วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

114 ส.ว.-ส.ส. ร้อง ศาลรธน.งบฯ57 ขัดรัฐธรรมนูญ

114 ส.ว.-ส.ส. ยื่นศาลรธน.ขอชี้ขาด พ.ร.บ.งบฯ57 ม.27-28 ขัดรัฐธรรมนูญ เหตุ กมธ.ใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียว ตัดงบประมาณสำนักงานศาลยุติธรรม และ ป.ป.ช. 

วันที่ 5 ก.ย.56 นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ว. และนายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.สงขลา และทีมกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ พร้อมคณะ รวม 114 คน ได้ยื่นเรื่องต่อนายเจริญ จรรย์โกมล รองประธานสภาผู้แทนราษฎร เพื่อขอให้ส่งความเห็นไปยังศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 154 วรรค 1 ว่าร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2557 มีข้อความขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ เพราะเห็นว่าร่าง พ.ร.บ.งบฯปี 57 ในมาตรา 27 สำนักงานศาลยุติธรรม และสำนักงานศาลปกครอง และมาตรา 28 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา 168 วรรค 8 และวรรค 9 ซึ่งบัญญัติว่า “รัฐต้องจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอกับการบริหารงานโดยอิสระของรัฐสภา ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลยุติธรรม ศาลปกครองและองค์กรตามรัฐธรรมนูญ”

นายไพบูลย์ กล่าวต่อว่า รัฐบาลมิได้ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ เพราะไม่จัดสรรงบประมาณให้เพียงพอโดยอิสระของหน่วยงานศาล และองค์กรตามรัฐธรรมนูญ สำนักงานศาลยุติธรรม ศาลปกครอง เพราะตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญต้องมีความเห็นร่วมกันกับกรรมาธิการฯ กับสำนักงานศาลปกครอง ศาลยุติธรรม ศาลรัฐธรรมนูญ ต้องเห็นพ้องต้องกันว่า “เพียงพอ” โดยทางสำนักงานศาลยุติธรรมได้ขอแปรญัตติ ทำให้กรรมาธิการฯมีการใช้ดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวตัดงบประมาณของสำนักงานศาลยุติธรรม และ ป.ป.ช. เป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ มาตรา 168 วรรค 8 วรรค จึงยื่นศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานต่อไป และเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญ ได้รับการจัดสรรงบประมาณเพียงพอแล้ว จึงไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียสามารถวินิจฉัยในเรื่องดังกล่าวได้

ทั้งนี้ โดยปกติร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายฯ จะต้องมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถ้าประธานรัฐสภา รีบส่งไปยังศาลรัฐธรรมนูญ ก็คงพิจารณาโดยเร็ว ไม่น่าจะเกิดความล่าช้า แต่จะทำให้เกิดการตรวจสอบตามหลักนิติธรรม และหากศาลรัฐธรรมนูญ เห็นพ้องตามคำร้องของสมาชิกรัฐสภา ก็จะไม่ถึงขนาดทำให้ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯทั้งร่างตกไปแต่ต้องแก้ไขมาตรา 27 และ 28 ให้ถูกต้อง และขอตั้งข้อสังเกตว่าในการพิจารณาของกรรมาธิการฯ จัดงบประมาณกับกระทรวงมหาดไทยถึง 12,000 ล้าน กระทรวงการท่องเที่ยว 4,500 ล้าน แต่กลับไม่ให้งบกับองค์กรอิสระอย่างเพียงพอ

ด้านนายวิรัตน์ กัลยาศิริ คณะทำงานกฎหมายพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การจัดงบอย่างไม่เพียงพอให้กับองค์กรอิสระเป็นการขัดรัฐธรรมนูญ เพราะเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญที่บัญญัติเรื่องนี้ไว้ ก็เพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ายบริหารเข้ามาครอบงำองค์กรอิสระ จึงทำให้ ส.ส.และส.ว.เห็นว่าสุ่มเสี่ยงต่อการขัดรัฐธรรมนูญ เช่น สำนักงานศาลยุติธรรม ได้เสนอของบประมาณจำนวน 26,249,877,036 บาท แต่ ครม.ปรับลดจำนวน 11,659,058,836 บาท คงเหลืองบประมาณเข้าสู่การพิจารณาของสภาเพียงแค่ 14,590,818,200 บาท

โดยสำนักงานศาลยุติธรรมได้ขอแปรญัตติในชั้่นกรรมาธิการ เพื่อขอเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอต่อการบริหารงานในวงเงิน 4,133,837,515 บาท แต่กรรมาธิการฯกลับไม่เชิญหน่วยงานดังกล่าว มาร่วมหารือ และใช้ดุลพินิจเพียงฝ่ายเดียวโดยไม่ได้จัดสรรงบประมาณอย่างเพียงพอ ให้กับสำนักงานศาลยุติธรรม เช่นเดียวกับสำนักงานศาลปกครองที่เสนอของบประมาณ 2,937,639,600 บาทแต่ ครม.ปรับลดจำนวน 890,723,900 บาท คงเหลืองบประมาณที่เข้าสู่การพิจารณาของสภาในชั้นกรรมาธิการฯเพียง 2,046,915,700 บาท โดยสำนักงานศาลปกครอง ได้ขอแปรญัตติเพื่อขอเพิ่มงบประมาณให้เพียงพอต่อการการบริหารงาน แต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณา ไม่ต่างจากกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ที่เสนอของบประมาณ 2,320,561,400 บาท แต่ถูกปรับลดทำให้ไม่มีงบเพียงพอต่อการบริหารองค์กร จึงขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้มีการปรับปรุงร่าง พ.ร.บ.งบประมาณฯมาตรา 27 และ 28 ต่อไป

114 ส.ว.-ส.ส. ยื่นศาลรธน.ขอชี้ขาด พ.ร.บ.งบฯ57 ม.27-28 ขัดรัฐธรรมนูญ เหตุ กมธ.ใช้ดุลพินิจฝ่ายเดียว ตัดงบประมาณสำนักงานศาลยุติธรรม และ ป.ป.ช. 5 ก.ย. 2556 14:29 ไทยรัฐ