วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

รัฐผวาโอนงบกองหมู่บ้านช่วงเลือกตั้งขัด รธน.

นายวราเทพ รัตนากร ยอมรับ รัฐบาลผวาขัด รธน. เร่งหารือ กกต. กรณีโอนงบประมาณกองทุนหมู่บ้าน และ SML ช่วงเลือกตั้ง...

วันที่ 20 ธ.ค. นายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และ รมช.เกษตรและสหกรณ์ ให้สัมภาษณ์ว่า หลังจากมีการยุบสภาผู้แทนราษฎรแล้ว รัฐบาลไม่อาจดำเนินการบางสิ่งที่รัฐธรรมนูญ หรือกฎหมายห้ามเอาไว้ ยกเว้นจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในกรณีโครงการกองทุนหมู่บ้าน ที่เป็นนโยบายของรัฐบาลที่เพิ่มเงินให้หมู่บ้านละ 1 ล้านบาท ซึ่งได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จากเป้าหมายที่มีอยู่ 79,255 กองทุน (หมู่บ้าน) โดยได้โอนเงินให้หมู่บ้าน และชุมชนไปแล้วจำนวน 53,590 กองทุน (หมู่บ้าน) เป็นเงิน 53,590 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 67.62 คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอีกจำนวน 25,665 กองทุน (หมู่บ้าน)

โดยจำแนกเป็น 1. หมู่บ้านหรือชุมชนที่มีความพร้อมรับการจัดสรร 2,655 กองทุน 2. หมู่บ้าน หรือชุมชนที่ยื่นขอรับการจัดสรร แต่ 3,607 กองทุน อยู่ระหว่างการตรวจสอบประเมิน 3. หมู่บ้านหรือกองทุนที่ยังไม่ยื่นขอรับการสนับสนุน 19,403 กองทุน นายวราเทพ กล่าวว่า เช่นเดียวกับโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้าน และชุมชน (SML) ซึ่งมีเป้าหมายทั้งประเทศ จำนวน 86,300 แห่ง วงเงิน 32,297 ล้านบาทเศษ

โดยรัฐบาลได้จัดสรรโอนเงินงบประมาณให้แก่หมู่บ้านและชุมชนไปแล้วอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสิ้น 80,661 แห่ง เป็นเงิน 30,486 ล้านบาทเศษ คิดเป็นประมาณร้อยละ 94 คงเหลือที่ยังไม่ได้รับการจัดสรรอีกจำนวน 5,639 หมู่บ้านและชุมชน ขณะนี้ได้สั่งการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ประสานไปยัง กกต.เพื่อขอหารือแนวทางปฏิบัติว่า รัฐบาลและสำนักงานฯ สามารถที่จะดำเนินการจัดสรรเงินให้หมู่บ้าน หรือชุมชนที่มีความพร้อมตามแผนการดำเนินการต่อไป ระหว่างช่วงการเลือกตั้งหรือไม่ เพื่อไม่ให้กระทบต่อการดำเนินการ ที่จะดูแลปัญหาและแก้ไขความต้องการของประชาชน

นายวราเทพ รัตนากร ยอมรับ รัฐบาลผวาขัด รธน. เร่งหารือ กกต. กรณีโอนงบประมาณกองทุนหมู่บ้าน และ SML ช่วงเลือกตั้ง... 20 ธ.ค. 2556 18:49 ไทยรัฐ