สิ้น'ครูมณี พยอมยงค์' เจ้าพิธีกรรมล้านนาโบราณ - thairath.co.th
บริการข่าวไทยรัฐ

สิ้น'ครูมณี พยอมยงค์' เจ้าพิธีกรรมล้านนาโบราณ

โดย

ชาวเชียงใหม่เศร้า สิ้น"ครูมณี พยอมยงค์" ด้วยโรคเบาหวาน ไตวาย และติดเชื้อในกระแสเลือด โดยพิธีกรรมสุดท้ายที่จะต้องทำคือ เป็นเจ้าพิธีกรรมพิธีสู่ข้าวเอาขวัญแพนด้าน้อย แต่มาเสียชีวิตก่อน ...

วันนี้ (20 มิ.ย.) เมื่อเวลา 03.00 น.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์ อายุ 79 ปี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ปี 2549 และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีวัฒนธรรมล้านนาโบราณ ได้ถึงแก่กรรมลงที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อวันที่ 28 พ.ค.ด้วยโรคเบาหวานและโรคไตวายและติดเชื้อในกระแสเลือดและตาทั้ง 2 ข้างเริ่มมองไม่เห็น แพทย์ได้ทำการยื้อชีวิตจนสุดความสามารถจึงได้ถึแก่กรรมลง โดยพิธีกรรมสุดท้ายทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอให้เป็นเจ้าพิธีกรรมพิธีสู่ข้าวเอาขวัญแพนด้าน้อย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4-5-6 ก.ค.แต่ได้ล้มป่วยลงเสียก่อน และเสียชีวิตลงถือเป็นการสูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณค่าของแผ่นดินล้านนาครั้งยิ่งใหญ่

สำหรับประวัติอาจารย์มณีเป็นชาวเชียงใหม่โดยกำเนิด เกิดที่บ้านขี้เหล็กน้อย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สมรสกับอาจารย์บุญยิ่ง พยอมยงค์ปัจจุบัน หลังจากเกษียณอายุราชการ อาจารย์มณีพำนักอยู่ที่บ้านพักที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยประสบปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการมองเห็น

การศึกษาอาจารย์มณีสำเร็จการศึกษาใน ทางธรรมโดย เป็นนักธรรมเอก ปธ.6 จากนั้นสำเร็จการศึกษาในทางโลก ศึกษาศาสตร์บัณฑิต จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การศึกษามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตามลำดับ

การทำงานอาจารย์มณีเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยตำแหน่งทางวิชาการก่อนเกษียณอายุราชการ คือ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเวลาต่อมาได้รับพระราชทานตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระหว่างที่อาจารย์มณีเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย อาจารย์เป็นผู้มีความรอบรู้ในล้านนาคดีอย่างมาก กระบวนวิชาที่อาจารย์สอนล้วนเกี่ยวข้องกับล้านนาคดี อาทิ วิชาวัฒนธรรมพื้นบ้าน วิชาล้านนาคดี วิชาสิ่งแวดล้อมล้านนา เป็นต้น นอกจากนี้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการศึกษาและสำรวจโบราณคดี ที่มหาวิทยาลัยพายัพ วิชาวัฒนธรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตเชียงใหม่ ทั้งยังรับเชิญไปบรรยายพิเศษ และขับค่าวซอตามโอกาสต่างๆ

เกียรติคุณ- พ.ศ. 2520 โล่พัฒนาท้องถิ่น/พ.ศ. 2531 รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/พ.ศ. 2531 รางวัลบุคคลดีเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น/พ.ศ. 2531 รางวัลกวีโลก/พ.ศ. 2531 รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ/พ.ศ. 2533 รางวัลพระเกี้ยวทองคำ/พ.ศ. 2537 รางวัลนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/พ.ศ. 2538 โล่เชิชูเกียรติชนียบุคคลทางวรรณกรรม และพ.ศ. 2549 รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ นอกจากนี้ อาจารย์ยังได้รับเกียติมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะกรรมการต่างๆ อาทิ อนุกรรมการวัฒนธรรมพื้นบ้านแห่งชาติ, อนุกรรมการวัฒธรรม จังหวัดเชียงใหม่, กรรมการที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒธรรม จังหวัดเชียงใหม่, กรรมการศึกษาค้นคว้าการสร้างสะดือเมืองเชียงราย, ประธานชมรมล้านนาคดี จังหวัดเชียงใหม่, ประธานฝ่ายพิธีกรรมสร้างพระเจ้า 700 ปี ศรีเชียงใหม่, ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และ ฯลฯ

ผลงานงานกวี- นิราศจาริก (พ.ศ. 2496)/นิราศเวียงพร้าว (พ.ศ. 2498)/นิราศเชียงดาว (พ.ศ. 2498)/นิราศโตเกียว (พ.ศ. 2522)/คำทูนพระขวัญ (พ.ศ. 2526)/คำจารึกอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์/คร่าวร่ำ 700 ปี เมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2539)/คร่าวพุทธประวัติ ฯลฯ

งานเขียน- ตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย/ประวัติและวรรณคดีล้านนาไทย/วัฒนธรรมล้านนาไทย/ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย/คติสอนใจชาวล้านนาไทย/เครื่องสักกาะในล้านนาไทย/เทียนส่องใจ/ปันพร


advertisement