วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ตระกูล' ชี้วิกฤติรธน.ครั้งนี้รุนแรง เตือนรัฐอย่าคลั่งปชต.เสียงข้างมาก

"รศ.ตระกูล มีชัย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" เตือนรัฐ อย่าคลั่งไคล้ประชาธิปไตยเสียงข้างมาก แนะยึดหลักความถูกต้องหรือหลักนิติธรรม ชี้ วิกฤติรัฐธรรมนูญครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ลั่น เป็นการผูกขาดอำนาจนิยมและทุนนิยมควบคู่กัน

วันที่ 23 พ.ย. รศ.ตระกูล มีชัย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
กล่าวกับ "ไทยรัฐทีวี" ว่า  การกระทำของรัฐบาลในขณะนี้  ที่ไม่ยอมทำหนังสือกราบบังคมทูล เพื่อขอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของวุฒิสภา ปี…. กลับ คืนมา รวมถึงการที่ให้กฤษฎีกา และฝ่ายกฎหมายของรัฐบาลไปหาช่องทางเพื่อดำเนินการต่อนั้น จะเป็นการเรียกแขกให้มาชุมนุมเวทีราชดำเนินในวันพรุ่งนี้ ซึ่งรัฐบาลไม่ควรอ้างหลักประชาธิปไตยเสียงข้างมากในรัฐสภา จนลืมยึดถือหลักความถูกต้องหรือหลักนิติธรรม และอย่าบิดเบือนหลักประชาธิไตยว่ามีเสียงข้างมากแล้วจะทำอะไรก็ได้ ถ้าเสียงข้างมากบอกว่าให้ผู้ชายมีภรรยาได้ 5 คน ทุกคนจะต้องยอมรับหรือ ซึ่งเสียงข้างมากต้องอยู่บนพื้นฐานความยุติธรรมและความถูกต้องด้วย

รศ.ตระกูล
กล่าวต่อว่า ทุกคนต้องยอมรับอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่ถือเป็นองค์กรกลางที่จะวิเคราะห์และตัดสิน เพราะแต่ละคนก็ตีความรัฐธรรมนูญต่างกันไปตามตำราหลักการ ความเชื่อและอุดมการณ์ของตนเอง ฉะนั้นหากศาลตัดสินออกมาแล้วก็ต้องยอมรับ เพราะอย่างตนเองก็ไม่เห็นด้วยกับศาลบางเรื่องแต่ก็ยอมรับอำนาจศาล หากรัฐบาล ยอมรับคำตัดสินของศาล เชื่อว่า สถานการณ์ทางการเมืองก็จะดีขึ้น ความชอบธรรมทางการเมืองก็จะกลับมาในที่สุด


สำหรับการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้นั้นรัฐบาลควรยอมรับว่าเป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้อง เพราะถึงแม้รัฐธรรมนูญนั้นสามารถแก้ไขได้ แต่การแก้ไขนั้นจะต้องไม่ทำลายหลักการแห่งการปกครอง และเจตนารมณ์ที่รัฐธรรมนูญฉบับนั้นบัญญัติไว้ แต่การแก้ไขครั้งนี้ของรัฐสภาขัดกับหลักการของรัฐธรรมนูญที่วางเอาไว้ คือ หลักดุลยภาพของอำนาจ ทั้งโครงสร้างอำนาจของรัฐ อำนาจขององค์กรต่างๆ ที่เป็นการแก้ไขปรับปรุงมาจากรัฐธรรมนูญปี 2540 เพราะนั้นหากจะมีการแก้ไข รัฐบาลจะต้องทำประชามติขอความเห็นชอบจากประชาชนผู้เป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตย ซึ่งไม่ใช่รัฐสภา เพื่อรองรับหลักการและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญก่อน

มองว่าวิกฤติรัฐธรรมนูญครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพราะที่ผ่านมาอย่างการเรียกร้องรัฐธรรมนูญในเหตุการณ์ ตุลา
16 นั้น ประชาชนต่อสู้กับเผด็จการทหาร ที่เป็นอำนาจนิยมเพียงอย่างเดียว แต่วิกฤติรัฐธรรมนูญครั้งนี้ ประชาชนออกมาต่อสู้กับเผด็จการรัฐสภา ซึ่งเป็นเผด็จการอำนาจควบคู่เผด็จการทุนนิยม ซึ่งผลรุนแรงมากกว่า เพราะฉะนั้นรัฐบาลจะต้องรีบสร้างดุลยภาพทางการเมือง คือต้องให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการใช้อำนาจได้ และต้องกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นให้มากขึ้น

 

"รศ.ตระกูล มีชัย อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" เตือนรัฐ อย่าคลั่งไคล้ประชาธิปไตยเสียงข้างมาก แนะยึดหลักความถูกต้องหรือหลักนิติธรรม ชี้วิกฤติรัฐธรรมนูญครั้งนี้รุนแรงกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา ลั่นเป็นการผูกขาดอำนาจนิยมและทุนนิยมควบคู่กัน 23 พ.ย. 2556 18:15 23 พ.ย. 2556 22:08 ไทยรัฐ