บริการข่าวไทยรัฐ

กกต.เตือน ปชช.13-17ม.ค.57 ลงทะเบียนเลือกตั้ง ล่วงหน้า

กกต. เตือน ประชาชนไปลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต-นอกเขตจังหวัด ระหว่าง 13-17 ม.ค.57 เพื่อใช้สิทธิ์ล่วงหน้า 26 ม.ค.57

วันที่ 21 ธ.ค. รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร กรรมการการเลือกตั้ง ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง กล่าวถึง การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เป็นการทั่วไป ที่กำหนดให้วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันเลือกตั้ง ว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ขอประชาสัมพันธ์เน้นย้ำ ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง หากมีความจำเป็นไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ 2557 ได้ ขอให้ไปลงทะเบียน เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขตเลือกตั้งได้ ที่นายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่น ที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2557

และสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ทำงานหรืออาศัยอยู่คนละจังหวัดที่ตนมีชื่อในทะเบียนบ้าน สามารถไปลงคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. ล่วงหน้านอกเขตจังหวัดได้ที่ ที่เลือกตั้งกลางของจังหวัดที่ท่านทำงาน หรือ อาศัยอยู่ได้ แต่ต้องยื่นคำขอลงทะเบียน เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือ นายทะเบียนท้องถิ่นได้ ตั้งแต่วันที่ 23 ธันวาคม 2556 จนถึงวันที่ 2 มกราคม 2557

สำหรับผู้ที่เคยลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าไว้แล้ว โดยไม่ได้ขอเปลี่ยนแปลงที่ลงคะแนน ก็สามารถไปขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าได้ตามวันเวลา ที่กำหนด ซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนฯ จะต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่ 26 มกราคม 2557 เท่านั้น รศ.สมชัย กล่าว.