วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มาร์ควางใจกรณ์ รับมือข่าวลือ ทุบตลาดหุ้นได้

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ

นายกรัฐมนตรี ไปเปิดงานสัปดาห์หนังสือ ยังนิ่งวางใจ"กรณ์ จาติกวณิช"รับมือข่าวลือสำคัญที่เกิดขึ้น และส่งผลทำให้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ดิ่งลงอย่างหนักได้....

เมื่อเวลา 16.30 น.วันนี้(15 ต.ค.)ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตติ์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 14 และมอบรางวัลโครงการ "สุดยอดแนวคิดสร้างนิสัยรักการอ่านและ "Book for gift smart idea ปี 2" โดยนายกรัฐมนตรี กล่าวเปิดงานตอนหนึ่งว่า ขอแสดงความชื่นชมในความสำเร็จของสมาคมผู้จัดพิมพ์ และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยได้ร่วมกันจัดงานมาถึงครั้งที่ 14

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ทุกคนทราบดี หนังสือมีความสำคัญมากต่อการสร้างเสริมภูมิปัญญาและเป็น เครื่องมือสำคัญในการแพร่กระจายความรู้ขยายไปในวงกว้าง รวมทั้งมีส่วนสำคัญก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งในทางความคิด การสร้างบุคคลากรที่มีคุณภาพ เรื่องของการอ่านจึงถือเป็นกุญแจสำคัญที่นำไปสู่ความรู้ความเข้าใจ และการอ่านที่มีคุณภาพก็จะเป็นการอ่านที่มีจุดประสงค์เป้าหมาย ต้องส่งเสริมโดยการปลูกฝังวัฒนธรรมการอ่านที่ดี รัฐบาลมองเห็นความสำคัญเรื่องการอ่าน และการหนดการส่งเสริมการอ่านเป็นวาระแห่งชาติเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยกำหนดให้วันที่ 2 เม.ย.ของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯเป็นวันรักการอ่าน รวมทั้งกำหนดให้ปี 2552-2561 เป็นทศวรรษแห่งการอ่านของประเทศ

นายกรัฐมนตรี กล่าวด้วยว่า ในอีก 3 ปีข้างหน้า คือปี 2555 รัฐบาลตั้งเป้าหมายเพิ่มค่าเฉลี่ยการอ่านของคนไทยเท่าตัว โดยมอบหมายให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพิ่มแหล่งการอ่านซึ่งหนังสือดีมีคุณค่า ให้ครอบคลุมทุกตำบล ชุมชน สร้างภาคีเครือข่ายการอ่าน ปลูกฝังรักการอ่านและเรียนรู้ตลอดชีพอย่างยั่งยืน ยุทธศาสตร์สำคัญคือพัฒนาคนไทยให้มีความรู้ความสามารถด้านการอ่าน มีนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนเป็นภาคีเครือข่ายส่งเสริมการอ่าน และเพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม รัฐบาลได้ดำเนินการจัดสรรงบประมาณ รวมทั้งเงินในปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง อีกทั้งกำลังพิจารณามาตรการด้านภาษีอากรและด้านอื่นๆ เพื่อเป็นแรงจูงใจให้เกิดการส่งเสริมการอ่านอย่างจริงจัง

ทั้งนี้ภาย หลังเปิดงานนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงข่าวลือสำคัญที่เกิดขึ้นและส่งผลทำให้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดิ่งลงอย่างหนักว่า "มันเป็นเรื่องของข่าว ซึ่งนายกรณ์ จาติกวณิช รมว.คลังต้องไปดูแล"

นายกรัฐมนตรี ไปเปิดงานสัปดาห์หนังสือ ยังนิ่งวางใจ"กรณ์ จาติกวณิช"รับมือข่าวลือสำคัญที่เกิดขึ้น และส่งผลทำให้หุ้นในตลาดหลักทรัพย์ดิ่งลงอย่างหนักได้.... 15 ต.ค. 2552 19:21 ไทยรัฐ