วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ภัยน้ำท่วมซัดสะพานหมู่บ้านขาด ผวจ.ลงมือช่วยซ่อม

ผู้ว่าฯกำแพงเพชร เร่งช่วยเหลือชาวบ้านหมู่ที่ 1 บ้านเกาะรากเสียดใน ซ่อมสะพาน หลังถูกน้ำป่ากัดเซาะขาด เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรชั่วคราว...

เมื่อวันที่ 21 ต.ค. นายวันชัย สุทิน ผู้ว่าฯ กำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวิโรจน์ ศรีสวัสดิ์ นายอำเภอโกสัมพีนคร นายฉงน ไทยพาท ส.จ.เขตพื้นที่ และนายวิญญู ภักดีอักษร ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมอบถุงยังชีพพร้อมยารักษาโรคให้กับราษฎร ณ วัดสังฆานุภาพ จำนวน 250 ชุด หลังจากนั้น ผู้ว่าฯ และนางประสบพร จงสวัสดิ์ นายก อบต.เพชรชมพู พร้อมคณะ ร่วมเดินทางไปยังวัดวังชมพู ตำบลเพชรชมพู อำเภอโกสัมพีนคร เพื่อเยี่ยมราษฎร พร้อมมอบถุงยังชีพแก่ราษฎร จำนวน 400 ชุด

จากนั้นผู้ว่าฯได้เดินทางไปให้กำลังใจและช่วยกลุ่มชาวบ้านในการซ่อมสะพาน ข้ามคลอง ซึ่งถูกน้ำป่ากัดเซาะทำคอสะพานขาดทั้ง2ด้าน ซึ่งสะพานนี้ใช้เดินทางเข้าตัวเมืองเป็นเส้นหลัก และใช้สัญจรในหมู่ที่9 หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4และหมู่ที่ 3 โดยนำต้นมะพร้าวมาทำสะพานชั่วคราว โดยท่านผู้ว่าได้ให้นายอำเภอนำงบช่วยเหลือมาซ่อมด่วนเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางในยามค่ำคืน

นายวิญญู กล่าวว่า หลังที่สถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดกำแพงเพชรทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อน 10 อำเภอ 59 ตำบล 678 หมู่บ้าน 142,115 คน 52,127 ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าเสียหายทั้งสิ้น 112,847,805 บาท พื้นที่และทรัพย์สินทางการเกษตร 54,873,805 บาท แยกเป็น นาข้าวเสียหาย 170,537 ไร่ พืชไร่เสียหาย 7,951 ไร่ บ่อปลา 50 บ่อ สัตว์เลี้ยง (ไก่) 200 ตัว บ้านพักอาศัยเสียหาย 1,300 หลัง สิ่งสาธารณประโยชน์เสียหาย มูลค่าทั้งสิ้น 63,886,170 บาท แยกเป็น ถนนเสียหาย 1,025 สาย ฝายเสียหาย 1 แห่ง น้ำที่เอ่อล้นแม่น้ำปิง ทำให้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านปรึกมะกรูด ตำบลท่าพุทรา อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร ต้องเร่งระดมแรงงาน ช่วยกันขุดมันสำปะหลังที่ใกล้ถึงระยะเก็บเกี่ยว เพื่อหนีน้ำป้องกันการเน่าเสียอย่างเร่งรีบ

ขณะที่ระดับน้ำยังคงเพิ่มขึ้นหลังจากที่ฝนตกหนักตลอดทั้งวันที่ผ่านมา ประกอบกับน้ำจากภาคเหนือยังคงเพิ่มขึ้น จังหวัดกำแพงเพชรได้ส่งเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 6 นาย อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 10 นาย และทหารพราน จากกรมทหารพรานที่ 35 จำนวน 15 นาย พร้อมอุปกรณ์ อาทิเช่น เรือท้องแบน เรือไฟเบอร์กลาส เครื่องสูบน้ำ เพื่อช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วน นอกจากนี้ได้สนับสนุนเรือไฟเบอร์กลาสแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบล คลองขลุง จำนวน 10 ลำ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขุนราม จำนวน 10 ลำ องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งน้ำร้อน จำนวน 1 ลำ เทศบาลตำบลเทพนครจำนวน 3 ลำ.

ผู้ว่าฯกำแพงเพชร เร่งช่วยเหลือชาวบ้านหมู่ที่ 1 บ้านเกาะรากเสียดใน ซ่อมสะพาน หลังถูกน้ำป่ากัดเซาะขาด เพื่อให้ชาวบ้านสัญจรชั่วคราว... 21 ต.ค. 2553 23:42 22 ต.ค. 2553 01:08 ไทยรัฐ