พ.ต.ท.ภูชิต จ้อจันทึก พงส.(สบ3) สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สังขะ จ.สุรินทร์ 112. พ.ต.ท.รัฐการ เลยกลาง พงส. (สบ3) สภ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.สภ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา 113. พ.ต.ท.รุ่งศักดิ์ เชื่อมไชยกุล รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ชุมพลบุรี จ.สุรินทร์ 114. พ.ต.ท.วรรธนะ ธนจันทรา รอง ผกก.สส.สภ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งมน จ.สุรินทร์ 115. พ.ต.ท.วัฒนชัย จันทาทุม สวญ.สภ.ห้วยยาง จ.ชัยภูมิ เป็น สวญ.สภ.พลสงคราม จ.นครราชสีมา 116. พ.ต.ท.วิบูลย์ เป็นสูงเนิน พงส. (สบ3) สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ 117. พ.ต.ท.สกันต์ สะครรัมย์ รอง ผกก.ฝอ.ภ. จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยยาง จ.ชัยภูมิ 118. พ.ต.ท.สงกรานต์ อุ่นเรือน รอง ผกก.ป.สภ.โนนไทย จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.จอมพระ .จ.สุรินทร์ 119. พ.ต.ท.สมชาย งามตะคุ พงส.(สบ3) สภ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ปรือใหญ่ จ.ศรีสะเกษ

120. พ.ต.ท.คมสัน สายโคกกลาง รอง ผกก.ป.สภ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี 121. พ.ต.ท.สุชาติ เชิงชั้น พงส.(สบ3) สภ.จตุรัส จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ 122. พ.ต.ท.สุพจน์ จงอุตส่าห์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองสุรินทร์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เมืองอำนาจเจริญ 123. พ.ต.ท.สุพล ร่วมสุข พงส.(สบ3) สภ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ทรายมูล จ.ยโสธร 124. พ.ต.ท.สุริยะ โยธะการี รอง ผกก.สส.สภ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.สส.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 125. พ.ต.ท.สุริยันต์ โพนสิงห์ สวญ.สภ.หินเหล็กไฟ จ.บุรีรัมย์ เป็น สวญ.สภ.หนองบัวโคก จ.ชัยภูมิ 126. พ.ต.ท.เสกสรร บุญยรัชนิกร รอง ผกก.ป.สภ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เป็น สวญ.สภ.ทมอ จ.สุรินทร์ 127. พ.ต.ท.อรพล โคตรโนนกอก พงส.(สบ3) สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ทะเมนชัย จ.บุรีรัมย์ 128. พ.ต.ท.อิทธินพ บัวเผื่อน พงส.(สบ3) สภ.เมืองอำนาจเจริญ เป็น พงส.(สบ3) สภ.โพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา 129. พ.ต.ท.เอกรัส เพิ่มบุญ รอง ผกก.ป.สภ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร เป็น สวญ.สภ.บ้านโดนเอาว์ จ.ศรีสะเกษ 130. พ.ต.ท.เอนก พิเศษพงษา รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา

131. พ.ต.ท.กิตติโกสนญ์ วงศ์ผัดศ์ สว.อก.สภ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บึงมะลู จ.ศรีสะเกษ 132. พ.ต.ท.คุณาวุฒิ ใบลี สวป.สภ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สนม จ.สุรินทร์ 133. พ.ต.ท.จตพงษ์ พุ่มจันทร์ สว.สส.สภ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บัวเชด จ.สุรินทร์ 134. พ.ต.ท.จรูญ ทับทิมไทย สวป.สภ.โคกกระชาย จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองสองห้อง จ.บุรีรัมย์ 135. พ.ต.ท.จิตตกรณ์ ผดุงฤกษ์ สวป.สภ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ปรางค์กู่ จ.ศรีสะเกษ 136. พ.ต.ท.ชูศักดิ์ มาทน สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ 137. พ.ต.ท.โชคชัย ดวงแก้ว สวป.สภ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ศรีรัตนะ จ.ศรีสะเกษ138. พ.ต.ท.ณรงค์ พิมพ์สุขสกุล สว.ฝอ.ภ.จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.ชัยภูมิ1 39. พ.ต.ท.ดุจดล ด้ายละออง สว.สภ.นาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี เป็น สวญ.สภ.นาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี 140. พ.ต.ท.ทวีพงษ์ โพธิ์จิ๋ว สว.จร.สภ.เมืองสุรินทร์ เป็น สวญ.สภ.โชคนาสาม จ.สุรินทร์

141. พ.ต.ท.ทศพล สังข์เจริญ สวป.สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยขะยุง จ.อุบลราชธานี142. พ.ต.ท.ธนายุทธ ภูมิงาม สว.สภ.ดม จ.สุรินทร์ เป็น สวญ.สภ.ดม จ.สุรินทร์143. พ.ต.ท.ธหัสเอก ชัยพรทรงรุ่ง สว.สส.สภ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ไทยเจริญ จ.ยโสธร144. พ.ต.ท.นพชัย ทองจันทร์ สว.สภ.ตากูก จ.สุรินทร์ เป็น สวญ.สภ.เมืองลีง จ.สุรินทร์145. พ.ต.ท.นารายณ์ เขียวชอุ่ม สวป.สภ.บึงมะลู จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเป้า จ.ชัยภูมิ146. พ.ต.ท.บัณฑิต เส็งประชา สว.อก.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ147. พ.ต.ท.ปฏิยุทธ สิงห์สมโรจน์ สว.สส.สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.กลางดง จ.นครราชสีมา148. พ.ต.ท.ประชุม แถมกลาง สว.สภ.หินดาด จ.นครราชสีมา เป็น สวญ.สภ.พลกรัง จ.นครราชสีมา149. พ.ต.ท.ปรีชา สารถี สว.สส.สภ.บำเหน็จณรงค์ จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์150. พ.ต.ท.ปิยวัฒน์ ตอโนนสูง สว.สภ.กุดเสลา จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

