วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เด็กไทยเสื่อมหนัก 10ขวบท้อง มีเซ็กซ์พิสูจน์รัก

เด็กไทยเสื่อมหนัก ดญ. 10 ขวบ ท้องเกินครึ่งร้อย เหตุเพราะไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัย แถมบรรดาวัยโจ๋ มีค่านิยมการมีเซ็กซ์เป็นเรื่องปกติและเป็นการพิสูจน์ ความรัก ...

ที่รัฐสภา คณะกรรรมาธิการการสาธารณาสุข วุฒิสภา จัดสัมมนาเรื่อง “การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น” โดย พ.ญ.พรพันธุ์ บุณยรัตพันธุ์ ส.ว.สรรหา ในฐานะประธานคณะอนุกมธ.ศึกษาปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศ กล่าวว่า ปัญหาจากการที่วัยรุ่นมีเพศสัมพันธ์ก่อนแต่งงานเพิ่มขึ้น ซึ่งผลสำรวจระหว่างปีพ.ศ.2544-2552 พบว่า

การตั้งครรภ์ในสตรีวัยรุ่นเพิ่มขึ้นจาก10%มาเป็น40% ขณะเดียวกันแนวโน้มของวัยรุ่นที่ตั้งจะมีอายุต่ำกว่า 20 ปี และมีแนวโน้มที่มีอายุต่ำลงเป็นระยะ โดยเฉพาะการสำรวจในระหว่างปีพ.ศ.2544-2550 มีข้อมูลว่าเด็กหญิงอายุ 10 ปีมีการตั้งครรภ์จำนวน 60 คน ซึ่งในความเป็นจริงเชื่อว่าน่าจะมีตัวเลขมากกว่านี้เพราะตัวเลขดังกล่าวเป็นเพียงการสำรวจในโรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น ซึ่งตัวเลขที่ออกมาดูเหมือนว่าจะสะท้อนภาพดีเกี่ยวกับภาวะโภชนาการในไทย

เพราะการที่เด็กอายุ 10 ปี สามารถตั้งครรภ์ได้แสดงว่าสภาวะการโภชนาการที่ดีมาก ซึ่งปกติแล้วเด็กผู้หญิงจะมีประจำเดือนครั้งแรกเมื่ออายุ 13 ปี แต่ก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจนักถ้าเด็กหญิงที่ตั้งครรภ์มีอายุน้อยลงขนาดนี้เพราะทำให้มีปัญหาทางด้าน สังคมและเศรษฐกิจตามมาอีกจำนวนมาก

พ.ญ.พรพันธุ์ กล่าวว่า ตัวเลขที่ออกมานี้จะนำมาซึ่งปัญหาอีกมาก เช่น เรื่องสุขภาพของแม่ เนื่องจากการ ตั้งครรภ์ในกรณีที่มีอายุน้อยจะคลอดยากเพราะเชิงกรานยังไม่ขยายตัวเต็มที่เสี่ยงต่อการเสียชีวิตทั้งแม่และทารก ยังไม่นับโอกาสที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาอีกมาก หรือ ในกรณีถ้าคลอดได้เด็กที่ออกมาจะมีน้ำหนักตัวต่ำกว่า 2,500 กรัม ส่งผลให้เมื่อเด็กโตไปเข้าสู่วัยกลางคนจะเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูงมากกว่าปกติ ซึ่งตามเกณฑ์ปกติแล้วเด็กที่คลอดออกมาควรมีน้ำหนักประมาณ 3,000 กรัมถึงจะปลอดภัย

ด้าน นพ.กิตติพงศ์ แซ่เจ็ง ผู้อำนวยการกองอนามัยการเจริญพันธุ์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า แม้ว่าตัวเลขของการตั้งครรภ์จะเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ส่วนใหญ่เป็นการตั้งครรภ์ที่ไม่พึงประสงค์ในวัยรุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปีทำให้มีการทำแท้งจำนวนมาก จนนำมาสู่อัตราการเจริญพันธุ์รวมของสตรีไทยมีแนวโน้มลดต่ำลงถึง 1.5% ถ้าปล่อยให้เป็นแบบนี้ต่อไปจะส่งผลต่ออัตราประชากรในอนาคต ปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พึงประสงค์มีสาเหตุสำคัญจากการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกโดยไม่มีการป้องกันถึง 34.9 % เพราะมีค่านิยมที่คิดว่าการใช้ถุงยางอนามัยเป็นการขัดขวางความรู้สึกทางเพศ รวมไปถึงการมองว่าเรื่อง เซ็กซ์เป็นเรื่องปกติและเป็นเครื่องมือพิสูจน์ความรัก

ขณะที่ น.ส.ธัญญา ใจดี ผู้ประสานงานฝ่ายวิจัยและข้อมูลมูลนิธิสร้างความเข้าใจเรื่องสุขภาพผู้หญิง (สคส.) กล่าวว่า ทางออกของปัญหานี้ภาครัฐจะต้องมีรณรงค์เพื่อแก้ไขค่านิยมในเรื่องการมีเพศสัมพันธ์ของวัยรุ่นใหม่ โดยสร้างความหมายใหม่ของคำว่า ชายชาตรี คือ การเคารพตัวเองและมีความรับผิดชอบ ไม่ให้มีความหมายเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์เหมือนที่ผ่านมา ที่สำคัญต้องมีการสอนเรื่องเพศวิถีอย่างจริงจังเพราะปัจจุบันนี้ยังไม่มีงานวิจัยที่ไหนในโลกที่ยืนยันว่าการสอนให้เยาวชนงดเว้นเพศสัมพันธ์ช่วยชะลอเพศสัมพันธ์ได้ ตรงกันข้ามกลับมีงานวิจัยสนับสนุนโดยรัฐบาลสหรัฐอเมริกายืนยันได้ว่าหลักสูตรเพศศึกษารอบด้านไม่ได้ทำให้มีเพศสัมพันธ์บ่อยขึ้นหรือเร็วขึ้น จึงถึงเวลาแล้วที่ควรมีการสอนให้เยาวชนไทยรู้ถึงเรื่องเพศวิถีให้ถูกต้องมากขึ้นเพื่อป้องกันการท้องไม่พึงประสงค์

เด็กไทยเสื่อมหนัก ดญ. 10 ขวบ ท้องเกินครึ่งร้อย เหตุเพราะไม่ชอบใส่ถุงยางอนามัย แถมบรรดาวัยโจ๋ มีค่านิยมการมีเซ็กซ์เป็นเรื่องปกติและเป็นการพิสูจน์ ความรัก ... 21 ธ.ค. 2552 14:55 21 ธ.ค. 2552 15:21 ไทยรัฐ