วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งตั้งวอร์รูมรับมือน้ำท่วมใต้

โดย

กรมทรัพยากรชายฝั่ง รับนโยบาย "สุวิทย์" เร่ง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่ เดือดร้อนตลอด 24 ชั่วโมง...

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. นายเกษมสันต์ จิณณวาโส อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กล่าวถึงกรณีที่นายสุวิทย์ คุณกิตติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีนโยบายการช่วงเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม โดยตั้งคลินิกสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งมีคำสั่งให้หน่วยงานต่างๆในสังกัดให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยว่า กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ซึ่งมีพื้นที่ในการปฏิบัติภารกิจอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งใน พื้นที่ที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ โดยเฉพาะจังหวัดสงขลาและสุราษฏร์ธานี กรมฯ ได้มอบหมายให้สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาอุทกภัยและช่วยเหลือประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนในขณะนี้ โดยจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยการเตรียมเรือยางและเรือตรวจการณ์จำนวน 30 ลำ และเจ้าหน้าที่กว่า 100 คนพร้อมรับมือ ในการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างทันท่วงที

นอกจากนี้ หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลาย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะประเมินความเสียหายในด้านทรัพยากรทางทะเล โดยเฉพาะปัญหาขยะจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศที่ประสบภัยน้ำท่วมและไหลลงสู่ทะเล รวมทั้งปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล และความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมทั้งเข้าไปฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่เสียหายจากอุทกภัยในครั้งนี้ด้วย.

 

กรม ทรัพยากรชายฝั่ง รับนโยบาย "สุวิทย์" เร่ง ตั้งศูนย์ปฏิบัติการชั่วคราวเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและช่วยเหลือประชาชนที่ เดือดร้อนตลอด 24 ชั่วโมง 13 พ.ย. 2553 16:29 13 พ.ย. 2553 18:36 ไทยรัฐ