151. พ.ต.ท.พรชัย ตระการกุลธร สว.สภ.วังตะเฆ่ จ.ชัยภูมิ เป็น สวญ.สภ.วังตะเฆ่ จ.ชัยภูมิ152. พ.ต.ท.พัลลภ มณีนาค สวป.สภ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.น้ำเกลี้ยง จ.ชัยภูมิ153. พ.ต.ท.พิเชษฐ์ จันทรัตน์ สว.สภ.หนองบัวโคก จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์154. พ.ต.ท.พินิจ เถลิงศักดาเดช สวป.สภ.ลาดใหญ่ จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ155. พ.ต.ท.พุทธรักษ์ อารยะรังษี สวป.สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โนนคูณ จ.ศรีสะเกษ156. พ.ต.ท.เพิ่มพูน เกื้อกิจจา สว.สส.สภ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี157. พ.ต.ท.ภาคภูมิ คำรังสี สว.สภ.ปลาค้าว จ.อำนาจเจริญ เป็น สวญ.สภ.ปลาค้าว จ.อำนาจเจริญ158. พ.ต.ท.มาโนช ศิริโภคกุล สว.อก.สภ.ไพรบึง จ.ศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บึงบูรณ์ จ.ศรีสะเกษ159. พ.ต.ท.ยงยุทธ์ แซะจอหอ สว.สส.สภ.จักราช จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านด่าน จ.บุรีรัมย์160. พ.ต.ท.ยุทธพงษ์ รอดนวล สว.กก.สืบสวน ภ.จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.อุดมทรัพย์ จ.นครราชสีมา

161. พ.ต.ท.วทัญญู รุ่งรัศมี สว.สส.สภ.หมูสี จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สืบสวน ภ.จ.ยโสธร162. พ.ต.ท.วรวัส วรสุวัส สว.สภ.บ้านปรางค์ จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์163. พ.ต.ท.วิชมัย จำลองศุภลักษณ์ สวป.สภ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ศรีณรงค์ จ.สุรินทร์164. พ.ต.ท.วิโรจน์ เหมืองจา สว.สภ.โนนกุง จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี165. พ.ต.ท.วีระชาติ โสมศรีคำ สว.อก.สภ.ทรายมูล จ.ยโสธร เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.บุรีรัมย์166. พ.ต.ท.วีระพงษ์ ดำพลงาม สว.สส.สภ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทะเมนชัย จ.บุรีรัมย์167. พ.ต.ท.ศักดา สุขรัตน์ พงส.(สบ2) สภ.พลับพลาย จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์168. พ.ต.ท.ศาสตร นันชนะ สวป.สภ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.พระทองคำ จ.นครราชสีมา169. พ.ต.ท.ศุภชัย ศรีหาจันทร์ สว.สส.สภ.ช่องสามหมอ จ.ชัยภูมิ เป็น สวญ.สภ.เมืองบัว จ.สุรินทร์170. พ.ต.ท.สกนธ์ ทองอินจันทร์ สวป.สภ.คง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เหล้าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

171. พ.ต.ท.สงกรานต์ ปัญญานาค สวป.สภ.บัวลาย จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ172. พ.ต.ท.สมเกียรติ มูลสวัสดิ์ สวป.สภ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ เป็น สวญ.สภ.กันทรอม จ.ศรีสะเกษ173. พ.ต.ท.สมชาย จองสุขี สว.สส.สภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.สภ.น้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ174. พ.ต.ท.สมนึก สมเจตนา สว.จร.สภ.เมืองศรีสะเกษ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ทุ่งมน จ.สุรินทร์175. พ.ต.ท.สมพงษ์ ไพราม สวป.สภ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา176. พ.ต.ท.สมยศ พื้นชัยภูมิ สว.สภ.หนองไทร จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ลำดวน จ.สุรินทร์177. พ.ต.ท.สัญชัย พิสัยพันธ์ สว.สภ.หนองสังข์ จ.ชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โนนแดง จ.นครราชสีมา178. พ.ต.ท.สานิตย์ ไชยสถิตย์ สว.สภ.คันไร่ จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี179. พ.ต.ท.สายรุ้ง ไป๋งาม สวป.สภ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี180. พ.ต.ท.สิทธิพงษ์ หัสรังสี สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.3

181. พ.ต.ท.สินธุ ชั้นไพบูลย์ สวป.สภ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์182. พ.ต.ท.สุขุม ขันตินุกูลธานนท์ สว.ฝอ.ภ.จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.บุรีรัมย์183. พ.ต.ท.สุพจน์ ศรีโชค สว.สภ.บ้านหันห้วยทราย จ.นครราชสีมา เป็น สวญ.สภ.บ้านหันห้วยทราย จ.นครราชสีมา184. พ.ต.ท.สุรนาท วัฒนเขจร สว.สส.สภ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สืบสวน ภ.จ.ศรีสะเกษ185. พ.ต.ท.สุรัตน์ หงส์ชู สว.สส.สภ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บ้านเหลี่ยม จ.นครราชสีมา186. พ.ต.ท.สุลักษณ์ ดวงภมร สวป.สภ.เมืองชัยภูมิ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ซับใหญ่ จ.ชัยภูมิ187. พ.ต.ท.สุรินทราดิษฐ ทิพย์เจริญ สวป.สภ.จักราช จ.นครราชสีมา เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา188. พ.ต.ท.อดิศักดิ์ จันทร์สอน สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3 เป็น รอง ผกก.ป.สภ.จอหอ จ.นครราชสีมา189. พ.ต.ท.อดุลย์ ชัยประสิทธิกุล สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.สืบสวน ภ.จ.บุรีรัมย์190. พ.ต.ท.อภิชาติ ศรีสำอาง พงส.(สบ2) กลุ่มงานสอบสวน ภ.จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี

