เลือกตั้งล่วงหน้าสส.สกลฯเขต 3 ทุบสถิติปี 50 - thairath.co.th
บริการข่าวไทยรัฐ

เลือกตั้งล่วงหน้าสส.สกลฯเขต 3 ทุบสถิติปี 50

โดย

มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่าปี50 เกือบ 6 เท่า ส่วนการรักษาความปลอดภัยหีบบัตรเลือกตั้ง กกต. ได้ใช้รถยนต์ห้องขังประจำสถานีตำรวจเป็นสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง โดยจอดไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอของแต่ละอำเภอทั้ง 5 แห่ง

นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้งด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึงการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 3 จังหวัดสกลนคร ซึ่งจัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า เมื่อวันที่ 13-14 มิถุนายน 2552 ที่ผ่านมาว่า มีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวนทั้งสิ้น 21,060 คน จากผู้มีสิทธิเลือกตั้ง จำนวน 234,303 คน คิดเป็นร้อยละ 8.98% และนับว่ามีผู้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้ามากกว่าการเลือกตั้ง ส.ส. เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2550 ซึ่งมีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าเพียง 3,407 คน ประมาณ 6 เท่า โดยมีสถิติเปรียบเทียบการใช้สิทธิลงคะแนน ณ ที่เลือกตั้งกลางในเขตเลือกตั้งซึ่งประกอบด้วย 5 อำเภอ ดังนี้

ในปี 2550 จัดให้มีการเลือกตั้งล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 15-16 ธันวาคม 2550 มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในอำเภอสว่างแดนดิน จำนวน 1,395 คน อำเภอบ้านม่วง จำนวน 646 คน อำเภอคำตากล้า จำนวน 526 คน อำเภอส่องดาว จำนวน 338 คน อำเภอเจริญศิลป์ จำนวน 502 คน รวมผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า จำนวนทั้งสิ้น 3,407 คน

ส่วนการเลือกตั้งล่วงหน้าระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2552 มีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้งในอำเภอสว่างแดนดิน จำนวน 6,988 คน อำเภอบ้านม่วง จำนวน 4,171 คน อำเภอคำตากล้า จำนวน 2,910 คน อำเภอส่องดาว จำนวน 3,376 คน อำเภอเจริญศิลป์ จำนวน 3,615 คน รวมผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าจำนวนทั้งสิ้น 21,060 คน

สำหรับการรักษาความปลอดภัยหีบบัตรเลือกตั้งนั้น นายประพันธ์ กล่าวว่า ได้ใช้รถยนต์ห้องขังประจำสถานีตำรวจเป็นสถานที่เก็บรักษาหีบบัตรเลือกตั้ง โดยจอดไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอของแต่ละอำเภอทั้ง 5 แห่ง และแต่งตั้งคณะกรรมการดูแลรักษาความปลอดภัยหีบบัตรเลือกตั้งและจัดให้เฝ้าดูแลวันละ 3 ผลัดๆ ละ 5 คน รวมทั้งตัวแทนผู้สมัครพรรคละ 2 คน รวม 9 คน ต่อผลัด นอกจากนี้ผู้แทนพรรคเพื่อไทยได้นำกล้องวงจรปิดมาบันทึกภาพรถยนต์ด้วย


advertisement