วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯแต่งตั้งนายทหาร 79 ตำแหน่ง

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 79 ตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553..

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. ได้มีประกาศสำนักนายรัฐมนตรี เรื่อง ให้นายทหารรับราชการ ตามที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 79 อัตรา โดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 2553 โดยมีตำแหน่งสำคัญ อาทิ กระทรวงกลาโหม พล.อ.อภิชัย ทรงศิลป์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม แทน พล.อ.จงศักดิ์ พานิชกุล

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.สุวิชา แก้วรุ่งเรือง ปรับเลื่อนยศพลตรีในตำแหน่งนายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำปลัดกระทรวงกลาโหม พ.อ.ชัยพฤษ์ พูนสวัสดิ์ ปรับเลื่อนยศพลตรีในตำแหน่งเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และ พ.อ.สวัสดิ์ ทัศนา ปรับเลื่อนยศพลตรีในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน

กองบัญชาการกองทัพไทย พล.ต.เจิดวุธ คราประยูร บุตรชายของ พล.อ.สุจินดา คราประยูร อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นรองผู้บัญชาการวิทยาลัยเสนาธิการทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ พ.อ.หฤษฎ์ พุ่มหิรัญ ปรับเลื่อนยศพลตรีในตำแหน่งรองเจ้ากรมกิจการพลเรือนทหาร

กองทัพบก พล.ท.กิตติทัศน์ บำเหน็จพันธุ์ เจ้ากรมการทหารสื่อสาร ปรับเลื่อนยศพลเอก ในตำแหน่งผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพบก, พล.ต.มังกร โกสินทรัพย์ เสนาธิการกรมการทหารสื่อสาร เป็นเจ้ากรมการทหารสื่อสาร

กองทัพเรือ มีการปรับย้าย 4 อัตรา กองทัพอากาศปรับย้าย 8 อัตรา นอกจากนี้ มีนายทหารหญิงได้รับการเลื่อนยศเป็นนายพลหญิง 3 นาย คือ นาวาอากาศเอกหญิงพัชรา มีแก้ว, นาวาอากาศเอกหญิงสุชาดา วรทรัชต์ เป็นผู้ทรงคุณกองทัพอากาศ และพันเอกหญิงนันท์นภัส วงศ์สุทธิโชติ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ กองบัญชาการกองทัพไทย.


มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้นายทหารรับราชการสนองพระเดชพระคุณ จำนวน 79 ตำแหน่ง โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2553.. 1 เม.ย. 2553 18:37 ไทยรัฐ