191. พ.ต.ท.อุทิศ ปาณะวงษ์ สว.ฝอ.ภ.จ.ยโสธร เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.ยโสธร192. พ.ต.ท.โอภาส ศักดี สวป.สภ.สตึก จ.บุรีรัมย์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา193. พ.ต.ท.หญิง กนกทิพย์ ทองวีระประเสริฐ สว.อก.สภ.เมืองสุรินทร์ เป็น รอง ผกก.ฝอ.ภ.จ.นครราชสีมา194. พ.ต.ท.หญิง วนิดา กุดหอม สว.ฝอ.ศฝร.ภ.3 เป็น รอง ผกก.ฝ่ายบริการการศึกษา ศฝร.ภ.3195. พ.ต.ท.กฤตธฤต เศรษฐา สว.สส.สภ.หินเหล็กไฟ จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.สส.สภ.นาโพธิ์ จ.อุบลราชธานี196. พ.ต.ท.กิตติพงษ์ พันธุ พงส.(สบ2) สภ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ เป็น พงส.(สบ2) สภ.อุดมทรัพย์ จ.นครราชสีมา197. พ.ต.ท.คมพิสิฐ รัตน์กุศลศิริ สวป.สภ.น้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ เป็น สว.สส.สภ.กันทรารมย์ จ.ศรีสะเกษ198. พ.ต.ท.จักรพล ระแมนชัย สวป.สภ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เป็น สวป.สภ.ด่านขุนทด จ.นครราชสีมา199. พ.ต.ท.จักรินทร์ พวงสมบัติ สว.สส.สภ.เทพารักษ์ จ.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.โคกกระชาย จ.บุรีรัมย์200. พ.ต.ท.ชาญชัย ตาลสุกเรือง สว.สส.สภ.บ้านใหม่ไชยพจน์ จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.สส.สภ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ

201. พ.ต.ท.ชาญชัย อินนรา สว.สส.สภ.เมืองอุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภ.ค้อวัง จ.ยโสธร202. พ.ต.ท.ฐาณาพัฒน์ ชาครจิรเกียรติ สวป.สภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี เป็น สวป.สภ.สะเดา จ.สุรินทร์203. พ.ต.ท.ณรงค์ บุญช่วย พงส.(สบ2) สภ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เป็น พงส.(สบ2) สภ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี204. พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช สวป.สภ.มะเริง จ.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์205.พ.ต.ท.เดโช เพ็งเหล็ง สว.สส.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ เป็น สวป.สภ.ลาดใหญ่ จ.บุรีรัมย์ 206.พ.ต.ท.ตรีพล อินทุเวศ สวป.บ้านเหลื่อม จ.นครราชสีมา เป็น สว.สส.สภ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์207.พ.ต.ท.ทนงค์ศักดิ์ จินตภูมิ สวป.สภ.กุดชุม จ.ยโลธร เป็น สวป.สภ.พิมาย จ.นครราชสีมา208.พ.ต.ท.ประมวล ตาราช สว.สส.สภ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เป็น สวป.สภ.กุดชุม จ.ยโสธร209.พ.ต.ท.ปราการ กอปรสิริพัฒน์ สว.สส.สภ.มะเริง จ.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.ถาวร จ.บุรีรัมย์210.พ.ต.ท.พสิษฐ์ พันธ์ศรี พงส.(สบ.2) สภ.ปราสาท จ.สุรินทร์ เป็น พงส.(สบ.2) สภ.โพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา

211.พ.ต.ท.พอพล พิมพ์พรมมา สวป.สภ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภ.สะเดา จ.สุรินทร์212.พ.ต.ท.พัชรวัฒน์ ศักดิ์คณาพงษ์ สวป.สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.ลาดใหญ่ จ.ชัยภูมิ213.พ.ต.ท.ไพรัช วิริยะ สว.สส.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์ เป็น สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา214.พ.ต.ท.ภัทราวุธ สีหะ สว.สภ.สะเดา จ.สุรินทร์ เป็น สวป.สภ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์215.พ.ต.ท.ภูมิ ทองโพธิ์ สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ.3 เป็น สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา216.พ.ต.ท.มนัสวุฒิ บรรยงค์ พงส.(สบ.2) สภ.ศรีขรภูมิ จ.สุรินทร์ เป็น พงส.(สบ.2) สภ.กระสัง จ.บุรีรัมย์217.พ.ต.ท.ยนต์ โลคลัง สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3 เป็น สว.อก.สภ.ทรายมูล จ.ยโสธร218.พ.ต.ท.ราชันย์ ธีระกุล สว.อก.สภ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.สส.สภ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์219.พ.ต.ท.ฤทธิรงค์ ลาจันทะ สว.กก.สืบสวน จ.บุรีรัมย์ เป็น สวป.โนนสูง จ.นครราชสีมา220.พ.ต.ท.วรากรณ์ มณีรัตน์ สว.อก.สภ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร เป็น สว.อก.สภ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ

221.พ.ต.ท.วิฑูรย์ นุชบุษบา สว.สส.สภ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ เป็น สว.สส.สภ.ดอนแรด จ.สุรินทร์ 222.พ.ต.ท.วิทยา ศรีรังกูร สวป.สภ.ปะคำ จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.สส.สภ.บ้านหัน จ.นครราชสีมา223.พ.ต.ท.วินัย พลโสภา สว.อก.สภ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.ฝอ.4 บก.อก.ภ.3224.พ.ต.ท.วิมล บุญมานันท์ สว.สภ.โคกจาน จ.อุบลราชธานี เป็น สว.สภ.กุดเสลา จ.ศรีสะเกษ225.พ.ต.ท.วีระ พรายอินทร์ สว.สส.สภ.ภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ เป็น สวป.สภ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา226.พ.ต.ท.วีระพล ระเบียบโพธิ์ สว.สภ.จะกง จ.ศรีสะเกษ เป็น พงส.(สบ.2) สภ.จอหอ จ.นครราชสีมา227.พ.ต.ท.ศักดา ศรีวัฒนศิริกุล สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.ชุมแสง จ.บุรีรัมย์228.พ.ต.ท.ศิริวัฒน์ ดาทวี สว.สภ.เพลี้ยราม จ.สุรินทร์ เป็น สว.สส.สภ.เมืองบุรีรรัมย์ จ.บุรีรัมย์229.พ.ต.ท.สมบูรณ์ เต็มพร้อม สวป.สภ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เป็น สวป.สภ.โนนกุง จ.อำนาจเจริญ230.พ.ต.ท.สมศักดิ์ ชาญนุวงศ์ สวป.สภ.ตระการพืชผล จ.อำนาจเจริญ เป็น สวป.สภ.เมืองลีง จ.สุรินทร์

