สิ้น'ครูมณี พยอมยงค์' เจ้าพิธีกรรมล้านนาโบราณ - thairath.co.th
ไทยรัฐออนไลน์
วันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2559
บริการข่าวไทยรัฐ
advertisement

สิ้น'ครูมณี พยอมยงค์' เจ้าพิธีกรรมล้านนาโบราณ

โดย 20 มิ.ย. 2552 09:45
1,822 ครั้ง


ชาวเชียงใหม่เศร้า สิ้น"ครูมณี พยอมยงค์" ด้วยโรคเบาหวาน ไตวาย และติดเชื้อในกระแสเลือด โดยพิธีกรรมสุดท้ายที่จะต้องทำคือ เป็นเจ้าพิธีกรรมพิธีสู่ข้าวเอาขวัญแพนด้าน้อย แต่มาเสียชีวิตก่อน ...

วันนี้ (20 มิ.ย.) เมื่อเวลา 03.00 น.ศาสตราจารย์เกียรติคุณ มณี พยอมยงค์ อายุ 79 ปี ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ปี 2549 และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประเพณีวัฒนธรรมล้านนาโบราณ ได้ถึงแก่กรรมลงที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หลังจากที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่เมื่อวันที่ 28 พ.ค.ด้วยโรคเบาหวานและโรคไตวายและติดเชื้อในกระแสเลือดและตาทั้ง 2 ข้างเริ่มมองไม่เห็น แพทย์ได้ทำการยื้อชีวิตจนสุดความสามารถจึงได้ถึแก่กรรมลง โดยพิธีกรรมสุดท้ายทางจังหวัดเชียงใหม่ได้ขอให้เป็นเจ้าพิธีกรรมพิธีสู่ข้าวเอาขวัญแพนด้าน้อย ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4-5-6 ก.ค.แต่ได้ล้มป่วยลงเสียก่อน และเสียชีวิตลงถือเป็นการสูญเสียบุคลากรที่ทรงคุณค่าของแผ่นดินล้านนาครั้งยิ่งใหญ่

สำหรับประวัติอาจารย์มณีเป็นชาวเชียงใหม่โดยกำเนิด เกิดที่บ้านขี้เหล็กน้อย ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ สมรสกับอาจารย์บุญยิ่ง พยอมยงค์ปัจจุบัน หลังจากเกษียณอายุราชการ อาจารย์มณีพำนักอยู่ที่บ้านพักที่อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยประสบปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับการมองเห็น

การศึกษาอาจารย์มณีสำเร็จการศึกษาใน ทางธรรมโดย เป็นนักธรรมเอก ปธ.6 จากนั้นสำเร็จการศึกษาในทางโลก ศึกษาศาสตร์บัณฑิต จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ การศึกษามหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร ตามลำดับ

การทำงานอาจารย์มณีเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยตำแหน่งทางวิชาการก่อนเกษียณอายุราชการ คือ ศาสตราจารย์ประจำภาควิชาส่งเสริมการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในเวลาต่อมาได้รับพระราชทานตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติคุณ ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในระหว่างที่อาจารย์มณีเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย อาจารย์เป็นผู้มีความรอบรู้ในล้านนาคดีอย่างมาก กระบวนวิชาที่อาจารย์สอนล้วนเกี่ยวข้องกับล้านนาคดี อาทิ วิชาวัฒนธรรมพื้นบ้าน วิชาล้านนาคดี วิชาสิ่งแวดล้อมล้านนา เป็นต้น นอกจากนี้รับเชิญเป็นอาจารย์พิเศษสอนวิชาการศึกษาและสำรวจโบราณคดี ที่มหาวิทยาลัยพายัพ วิชาวัฒนธรรม มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ วิทยาเขตเชียงใหม่ ทั้งยังรับเชิญไปบรรยายพิเศษ และขับค่าวซอตามโอกาสต่างๆ

เกียรติคุณ- พ.ศ. 2520 โล่พัฒนาท้องถิ่น/พ.ศ. 2531 รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่น คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/พ.ศ. 2531 รางวัลบุคคลดีเด่นวัฒนธรรมท้องถิ่น/พ.ศ. 2531 รางวัลกวีโลก/พ.ศ. 2531 รางวัลพ่อตัวอย่างแห่งชาติ/พ.ศ. 2533 รางวัลพระเกี้ยวทองคำ/พ.ศ. 2537 รางวัลนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่/พ.ศ. 2538 โล่เชิชูเกียรติชนียบุคคลทางวรรณกรรม และพ.ศ. 2549 รางวัลศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ นอกจากนี้ อาจารย์ยังได้รับเกียติมีส่วนร่วมในกิจกรรมของคณะกรรมการต่างๆ อาทิ อนุกรรมการวัฒนธรรมพื้นบ้านแห่งชาติ, อนุกรรมการวัฒธรรม จังหวัดเชียงใหม่, กรรมการที่ปรึกษาศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒธรรม จังหวัดเชียงใหม่, กรรมการศึกษาค้นคว้าการสร้างสะดือเมืองเชียงราย, ประธานชมรมล้านนาคดี จังหวัดเชียงใหม่, ประธานฝ่ายพิธีกรรมสร้างพระเจ้า 700 ปี ศรีเชียงใหม่, ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมศึกษา มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ และ ฯลฯ

ผลงานงานกวี- นิราศจาริก (พ.ศ. 2496)/นิราศเวียงพร้าว (พ.ศ. 2498)/นิราศเชียงดาว (พ.ศ. 2498)/นิราศโตเกียว (พ.ศ. 2522)/คำทูนพระขวัญ (พ.ศ. 2526)/คำจารึกอนุเสาวรีย์สามกษัตริย์/คร่าวร่ำ 700 ปี เมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2539)/คร่าวพุทธประวัติ ฯลฯ

งานเขียน- ตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย/ประวัติและวรรณคดีล้านนาไทย/วัฒนธรรมล้านนาไทย/ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย/คติสอนใจชาวล้านนาไทย/เครื่องสักกาะในล้านนาไทย/เทียนส่องใจ/ปันพร

โหวตข่าวนี้
advertisement

ไทยรัฐทีวี

advertisement