วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ.ยัน ทหาร'เป็นที่พึ่ง-อยู่ข้างประชาชน'ในทุกโอกาส

ผบ.ทบ.มอบโล่รางวัล และประกาศนียบัตร หน่วยทหารทรหด ปี 2557 ระบุ ให้ทหารยึดมั่นในกองทัพบก ยันยืน อยู่ข้างประชาชนในทุกสถานการณ์

วันที่ 27 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประดับเครื่องหมายหน่วยทหารทรหดของกองทัพ บกประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้ หน่วยที่ชนะเลิศการแข่งขันคือ หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ กองพลทหารราบที่ 7 รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ กองพลทหารราบที่ 4 ส่วนรางวัลประเภทบุคคลยอดเยี่ยม คือ สิบโทสุชาติ ชะรอยรัมย์ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่คะแนนผ่านเกณฑ์ 70 เปอร์เซ็นต์ ได้รับประดับเครื่องหมายทหารทรหด และใบประกาศนียบัตรจำนวน 114 นาย

สำหรับการมอบโล่รางวัลและประดับเครื่องหมายเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ ผบ.หน่วยระดับควบคุมกำลังและกำกับดูแลงานด้านการฝึกของ ทบ.อย่างจริงจัง และเป็นการทดสอบขีดความสามารถของกำลังพล ทั้งด้านความรู้ ทักษะทางทหารและความชำนาญเฉพาะหน้าที่เป็นรายบุคคล รวมทั้งการปฏิบัติการเป็นหน่วย นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการฝึกเป็นหน่วยของ ทบ.

ซึ่งการแข่งขันหน่วยทหารทรหดประกอบด้วย การทดสอบความรู้พื้นฐานการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ทัศนคติ และขีดความสามารถเป็นบุคคลและหน่วย รวมถึงการทดสอบปฏิบัติการทางยุทธวิธีในสถานการณ์ต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง เช่น การซุ่มโจมตี การปฏิบัติในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศยากลำบากภายใต้สภาวะกดดัน

ภายหลังมอบรางวัลเสร็จสิ้น ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้โอวาท ระบุว่า บ้านเมืองปัจจุบันมีภัยคุกคามหลายรูปแบบ กองทัพบกจึงต้องเตรียมหน่วยให้พร้อมรับมือเพื่อป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทั้งในและนอกประเทศ ทั้งนี้ การดูแลความมั่นคง ไม่ใช่แค่กองทัพบกฝ่ายเดียว แต่ทุกคนต้องช่วยกันให้ประเทศ ก้าวผ่านอันตรายไปให้ได้ ด้วยความรักและสามัคคี ทหารตอบแทนประเทศได้อย่างเดียว คือ ชีวิตและจิตใจ ที่พร้อมเสียสละได้ตลอดเวลา พร้อมกันนี้ ขอให้เชื่อมั่นในการดำเนินทุกอย่างของกองทัพ ว่า เป็นไปด้วยความถูกต้อง ชอบธรรม และให้ยึดมั่นไว้เสมอว่า  ไม่ว่าวันใดกองทัพ จะยังเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ในทุกโอกาส.