231.พ.ต.ท.สรัล สุรเดชานนท์ สว.สภ.เทนมีย์ จ.สุรินทร์ เป็น สว.สภ.หนองไทร จ.บุรีรัมย์232. พ.ต.ท.สิริวีรวุฒิ ทองสถิตย์ สวป.สภ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ เป็น สวป.สภ.กระโพ จ.สุรินทร์233. พ.ต.ท. สุเทพ แถมวัฒนะ สวป.สภ.จอหอ จ.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.บ้านบัว จ.บุรีรัมย์234. พ.ต.ท.สุเทพ ศรีสังวร สวป.สภ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็น สวป.สภ.บึงมะลู จ.ศรีสะเกษ235. พ.ต.ท.สุพจน์ ศรีคุณ สวป.สภ.นาจะหลวย จ.อุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ236. พ.ต.ท.สุรเกษม สาหินกอง พงส.(สบ2)สภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เป็น พงส.(สบ2) กลุ่มงานสอบสวน จ.สุรินทร์237. พ.ต.ท.องอาจ ผ่องใส สวป.สภ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ เป็น สว.สส.สภ.เบญจลักษ์ จ.ศรีสะเกษ238. พ.ต.ท.อนันต์ สุนสันเขต สว.สส.สภ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ เป็น สว.สส.สภ.บ้านบัว จ.บุรีรัมย์239. พ.ต.ท.หญิง หทัยทิพย์ ชูสกุล สว.อก.สภ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.บ้านค่าย จ.ชัยภูมิ240. พ.ต.ท.หญิง อัจฉรา ประชากิจ สว.ฝอ.3 บก.อก.ภ.3 เป็น สว.อก.สภ.หมูสี จ.นครราชสีมา

241. พ.ต.ต.เทอดไท ศรีพิทักษ์ สวป.สภ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เป็น สวป.สภ.เมืองบัว จ.สุรินทร์242. พ.ต.ต.ธัญญา ทองสูงเนิน สวป.สภ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ เป็น สวป.สภ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี243. พ.ต.ต.พงศธร ถนัดกิจ สว.ฝอ.6 บอ.อก.ภ.3 เป็น สว.อก.สภ.ขามสะแกแสง จ.นครราชสีมา244. พ.ต.ต.ประยุทธ แพปรุ สวป.สภ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ เป็น พงส.(สบ2) สภ.เมืองนครราชสีมา245. พ.ต.ต.มนต์ชาย บุยไพโรจน์ สว.สส.สภ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.อำนาจเจริญ246. พ.ต.ต.มนตรี ปานกลิ่น สวป.สภ.บ้านเหลี่ยม จ.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี247. พ.ต.ต.สราวุธ พาเบ้า สวป.สภ.เลิงนกทา จ.ยโสธร เป็น สวป.สภ.เมืองศรีสะเกษ248. พ.ต.ต.สาคร เขจรรักษ์ สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3 เป็น สว.สส.สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์249. พ.ต.ต.สาธิต สถิตถาวร สว.สส.สภ.โพธิ์ศรีสุวรรณ จ.ศรีสะเกษ เป็น สวป.สภ.เทนมีย์ จ.สุรินทร์250. พ.ต.ต.หญิง สายฝน ตรวจนอก สว.อก.สภ.ขามสะแกเสง จ.นครราชสีมา เป็น สว.ฝอ.6 บก.อก.ภ.3

251. ร.ต.อ.กฤษดาเวทย์ ประดับศรี พงส.(สบ1)สภ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.ทุ่งศรีอุดม จ.อุบลราชธานี252. ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ เครือบุตร รอง สว.กก.สส.2 บก.สส.ภ.3 เป็น สวป.สภ.กันทรอม จ.ศรีสะเกษ253. ร.ต.อ.กิตติศักดิ์ โพธิ์ศรี รอง สว.จร.สภ.เมืองชัยภูมิ เป็น สวป.สภ.โนนเหม่า จ.ชัยภูมิ254. ร.ต.อ.กีรติ จันทร์พวง รอง สว.จร.สภ.เมืองสุรินทร์ เป็น สวป.สภ.สวาย จ.สุรินทร์255. ร.ต.อ.คมเพชร ปกติ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จ.ยโสธร เป็น สวป.สภ.ค้อวัง จ.ยโสธร256. ร.ต.อ.จักรกฤษณ์ ศรีสุนทร รอง สว.จร.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สวป.สภ.จอหอ จ.นครราชสีมา257. ร.ต.อ.จำรัส ศิริเลี้ยง รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็น สวป.สภ.จอหอ จ.นครราชสีมา258. ร.ต.อ.จินดา ทองบ้านทุ่ม รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภ.เทนมีย์ จ.สุรินทร์259. ร.ต.อ.จิรวัฒน์ บุญคุ้ม รอง สว.จร.สภ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็น สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3260. ร.ต.อ.จิระวิน เรืองบุญ พงส. (สบ1) สภ.แคนดง จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.โนนสุวรรณ จ.บุรีรัมย์

