วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ศาล รธน.' วินิจฉัยยกคำร้อง 4 เรื่อง ปมลต.โมฆะ-ชุมนุม กปปส.

"ศาลรัฐธรรมนูญ" วินิจฉัยยกคำร้อง 4 เรื่อง ปมเลือกตั้งโมฆะ - "สุเทพ เทือกสุบรรณ" ชุมนุม กปปส...

วันที่ 12 ก.พ. 57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ศาลรัฐธรรมนูญมีผลคำวินิจฉัยพิจารณาในคดีสำคัญ 4 เรื่อง ดังนี้ 1. เรื่อง นายทนายเสือธนพล สุขปาน (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 กับพวกรวม 9 คน (ผู้ถูกร้อง) กระทำการเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า การชุมนุมของประชาชนตามคำร้องเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพ จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคหนึ่ง

2. เรื่องสมาคมรัฐธรรมนูญเพื่อสังคม (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 กับพวก กระทำการเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากพิจารณาแล้วว่าการชุมนุมของประชาชนตามคำร้องเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพ จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคหนึ่ง

3. เรื่อง นายวิรัตน์ กัลยาศิริ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ว่า นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 คณะรัฐมนตรี ที่ 2 กับพวก (ผู้ถูกร้อง) กระทำการเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญ มีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า กรณีคำร้องยังไม่มีมูลที่จะเป็นการกระทำเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีการ ซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคหนึ่ง

4. เรื่อง นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ (ผู้ร้อง) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 ว่า นายสุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ถูกกล่าวหาที่ 1 กับพวกรวม 10 คน (ผู้ถูกร้อง) กระทำการเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญนี้หรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย เนื่องจากพิจารณาแล้วว่า การชุมนุมของประชาชนตามคำร้องเป็นการใช้สิทธิและเสรีภาพ จึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 68 วรรคหนึ่ง

อ่านรายละเอียดฉบับเต็ม คลิกที่นี่

"ศาลรัฐธรรมนูญ" วินิจฉัยยกคำร้อง 4 เรื่อง ปมเลือกตั้งโมฆะ - "สุเทพ เทือกสุบรรณ" ชุมนุม กปปส... 12 ก.พ. 2557 15:50 ไทยรัฐ