วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ผบ.ทบ.ยัน ทหาร'เป็นที่พึ่ง-อยู่ข้างประชาชน'ในทุกโอกาส

ผบ.ทบ.มอบโล่รางวัล และประกาศนียบัตร หน่วยทหารทรหด ปี 2557 ระบุ ให้ทหารยึดมั่นในกองทัพบก ยันยืน อยู่ข้างประชาชนในทุกสถานการณ์

วันที่ 27 ธ.ค. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก เป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลและประดับเครื่องหมายหน่วยทหารทรหดของกองทัพ บกประจำปี 2557 ซึ่งในปีนี้ หน่วยที่ชนะเลิศการแข่งขันคือ หน่วยทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ รองชนะเลิศอันดับ 1 คือ กองพลทหารราบที่ 7 รองชนะเลิศอันดับ 2 คือ กองพลทหารราบที่ 4 ส่วนรางวัลประเภทบุคคลยอดเยี่ยม คือ สิบโทสุชาติ ชะรอยรัมย์ รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์

นอกจากนี้ ยังมีบุคคลที่คะแนนผ่านเกณฑ์ 70 เปอร์เซ็นต์ ได้รับประดับเครื่องหมายทหารทรหด และใบประกาศนียบัตรจำนวน 114 นาย

สำหรับการมอบโล่รางวัลและประดับเครื่องหมายเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจให้ ผบ.หน่วยระดับควบคุมกำลังและกำกับดูแลงานด้านการฝึกของ ทบ.อย่างจริงจัง และเป็นการทดสอบขีดความสามารถของกำลังพล ทั้งด้านความรู้ ทักษะทางทหารและความชำนาญเฉพาะหน้าที่เป็นรายบุคคล รวมทั้งการปฏิบัติการเป็นหน่วย นอกจากนี้ยังเป็นการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการฝึกเป็นหน่วยของ ทบ.

ซึ่งการแข่งขันหน่วยทหารทรหดประกอบด้วย การทดสอบความรู้พื้นฐานการปฏิบัติการทางยุทธวิธี ทัศนคติ และขีดความสามารถเป็นบุคคลและหน่วย รวมถึงการทดสอบปฏิบัติการทางยุทธวิธีในสถานการณ์ต่อเนื่อง 72 ชั่วโมง เช่น การซุ่มโจมตี การปฏิบัติในพื้นที่สิ่งปลูกสร้างการเคลื่อนที่ในภูมิประเทศยากลำบากภายใต้สภาวะกดดัน

ภายหลังมอบรางวัลเสร็จสิ้น ผู้บัญชาการทหารบกได้ให้โอวาท ระบุว่า บ้านเมืองปัจจุบันมีภัยคุกคามหลายรูปแบบ กองทัพบกจึงต้องเตรียมหน่วยให้พร้อมรับมือเพื่อป้องกันประเทศจากภัยคุกคามทั้งในและนอกประเทศ ทั้งนี้ การดูแลความมั่นคง ไม่ใช่แค่กองทัพบกฝ่ายเดียว แต่ทุกคนต้องช่วยกันให้ประเทศ ก้าวผ่านอันตรายไปให้ได้ ด้วยความรักและสามัคคี ทหารตอบแทนประเทศได้อย่างเดียว คือ ชีวิตและจิตใจ ที่พร้อมเสียสละได้ตลอดเวลา พร้อมกันนี้ ขอให้เชื่อมั่นในการดำเนินทุกอย่างของกองทัพ ว่า เป็นไปด้วยความถูกต้อง ชอบธรรม และให้ยึดมั่นไว้เสมอว่า  ไม่ว่าวันใดกองทัพ จะยังเป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ในทุกโอกาส.

ผบ.ทบ.มอบโล่รางวัล และประกาศนียบัตร หน่วยทหารทรหด ปี 2557 ระบุ ให้ทหารยึดมั่นในกองทัพบก ยันยืน อยู่ข้างประชาชนในทุกสถานการณ์ 27 ธ.ค. 2556 10:18 27 ธ.ค. 2556 10:48 ไทยรัฐ