261. ร.ต.อ.เฉวียงศักดิ์ อระบุตร รอง สว.สส.สภ.เมืองอำนาจเจริญ เป็น สว.สส.สภ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ262. ร.ต.อ.ชคัตตรัย บัวพันธ์ รอง สวป.สภ.เมืองอุบลราชธานี เป็น สว.สส.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี263. ร.ต.อ.ชูเกียรติ เลิศล้ำ รอง สวป.สภ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น สวป.สภ.บุณฑริก จ.อุบลราชธานี 264. ร.ต.อ.ไชยา คินไธสง พงส.(สบ1) สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.สส.สภ.หินเหล็กไฟ จ.บุรีรัมย์265. ร.ต.อ.ญาณเกียรติ ปัตพรรณนา รอง สว.สส.สภ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.ช่องเม็ก จ.อุบลราชธานี266. ร.ต.อ.ณัฐพล ประทีปทอง รอง สว.จร.สภ.เมืองอุบลราชธานี เป็น สวป.สภ.ห้วยขะยุง จ.อุบลราชธานี267. ร.ต.อ.ทัศนะ สมรักษ์ รอง สวป.สภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี268. ร.ต.อ.เทวัญ แทงเป้า รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3269. ร.ต.อ.ธวัชชัย รุ่งเรือง พงส.(สบ1) สภ.จักราช จ.นครราชสีมา เป็น สว.ฝอ.2 บก.อก.ภ.3270. ร.ต.อ.ธัชพล ชิณวงศ์ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.แคนดง จ.บุรีรัมย์

271. ร.ต.อ.ธีรพล กลอกกระโทก พงส.(สบ1)สภ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.บ้านเหลี่ยม จ.นครราชสีมา272. ร.ต.อ.นิธิศ จารุกมลกุล รอง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สว.กก.สส.1 บก.สส.ภ. 3 273. ร.ต.อ.นิพนธ์ ระไหวพรมราช รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สวป.สภ.มะเริง จ.นครราชสีมา274. ร.ต.อ.บัญชา สันติวิชัยกุล พงส.(สบ1) สภ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ275. ร.ต.อ.บุญชอบ ใจกล้า รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จ.สุรินทร์ เป็น สว.สส.สภ.สนม จ.สุรินทร์276. ร.ต.อ.บุญปลูก เที่ยงจิตต์ รอง สว.สส.สภ.เมืองอุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.พนา จ.อำนาจเจริญ277. ร.ต.อ.ประกิจ ชอบขยัน พงส.(สบ1)สภ.จอหอ จ.นครราชสีมา เป็น สว.สส.สภ.ลำดวน จ.บุรีรัมย์278. ร.ต.อ.ประวิทย์ มีวงษ์ พงส.(สบ1)สภ.น้ำขุ่น จ.อุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.เขมราฐ จ.อุบลราชธานี279. ร.ต.อ.ประสาน ดีกระโทก รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สว.สส.สภ.เมืองยาง จ.นครราชสีมา 280. ร.ต.อ.ปุณยพงศ์ เลิศมัลลิกาพร รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สวป.สภ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์

281. ร.ต.อ.พงศกร จูมศิลป์ พงส.(สบ1)สภ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.นครราชสีมา282. ร.ต.อ.พงศกร พลยางนอก รอง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สว.สส.สภ.พลกรัง จ.นครราชสีมา283. ร.ต.อ.พรเทพ ทุ้ยแป รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จ.นครราชสีมา เป็น สว.กก.ปพ.บก.สส.ภ.3284. ร.ต.อ.พัฒนศักดิ์ ซ่อนนอก พงส.(สบ1)สภ.เมืองชัยภูมิ เป็น สว.กก.สืบสวน ภ.จ.ชัยภูมิ285. ร.ต.อ.พิเนตร ดาวเรือง รอง สว.จร.สภ.เมืองศรีสะเกษ เป็น สว.สส.สภ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ286. ร.ต.อ.พูลศักดิ์ เศิกศิริ พงส.(สบ1)สภ.ทรายมูล จ.ยโสธร เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ยโสธร287. ร.ต.อ.ไพศาล ปันเร็ว พงส.(สบ1)สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สวป.สภ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์288. ร.ต.อ.ภาณุวัฒน์ อุตคำ พงส.(สบ1)สภ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.หนองสองห้อง จ.บุรีรัมย์289. ร.ต.อ.มนูญ พูนจันอัด พงส(สบ1)สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สว.อก.สภ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ290. ร.ต.อ.มนูญศักดิ์ ปาระมี พงส.(สบ1)สภ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.ดม จ.สุรินทร์

291. ร.ต.อ.มนูปกรณ์ ซ่อนกลิ่น พงส.(สบ1)สภ.เมืองสุรินทร์ เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.สุรินทร์292. ร.ต.อ.มานิตย์ สร้อยจิตร รอง สว.สส.สภ.หมูสี จ.นครราชสีมา เป็น สว.สส.สภ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์293. ร.ต.อ.ยันต์ยงค์ นามโคตร พงส.(สบ1)สภ.เมืองยโสธร เป็น สว.อก.สภ.บึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกา294. ร.ต.อ.โยธิน มั่นเขตรวิทย์ รอง สว.จร.สภ.เมืองสุรินทร์ เป็น สวป.สภ.โชคนาสาม จ.สุรินทร์295. ร.ต.อ.รวีพันธ์ ปุยะติ รอง สว.จร.สภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็น สวป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์296. ร.ต.อ.รัชยศ มาศพันธ์ นว.(สบ1)ผบก.ภ.จ.อุบลราชธานี เป็น สวป.สภ.หัวตะพาบ จ.อำนาจเจริญ297. ร.ต.อ.วรกร ชาไธสง รอง สวป.สภ.หินเหล็กไฟ จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์298. ร.ต.อ.วรเชษฐ์ ปัญจะมาตย์ รอง สวป.สภ.เมืองอำนาจเจริญ เป็น สวป.สภ.น้ำปลีก จ.อำนาจเจริญ299. ร.ต.อ.วราธิป พงศืทองวิทย์ รอง สว.สส.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สว.อก.สภ.กลางดง จ.นครราชสีมา300. ร.ต.อ.วิทยา หมุนสิงห์ พงส.(สบ1)สภ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.นาตาล จ.อุบลราชธานี

