วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ปิ๊ก'ตีปี๊บ'พม.'เปิดศูนย์OSCCช่วยเหลือครบวงจร

"ยิ่งลักษณ์" งดรายการ ส่ง "ปวีณา" แจงเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ OSCC ช่วยเหลือสังคม-ปชช.ครบวงจร 24 ชม. มั่นใจแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพ...

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 56 รายการ "รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน" ได้มอบให้ นางปวีณา หงสกุล รมว.การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ออกมาชี้แจงถึงศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อช่วยเหลือเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และคนพิการ หรือ "ศูนย์ One Stop Crisis Center" (OSCC) ว่า ศูนย์ดังกล่าวได้จัดตั้งตามดำริของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ และ รมว.กลาโหม ที่ต้องการให้ทุกกระทรวง ทบวง กรม บูรณาการงานช่วยเหลือประชาชนในสังคมอย่างครบวงจร โดยมี พม.เป็นหน่วยงานหลัก ซึ่งหน้าที่หลักของศูนย์ OSCC จะเน้นไปที่การรับแจ้งเบาะแส หรือรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนในทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสังคม การค้ามนุษย์ การค้าประเวณี คนเร่ร่อน แรงงานเด็ก

จากนั้นจะประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กระทรวงแรงงาน กระทรวงยุติธรรม กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้รับเรื่องไปดำเนินการแก้ไข ดังนั้น ประชาชนที่ต้องการร้องเรื่องมายังศูนย์ OSCC สามารถโทรศัพท์เข้ามาที่ สายด่วน 1300 ตลอดทั้งวัน หรือจะเข้าไปแจ้งเรื่องร้องเรียน ได้ที่จุดรับเรื่องร้องทุกข์ ซึ่งเป็นเครือข่ายของศูนย์ OSCC กว่า 2 หมื่นแห่งทั่วประเทศ

ขณะเดียวกัน ก็ได้มีการจัดคาราวานรถโอเอสซีซี กว่า 500 คัน ออกประชาสัมพันธ์โครงการไปทั่วประเทศ มั่นใจว่าศูนย์โอเอสซีซี จะเป็นอีกหนึ่งกลไกที่มีส่วนช่วยแก้ปัญหาสังคมให้กับคนไทยและช่วยเหลือผู้ถูกกระทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีส่วนช่วยฟื้นฟูผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ให้สามารถกลับเข้ามายืนหยัดในสังคมได้ ซึ่งศูนย์ดังกล่าวจะเปิดตลอด 24 ชม.

"ยิ่งลักษณ์" งดรายการ ส่ง "ปวีณา" แจงเปิดศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ OSCC ช่วยเหลือสังคม-ปชช.ครบวงจร 24 ชม. มั่นใจแก้ปัญหาได้มีประสิทธิภาพ... 27 ก.ค. 2556 10:36 27 ก.ค. 2556 10:58 ไทยรัฐ