Thairath Logo
กีฬา

กรรมการสิทธิฯเลือก “น.พ.ชูชัย” เป็นเลขาฯคนใหม่

Share :

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีมติเลือก น.พ.ชูชัย ศุภวงศ์ เป็นเลขาธิการ กมส. คนใหม่  ด้วยคะแนน 5 ต่อ 2 พร้อมมีคำสั่งให้ทำหน้าที่รักษาการ จนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าฯ ...

ที่สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ตำแหน่งเลขาธิการ กสม.ที่มี นางอรินณพงศ์ สูตรสุคนธ์ เป็นผู้ทำหน้าที่จนเกษียณอายุราชการ ต่อจากนั้น นายวีรวิทย์ วีรวรวิทย์ รองเลขาธิการกสม. ก็ได้ทำหน้าที่รักษาการเลขาฯ กสม.แทน

จนเมื่อวันที่ 20 ม.ค.2553 ที่ผ่านมา นางอมรา พงศาพิชญ์ ประธาน กสม.ได้นัดคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนทั้งหมดประชุม เพื่อลงมติคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่เหมาะสม มาดำรงตำแน่งเลขาธิการ กสม. โดยมีผู้สมัคร ที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์และแสดงวิสัยทัศน์ จำนวนทั้งสิ้น 4 คน แต่ไปรากฏว่าไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงจากที่ประชุม กสม.ถึงกึ่งหนึ่ง ดังนั้นจึงเป็นอำนาจของประธาน กสม.ที่จะเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติและเหมาะสม โดยประธาน กสม.ได้เสนอชื่อ น.พ.ชูชัย ศุภวงศ์ เป็นเลขาธิการ กสม.คนใหม่ และได้รับการรับรองจากที่ประชุม กสม.ไปด้วยคะแนนเสียง 5 ต่อ 2 

นอกจากนี้ ประธานกสม. ยังมีคำสั่งให้ น.พ.ชูชัย ทำหน้าที่ในตำแหน่งรักษาการเลขาธิการ กสม.ไปจนกว่าจะมีคำสั่งโปรดเกล้าฯแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไป โดย น.พ.ชูชัย ได้เริ่มทำงานทันที พร้อมเรียกประชุมกับเจ้าหน้าที่ กสม.เพื่อรับมอบนโยบาย

ทั้งนี้ ในอดีต น.พ.ชูชัย เคยดำรงตำแหน่งเลขาธิการ กสม.มาแล้วครั้งหนึ่ง ในชุดที่มี นายเสน่ห์ จามริก เป็นประธาน แต่ได้ขอลาออกไป เนื่องจากมีปัญหาภายในองค์กร

อ่านเพิ่มเติม...