301. ร.ต.อ.วีระชาติ นามวาท รอง สวป.สภ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร เป็น สว.อก.สภ.เมืองยโสธร302. ร.ต.อ.วุฒินันท์ เนตรสูงเนิน พงส.(สบ1)สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น สว.สส.สภ.ชำนิ จ.บุรีรัมย์303. ร.ต.อ.ไวพจน์ สุชาครีย์กลุ พงส.(สบ1)สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็น สวป.สภ.แคนดง จ.บุรีรัมย์304. ร.ต.อ.ศศิศ เชิญรัมย์ รอง สวป.สภ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ เป็น สวป.สภ.แคนดง จ.บุรีรัมย์305. ร.ต.อ.ศิริพงษ์ สุดา รอง สว.สส.สภ.เมืองอุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี306. ร.ต.อ.ศิริวัฒน์ สมกิจศิริ รอง สว.สส.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็น สว.กก.สืบสวน จ.บุรีรัมย์307. ร.ต.อ.ศุภชัย ปักโคทานัง รอง สว.กก.สส.3 บก.สส.ภ.3 เป็น สว.กก.สว.2 บก.สส.ภ.3308. ร.ต.อ.ศุภชัย มุทาพร พงส.(สบ1)สภ.เมืองอุบลราชธานี เป็น สวป.สภ.คำผักกูด จ.ยโสธร309. ร.ต.อ.สมเด็จ มโนนะที รอง สว.สส.สภ.โพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา เป็น สว.สส.สภ.ขามทะเลสอ จ.นครราชสีมา310. ร.ต.อ.สมบูรณ์ ยอดทอง รอง สว.ธร.สภ.สนม จ.สุรินทร์ เป็น สว.อก.สภ.สนม จ.สุรินทร์

311. ร.ต.อ.สมโภชน์ ทิพยวัลย์ รอง สวป.สภ.โพธิ์กลาง จ.นครราชสีมา เป็น สว.อก.สภ.หนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา312. ร.ต.อ.สมศักดิ์ มิตราช รอง สวป.สภ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ เป็น สว.อก.สภ.บ้านเดื่อ จ.ชัยภูมิ313. ร.ต.อ.สมาน เชาว์มะเริง พงส.(สบ1)สภ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.บ้านปรางค์ จ.นครราชสีมา314. ร.ต.อ.สรวิศ สำราญรมย์ รอง สวป.สภ.เมืองสุรินทร์ เป็น สว.สส.สภ.เขวาสินรินทร์ จ.สุรินทร์315. ร.ต.อ.สองเมือง ดีสำโรง รอง สว.จร.สภ.โชคชัย จ.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.พลกรัง จ.นครราชสีมา 316. ร.ต.อ.สัจจพงษ์ ศรีสงค์ รอง สว.สส.สภ.เมืองอุบลราชธานี เป็น สว.สส.สภงนาจะหลวย จ.อุบลราชธานี317. ร.ต.อ.สันต์ เทียมวงศ์ พงส.(สบ1)สภ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.กระสัง จ.บุรีรัมย์318. ร.ต.อ.สัมฤทธิ์ พรหมชัยนันท์ พงส.(สบ1)สภ.โชคนาสาม จ.สุรินทร์ เป็น สว.อก.สภ.ปรือใหย่ จ.ศรีสะเกษ319. ร.ต.อ.สาคร แขกรัมย์ พงส.(สบ1)สภ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.หนองสองห้อง จ.บุรีรัมย์320. ร.ต.อ.สาธิต คอกขุนทด รอง สว.สส.สภ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เป็น สวป.สภ.หนองสาหร่าย จ.นครราชสีมา

321. ร.ต.อ.สามารถ หมายสม รอง สว.จร.สภ.เมืองบุรีรัมย์ เป็น สว.สส.สภ.บัวเชด จ.สุรินทร์322. ร.ต.อ.สิทธิ์ศักดิ์ คำศรี พงส.(สบ1)สภ.เมืองยโสธร เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ยโสธร323. ร.ต.อ.สิรวิชญ์ อักษาณรงค์ พงส.(สบ1)สภ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.ลำดวน จ.บุรีรัมย์324. ร.ต.อ.สุชาติ หลีพันธุ์ รอง สวป.สภ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร3256. ร.ต.อ.สุชาติ ปั่นสันเทียะ รอง สวป.สภ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ เป็น สว.ฝอ.ภ.จ.ชัยภูมิ326. ร.ต.อ.สุเทพ นาจะหมื่น รอง สวป.สภ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ เป็น สว.สส.สภ.หนองบัวโคก จ.ชัยภูมิ327. ร.ต.อ.สุนันท์ เจริญจิตร รอง สว.จร.สภ.เมืองยโสธร เป็น สวป.สภ.ลำทะเมนชัย จ.นครราชสีมา328. ร.ต.อ.สุพล มีศิลป์ รอง สว.กก.สืบสวน ภ.จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.สส.สภ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์329. ร.ต.อ.สุริโย เพชรนาค รอง สวป.สภ.คง จ.นครราชสีมา เป็น สว.อก.สภ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ330. ร.ต.อ.เสรี บุตรอุดม รอง สวป.สภ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ เป็น สวป.สภ.ศิลาลาด จ.ศรีสะเกษ

331. ร.ต.อ.อดิเรก วงศ์ไชย พงส.(สบ1)สภ.จอมพระ จ.สุรินทร์ เป็น สว.อก.สภ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์332. ร.ต.อ.อาคม ชุดขุนทด รอง สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สว.ฝอ.5 บก.อก.ภ.3333. ร.ต.อ.อิทธิ แหวนโคกสูง พงส.(สบ1)สภ.เสิงสาง จ.นครราชสีมา เป็น สว.สส.สภ.ทะเมนชัย จ.บุรีรัมย์334. ร.ต.อ.หญิง ชญาดา อารีพงษ์ รอง สว.ฝอ.ภ.จ.อุบลราชธานี เป็น สว.อก.สภ.ห้วยขะยุง จ.อุบลราชธานี335. ร.ต.อ.หญิง ภคมณ พัชนี รอง สว.ฝอ.ภ.จ.บุรีรัมย์ เป็น สว.อก.สภ.เมืองบุรีรัมย์

