วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทหารไทย-จีน ฝึกร่วมรบพิเศษ strike

ทหารรบพิเศษ "ไทย-จีน" 320 นาย ร่วมฝึก strike ครั้งที่ 4 ที่กองพันจู่โจม ลพบุรี เน้นสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารสองชาติ...

เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. พ.อ.สรรวิชญ์ ภูมิทักษ์วงศ์ เสนาธิการกรมรบพิเศษที่ 3 เผยว่า กองทัพบกไทย และ กองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ได้จัดการฝึกผสมหน่วยรบพิเศษไทย – จีน รหัส STRIKE 2013 ครั้งที่ 4 ที่ประเทศไทย โดยใช้พื้นที่การฝึกบริเวณกองพันจู่โจม และพื้นที่ใกล้เคียงใน จ.ลพบุรี สำหรับพิธีเปิดจะจัดขึ้นในวันที่ 9 ธ.ค.นี้ เวลา 09.00 น. ที่อาคารคงสมพงษ์ กองพลรบพิเศษ โดยมี พล.ท.เฉลิมชัย สิทธิสาท ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ (ผบ.นสศ.) เป็นประธาน และจะมีการแถลงข่าวร่วมกันของทั้งสองฝ่ายด้วย

พ.อ.สรรรวิชญ์ กล่าวว่า การฝึกดังกล่าวเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ และพัฒนาขีดความสามารถด้านการฝึก และการปฏิบัติการพิเศษของหน่วยรบพิเศษของทั้งสองประเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยรบพิเศษของไทย และสาธารณรัฐประชาชนจีน สำหรับการจัดกำลังเข้าทำการฝึกฝ่ายจีน จัดกำลัง รวม 135 นาย ประกอบด้วย ส่วนบังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ จาก ภูมิภาคทหารกวางโจว จำนวน 20 นาย หน่วยทางยุทธวิธี จากกองพล ผสมที่ 12 จำนวน 98 นาย หน่วยบิน MI – 171 จำนวน 3 ลำ พร้อมกำลังพล จำนวน 12 นายส่วนสนับสนุนการฝึก จำนวน 27 นายฝ่ายไทย จัดกำลัง รวม 185 นาย ประกอบด้วย ส่วนบังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการ จาก กองพลรบพิเศษที่ 1 จำนวน 15 นาย หน่วยทางยุทธวิธี จาก กรมรบพิเศษที่ 3 จำนวน 85 นาย หน่วยบินจาก ศบบ. MI – 17 จำนวน 3 ลำ พร้อมกำลังพล จำนวน 15 นาย ส่วนสนับสนุนการฝึก จำนวน 70 นาย ส่วนการฝึกแก้ปัญหาที่บังคับการ แบ่งเป็นส่วนบังคับบัญชา การฝึกแลกเปลี่ยนสำหรับหน่วยทางยุทธวิธี ได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้าย การลาดตระเวน การเฝ้าตรวจการฝึกพลซุ่มยิง การกระโดดร่มทางยุทธวิธี ทั้งนี้ การฝึกภาคสนาม ระยะเวลาในการฝึก จำนวน 2 สัปดาห์ ( 14 วัน ) โดยแบ่งเป็น 2 ห้วง คือ การฝึกแลกเปลี่ยนในภาคที่ตั้งจำนวน 9 วัน การฝึกภาคสนามจำนวน 5 วันสำหรับ การฝึกผสมหน่วยรบพิเศษ ไทย – จีน มีขึ้นครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ.2550 ระหว่างกองทัพบกไทยกับกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน ภายใต้รหัสการฝึกชื่อว่า STRIKE 2007 ณ เมืองกว่างโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน การฝึกในปีนี้เป็นการฝึกครั้งที่ 4 ซึ่งฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพในการฝึก.

ทหารรบพิเศษ "ไทย-จีน" 320 นาย ร่วมฝึก strike ครั้งที่ 4 ที่กองพันจู่โจม ลพบุรี เน้นสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารสองชาติ... 6 ธ.ค. 2556 15:01 6 ธ.ค. 2556 16:17 ไทยรัฐ