วันอาทิตย์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เปิดโผ 125 ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย

เปิดโผ 125 ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ชื่อ 'ยิ่งลักษณ์' โผล่ลำดับที่ 1 กลบกระแสดัน 'พงศ์เทพ เทพกาญจนา' ลงลำดับที่ 1 แทน ...

วันที่ 23 ธ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังพรรคเพื่อไทย ได้ส่งตัวแทนมายื่นใบสมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ ที่อาคารกีฬาเวสน์ 2 สนามกีฬา ไทย-ญี่ปุ่น ดินแดง ในวันนี้ ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัคร ส.ส. ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เป็นวันแรก เพื่อให้มีการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 นั้น

ล่าสุดมีการเปิดโผรายชื่อผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อ ของพรรคเพื่อไทยทั้ง 125 คน ดังนี้

1. น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร

2. นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์

3. นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ

4. นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล

5. นายชัยเกษม นิติสิริ

6. ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง

7. นายเสนาะ เทียนทอง

8. พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก

9. นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา

10. นายปลอดประสพ สุรัสวดี

11. นายโภคิน พลกุล

12. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์

13. นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา

14. นายนพดล ปัทมะ

15. นายสันติ พร้อมพัฒน์

16. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน

17. นายไชยา สะสมทรัพย์

18. นายวราเทพ รัตนากร

19. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ

20. นายจตุพร พรหมพันธ์

21. นายภูมิธรรม เวชชยชัย

22. นายชูศักดิ์ ศิรินิล

23. พ.อ.อภิวันท์ วิริยะชัย

24. นายสุรนันท์ เวชชาชีวะ

25. นายอุดมเดช รัตนเสถียร

26. นายวิรัตน์ รัตนเศรษฐ

27. นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ

28. นายชูชาติ หาญสวัสดิ์

29. นายคณิน บุญสุวรรณ

30. นายพนัศ ทัศนียานนท์

31. นายสุชน ชาลีเครือ

32. พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์

33. นายสุนัย จุลพงศธร

34. นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์

35. นพ.เหวง โตจิราการ

36.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ

37. นายพิชิต ชื่นบาน

38. นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์

39. นายจาตุรนต์ ฉายแสง

40. นายอดิศร เพียงเกษ

41. นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ

42. นายเกรียง กัลปตินันท์

43. นพ.เชิดชัย ตันติศิรินทร์

44. น.พ.ประสิทธิ์ ชัยวิรัตนะ

45. นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไทย

46. นายพงศกร อรรณนพพร

47. นายก่อแก้ว พิกุลทอง

48.น.ส.สุนทรีย์ ชัยวิรัตนะ

49.นายพายัพ ปั้นเกตุ

50. นส.ขัตติยา สวัสดิผล

51. น.ส.ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร

52. นายเกษม รัตนสุนทร

53.นางกุสุมาลวตี ศิริโกมุท

54. นางลดาวัลย์ วงศ์ศรีวงศ์

55. รอ.ธรรมมนัส พรหมเผ่า

56. นายประยุทธ์ ศิริพานิช

57. นายจรูญพงศ์ พันศรีนคร

58. นายวัฒนา เมืองสุข

59. นายสิทธิชัย กิตติธเนศวร

60. นายอัสนี เชิดชัย

61. นายอรรถกร ศิริลัทธยากร

62. นางรังสิมา เจริญศิริ

63. นายมิติ ติยะไพรัช

64. นางกรรณิการ์ เจริญพันธุ์

65. นายจักรวาล ชัยวิรัตน์นุกูล

66. นายณัฏฐชัย โควสุรัตน์

67. นายพรชัย ศรีสุริยันโยธิน

68. นายธนิก มาศรีพิทักษ์

69. พ.ต.ท.ไวพจน์ อาภรณ์รัตน์

70. นายสมาน เลิศวรลักษณ์

71. นายกมล บันไดเพชร

72. นายพฤติชัย วิริยะโรจน์

73. นางสุนีย์ เหลืองวิจิตร

74. นายสุภรณ์ อัตถาวงศ์

75. นายอริสมันต์ พงษ์เรืองรอง

76. นายทวีศักดิ์ อรรฆพันธ์

77. นายนภินทร ศรีสรรพางค์

78. นายประวัฒน์ อุตตโมท

79. นายวิชิต ปลั่งศรีสกุล

80. นายสมเกียรติ ศรลัมภ์

81. นายสมพล เกยุราพันธ์

82. นายกาย วิชัยดิษฐ

83. นายโสภณ เพชรสว่าง

84. นพ.ประสงค์ บูรณ์พงศ์

85. นายดิสทัต คำประกอบ

86. นายเวียง วรเชษฐ์

87. นายดนุพร ปุณณกัณต์

88. นายนิยม วรปัญญา

89. นายสงคราม กิจเลิศไพโรจน์

90. นายอนุวัฒน์ วิเศษจินดาวัฒน์

91. นายธวัชชัย สุทธิบงกช

92. พล.ต.ต.ธวัช บุญเฟื่อง

93. นายจรัล ดิษฐาอภิชัย

94. นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์

95. นายอดิศักดิ์ โภคกุลลนานนท์

96. นายต่อพงษ์ ไชยสาสน์

97. นายรัชตะ ด่านกุล

98. นางพวงเพชร ชุนละเอียด

99. นางนลินี ทวีสิน

100. นายธงทอง นิพัทธรุจิ

101. นายสุรชัย เบ้าจรรยา

102. น.ส.มาลินี อินฉัตร

103. นายสรรพภัญญู ศิริไปล์

104. นายอลงกรณ์ ทวีรักษา

105. นายกานต์ กัลปตินันท์

106. นายพินิจ จันทรสมบูรณ์

107. นายเรืองศักดิ์ งามสมภาค

108. นายฤทธิ์ลือชา คุ้มแพรวพรรณ

109.นายเกียรติชัย ติรณศักดิ์กุล

110. นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด

111. นายอับดุลเราะห์มาน อับดุลสมัด

112. นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช

113. รท.หญิง สุณิสา เลิศภควัตร

114. นายศุภมนต์ หงสกุล หุตะสิงห์

115. นายวิสา คัญทัพ

116. นายวิสิทธิ์ ใสกระจ่าง

117. นายนัจมุดดิน อูมา

118. พล.ต.อ.วิรุฬ ฟื้นแสน

119. พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์

120. นายวิม รุ่งวัฒนจินดา

121. นายอับดุลฮาฟิด พิเล

122. นายวิชัย เทียนถาวร

123. พันตรีอาณันย์ วัชโรทัย

124. นายลัทธสัญญา เพียรสมภาร

125. นายณัฐพงศ์ คีตะวรรัตน์

อย่างไรก็ตาม แม้จะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นตลอดทั้งวัน แต่ทาง กกต. ประกาศยืนยันที่จะไม่ย้ายสถานที่รับสมัคร หรือขยายเวลาการรับสมัคร ที่จะมีถึงวันที่ 27 ธันวาคมนี้ ออกไปแต่อย่างใด .

เปิดโผ 125 ผู้สมัคร ส.ส. บัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทย ชื่อ 'ยิ่งลักษณ์' โผล่ลำดับที่ 1 กลบกระแสดัน 'พงศ์เทพ เทพกาญจนา' ลงลำดับที่ 1 แทน ... 23 ธ.ค. 2556 22:28 ไทยรัฐ