วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'อดัม คาเฮน' ชู 5 กุญแจดอกสำคัญ นำพ้นสังคมติดหล่ม

"อดัม คาเฮน" ร่วมหาทางออกประเทศ ชู 5 กุญแจดอกสำคัญ นำพ้นสังคมติดหล่ม ย้ำผู้มีบทบาทในสังคมทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม ...

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 6 ก.ย. ที่โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล 22 องค์กรภาคี ประกอบด้วย สถาบันพระปกเกล้า สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาราชอาณาจักร ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย บริษัทเคเบิ้ลไทย โฮลดิ้ง จำกัด(มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มูลนิธิส่งเสริมการออกแบบอนาคตประเทศไทย สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย สภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย มูลนิธิสยามกัมมาจล มูลนิธิเดอะบอสส์ สำนักงานปฏิรูป (สปร.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถานบันการเรียนรู้และพัฒนาประชาสังคม มูลนิธิเพื่อคนไทย Siam Intelligence Unit มูลนิธิเอสซีจี สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทไทยภิรมย์ สตาร์ จำกัด สถานีโทรทัศน์ไทยบีพีเอส ร่วมกันจัดงาน Solution Talk

โดยนายอดัม คาเฮน นักออกแบบกระบวนการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสถานการณ์ปัญหาที่มีความซับซ้อนสูง ผ่านประสบกาารณ์ทำงานกว่า 20 ประเทศ เสนอทางออกของสังคมไทยโดยใช้เครื่องมือใหม่จัดการปัญหาร่วมกัน มีตัวแทนฝ่ายต่าง ๆ เข้าร่วม 140 คน เช่น นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกฯ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายวีระกานต์ มุสิกพงษ์ อดีตประธาน นปช. ขณะที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ มารับประทานอาหารกลางวันกับนายอดัม คาเฮน แล้วก็ขอตัวไปประชุมหาทางออกแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำต่อ ขณะที่ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ติดภารกิจ ไม่สามารถมาร่วมงานได้

นายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานโครงการเราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลาน กล่าวเปิดงานว่าโครงการนี้ทำมาตั้งแต่ปี 2552 โดยจะมีการเปิดตัวออกแบบชุดภาพอนาคตไทยและแนวทางขับเคลื่อนสู่การปฏิรูปกลางเดือน ต.ค.นี้ ส่วนจะปฏิรูปสำเร็จหรือไม่ขึ้นต้องอยู่กับคนไทยทุกคนร่วมมือกัน

ด้านนายอดัม คาเฮน กล่าวแนะนำกระบวนออกจากสังคมติดหล่ม ทุกฝ่ายร่วมปฏิรูปด้วยภาพอนาคตว่า เครื่องมือนี้ไม่ใช่ยาวิเศษที่ลงมาทำแล้วได้ผลในทันที จากประสบการณ์ที่ทำมาพบว่าบางครัั้งกว่าเมล็ดพันธุ์ที่จะผลิดอกออกผลใช้เวลาเกือบ 20 ปี โดยตนพบกุญแจสำคัญของเครืองมือนี้ คือ 1. ผู้มีบทบาทในสังคมทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม 2. คนเหล่านี้ต้องเชื่อว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่งหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถ แก้ไขปัญหาได้เบ็ดเสร็จเพียงฝ่ายเดียว 3. ผู้ที่เข้าร่วมกระบวนการต้องเป็นตัวแทนจากทุกภาคส่วนเพื่อทำให้เกิดสังคมจำลองขึ้นในกระบวนการพื้นที่ หรือสถานที่จัดกระบวนการที่เป็นกลาง รู้สึกได้ถึงความปลอดภัย 4. กระบวนการพูดและฟังที่มีถึง 4 วิธี หากผู้เข้าร่วมติดอยู่กับการดาวน์โหลดและดีเบทกันตลอดเวลา ความร่วมมือจะไม่เกิดขึ้น และ 5. กระบวนการที่ใช้สร้างสรรค์และกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ทราบว่ามีกลุ่มใหญ่และกลุ่มเล็กพูดคุยเป็นความเพื่อ พยายามหาทางออกให้ประเทศ รัฐบาลก็ต้องพยายามประสานให้คนเหล่านั้นมาร่วมในเวทีปฏิรูปประเทศต่อไป แม้ไม่ตอบรับก็ต้องพยายายามต่อไป เมื่อถามว่าเวทีโครงการเราจะส่งมอบประเทศไทยแบบไหนให้ลูกหลานเป็นอย่างไร นายพงศ์เทพตอบว่า เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ประชาชนเชื่อมั่นขึ้นมาและได้รับการตอบรับ อาจเป็นทางออกของประเทศไทยได้

นายวีระกานต์ มุสิกพงศ์ อดีตประธาน นปช. ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้มีหลายกลุ่มหาทางออกให้ประเทศไทย แต่ละกลุ่มก็มีจุดยืนของตัวเอง ในที่สุดจะทำอย่างไรให้ทุกกลุ่มรวมกันให้ได้ โครงการฯนี้รูปแบบดี ที่ให้คู่ขัดแย้งมาคุยกันโดยไม่ผ่านสื่อ เมื่อคุยกันไปก็รู้ว่าเป็นมนุษย์เหมือนกัน ไม่ใช่ยักษ์มีเขีี้ยว แต่หากให้พูดคุยผ่านสื่อ มีแต่เพิ่มความขัดแย้งมากขึ้น.

"อดัม คาเฮน" ร่วมหาทางออกประเทศ ชู 5 กุญแจดอกสำคัญ นำพ้นสังคมติดหล่ม ย้ำผู้มีบทบาทในสังคมทุกภาคส่วนต้องเข้ามามีส่วนร่วม ... 6 ก.ย. 2556 20:06 6 ก.ย. 2556 22:59 ไทยรัฐ