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่งานกำลังพลตำรวจภูธรจังหวัดนครราชสีมา ได้มีหนังสื่อคำสั่งแต่งตั้งข้าราชการตำรวจในสังกัดของตำรวจภูธรจังหวัด นครราชสีมา โดยมี พล.ต.ต.ฉัตรกนก เขียวแสงส่อง ผบก.ภ.จ.นครราชสีมา เป็นผู้นามลงคำสั่งในหนังสือ 3 คำสั่ง ที่ 79-81 / 2554 ลงวันที่ 31 มกราคม 2554 ในระดับ ผกก. ถึงระดับ สารวัตร จำนวนทั้งสิ้น 67 ราย มีดังต่อไปนี้

1. พ.ต.อ.กิตติ กองแสงศรี ผกก.สภ.เมืองยาง เป็น ผกก.สภ.วังน้ำเขียว 2. พ.ต.อ.ประโยชน์ งามมุข ผกก.สภ.โนนไทย เป็น ผกก.สภ.ด่านขุนทด 3. พ.ต.อ.วิวัฒน์ สีลาเขตต์ ผกก.สภ.ด่านขุนทด เป็น ผกก.สภ.ปักธงชัย 4. พ.ต.อ.สมชาย ภูการุณย์ ผกก.สภ.ขามสะแกแสง เป็น ผกก.สภ.โนนไทย 5. พ.ต.อ.สมพรรค อักขราสา ผกก.สภ.โนนแดง เป็น ผกก.สภ.เฉลิมพระเกียรติ 6. พ.ต.ท.กัมปนาท ฐาตุจิรางค์กุล สวญ.สภ.จอหอ เป็น สวญ.สภ.บ้านปรางค์ 7. พ.ต.ท.คเชนท์ เสตะปุตตะ รอง ผกก.ป.สภ.ลำทะเมนชัย เป็น รอง ผกก.ป.สภ.เฉลิมพระเกียรติ 8. พ.ต.ท.จริศักดิ์ แสนบัว พงส.(สบ.3)สภ.ขามสะแกแสง เป็น พงส.(สบ.3) สภ.ปากช่อง 9. พ.ต.ท.จักรภัณฑ์ จันทรอุทัย สวญ.หมูสี เป็น รอง ผกก.ป.สภ.หมูสี 10. พ.ต.ท.เฉลิมเดช เฉลิมวงศ์ สวญ.สภ.กลางดง เป็น สวญ.สภ.กระชอน

11. พ.ต.ท.เฉลิมพล คงสกุล สวญ.สภ.หนองสาหร่าย เป็น สวญ.สภ.บ้านหัน 12. พ.ต.ท.เชื้อ สุขเศรษฐ์ พงส.(สบ.3)สภ.บัวใหญ่ เป็น พงส.(สบ.3)สภ.แก้งสนามนาง 13. พ.ต.ท.ฐิตินันท์ วรรณสาร พงส.(สบ.3)สภ.ด่านขุนทด เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หนองบุญมาก 14. พ.ต.ท.ธวัชชัย สร้อยสวัสดิ์ พงส.(สบ.3)สภ.โพธิ์กลาง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.อุดมทรัพย์ 15. พ.ต.ท.ธัชพล ส่องแสง รอง ผกก.สส.สภ.สูงเนิน เป็น รอง ผกก.สส.สภ.บัวใหญ่ 16. พ.ต.ท.นนท์ธวัช พงศ์เลิศโกศล พงส.(สบ.3)สภ.โพธิ์กลาง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หมูสี 17.พ.ต.ท.นิติพงศ์ ติวาชัยวิรัตน์ สวญ.สภ.มะเริง เป็น สวญ.สภ.หินดาด 18. พ.ต.ท.นิพนธ์ ศิริอนันต์ รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยแถลง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.สีคิ้ว 19. พ.ต.ท.ประจวบ เพ็งศิริ พงส.(สบ.3)สภ.วังน้ำเขียว เป็น รอง ผกก.สส.สภ.ห้วยแถลง 20. พ.ต.ท.ประดิษฐ์ เสนาะ รอง ผกก.ป.สภ.พระทองคำ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.บัวใหญ่

21. พ.ต.ท.ปรีชา อารมณ์ พงส.(สบ.3)สภ.ชุมพวง เป็น พงส.(สบ.3)สภ.ด่านขุนทด 22. พ.ต.ท.พัศวีร์ นักฟ้อน พงส.(สบ.3)สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น รอง ผกก.สส.สภ.พระทองคำ 23. พ.ต.ท.เพิ่มสุข ศิริพละ รอง ผกก.ป.สภ.สีคิ้ว เป็น รอง ผกก.ป.สภ.ห้วยแถลง 24. พ.ต.ท.รณรงค์ สุรทศ พงส.(สบ.3)สภ.โพธิ์กลาง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โพธิ์กลาง 25. พ.ต.ท.วีรวิทย์ เทียนศิริบัญชา รอง ผกก.สส.สภ.บัวใหญ่ เป็น รอง ผกก.สส.สภ.สูงเนิน 26. พ.ต.ท.วีระศักดิ์ ชวนกระโทก พงส.(สบ.3)สภ.บัวลาย เป็น พงส.(สบ.3)สภ.หนองสาหร่าย 27. พ.ต.ท.สนอง บุญเกิด รอง ผกก.ป.สภ.เทพารักษ์ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โนนไทย 28. พ.ต.ท.สมร ทองกลาง พงส.(สบ.3)สภ.ปักธงชัย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.โนนแดง 29. พ.ต.ท.สรวิศ เพ็ชรคำ รอง ผกก.ป.สภ.ปากช่อง เป็น สวญ.สภ.มะเริง 30. พ.ต.ท.สืบศักดิ์ จินดาทะเล พงส.(สบ.3)สภ.ปักธงชัย เป็น พงส.(สบ.3)สภ.ประทาย

