บริการข่าวไทยรัฐ

ประมวลภาพ ประชาชนเสื้อขาวจุดเทียนต้านความรุนแรง

ประชาชนสวมเสื้อสีขาว ในนาม "กลุ่มคนเสื้อขาวรักสันติ" รวมตัวจุดเทียนเพื่อต่อต้านความรุนแรง ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์...