31. พ.ต.ท.สุรชัย บุญเอก พงส.(สบ.3)สภ.หนองสาหร่าย เป็น รอง ผกก.สส.สภ.หนองสาหร่าย 32. พ.ต.ท.สุรพงษ์ พงษ์จอหอ พงส.(สบ.3)สภ.เสิงสาง เป็น รอง ผกก.สส.สภ.กลางดง 33. พ.ต.ท.เสรี คงยืนยง รอง ผกก.ป.สภ.แก้งสนามนาง เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โพธิ์กลาง 34. พ.ต.ท.อาทิพย์ ซึมดอน รอง ผกก.ป.สภ.บัวใหญ่ เป็น รอง ผกก.ป.สภ.โชคชัย 35. พ.ต.ท.กวินสิทธิ์ พัฒน์กิตติสกุล สว.สภ.บ้านหัน เป็น สว.สส.สภ.โนนสูง 36. พ.ต.ท.คมวุธ สุวรรณทรัพย์ สวป.สภ.เสิงสาง เป็น สว.สส.สภ.ปากช่อง 37. พ.ต.ท.จุลฑะ จันทน สวป.สภ.ลำทะเมนชัย เป็น สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา 38. พ.ต.ท.เฉลิมพล สมัยจารุวัฒน์ สวป.สภ.จอหอ เป็น สวป.สภ.สีคิ้ว 39. พ.ต.ท.ชาญชัย โครตศิริ สวป.สภ.บัวใหญ่ เป็น สวป.สภ.บ้านเหลื่อม 40. พ.ต.ท.ณัฐพงษ์ อินทรลักษณ์ สวป.สภ.เสิงสาง เป็น สว.สส.สภ.หินดาด

41. พ.ต.ท.ดำรงณภัทร ชยพลวัฒน์ สว.สส.สภ.วังน้ำเขียว เป็น สวป.สภ.เสิงสาง 42. พ.ต.ท.แดนไพร แก้วเวหล สว.ฝอ.ภ.จ.นครราชสีมา เป็น สว.กก.สืบสวน ภ.จ.นครราชสีมา 43. พ.ต.ท.ถาวร ดวงสมร สวป.สภ.หนองสาหร่าย เป็น สว.อก.สภ.พระทองคำ 44. พ.ต.ท.ทวน เจริญกัลป์ สว.สส.สภ.ขามทะเลสอ เป็น สวป.สภ.แก้งสนามนาง 45. พ.ต.ท.ธิติ สมศรี พงส.(สบ.2)สภ.มะเริง เป็น สวป.สภ.จักราช 46. พ.ต.ท.นิกร ปานประเสริฐ สวป.สภ.ประทาย เป็น สวป.สภ.ประทาย 47. พ.ต.ท.บุญส่ง แก่นวงศ์ สวป.สภ.ชุมพวง เป็น สว.สส.สภ.กระชอน 48. พ.ต.ท.ปรัชญนันท์ ปิยทัศนกุล สวป.สภ.ประทาย เป็น สว.สส.สภ.เทพารักษ์ 49. พ.ต.ท.ผดุง มาตรแสง สวป.สภ.สูงเนิน เป็น สว.สส.สภ.วังน้ำเขียว 50. พ.ต.ท.เผด็จ ศรีหยวก สวป.สภ.ห้วยแถลง เป็น สวป.สภ.บ้านหัน

51. พ.ต.ท.พัฒนะ ยวงทอง สวป.สภ.ครบุรี เป็น สว.สส.สภ.พลสงคราม 52. พ.ต.ท.ภราดร สมควร สว.สส.สภ.หนองบุญมาก เป็น สวป.สภ.ครบุรี 53. พ.ต.ท.มานพ สุขมี สวป.สภ.จักราช เป็น สวป.สภ.กระชอน 54. พ.ต.ท.มานะ แก้วชูวงษ์ สวป.สภ.ด่านขุนทด เป็น สวป.สภ.บ้านหันห้วยทราย 55. พ.ต.ต.วรวรรธน์ ขันธ์เครือ สวป.สภ.สีดา เป็น สว.สส.สภ.มะเริง 56. พ.ต.ท.วินัย เจริญมี สวป.สภ.โนนแดง เป็น สว.สส.สภ.บ้านหันห้วยทราย 57. พ.ต.ท.วิษณุ กรใหม่ สวป.สภ.หนองบุญมาก เป็น สวป.สภ.พลสงคราม 58. พ.ต.ท.สมคิด สุนทรชัย สว.สภ.พลกรัง เป็น สว.สส.สภ.จักราช 59. พ.ต.ท.สิทธิพล ทิมสูงเนิน สวป.สภ.เมืองนครราชสีมา เป็น สว.สส.สภ.สีคิ้ว 60. พ.ต.ท.สิทธิศักดิ์ เจติกานนท์ สวป.สภ.สีคิ้ว เป็น สว.สส.สภ.บ้านปรางค์

61. พ.ต.ท.เสนีย์ ศรีปรางค์ สว.สส.สภ.โนนสูง เป็น สว.สส.สภ.หนองบุญมาก 62. พ.ต.ท.โสภณัฐ เดชชัยภูมิ สว.สภ.กระชอน เป็น สว.สส.สภ.แก้งสนามนาง 63. พ.ต.ต.ชีวิน กสิกรรม พงส.(สบ.2) สภ.หมูสี เป็น พงส.(สบ.2) สภ.เมืองนครราชสีมา 64. พ.ต.ต.ณัฐวุฒิ สมจิตต์ สว.สส.สภ.อุดมทรัพย์ เป็น สวป.สภ.โนนไทย 65. พ.ต.ต.สืบสกุล เกงขุนทด พงส.(สบ.2) สภ.ปักธงชัย เป็น พงส.(สบ.2) สภ.ครบุรี 66. พ.ต.ท.สุชาติ เกิดแก่น สว.อก.สภ.พระทองคำ เป็น สว.อก.สภ.จอหอ 67. พ.ต.ต.สูงศักดิ์ จันทเมนชัย สว.สภ.พลสงคราม เป็น พงส.(สบ.2) สภ.โพธิ์กลาง.

ผบช.ภ.3 ได้มีหนังสือคำสั่งแต่งตั้ง ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 3 เลขที่ 134/2554 ลงวันที่ 31 ม.ค. 2554 จำนวน 335 ราย... 5 ก.พ. 2554 18:46 5 ก.พ. 2554 20:07 ไทยรัฐ