วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ศาลปกครองสั่งอบต.ท่าทราย-อุตสาหกรรมสมุทรสาคร ห้ามทำกิจการถ่านหิน

ศาลปกครองกลาง พิพากษาให้ อบต.ท่าทรายและอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ห้ามบริษัทเอกชน ประกอบกิจการโรงงานทำเชื้อเพลิงก้อนจากถ่านหิน เหตุขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522


วันที่ 18 ก.ค. ศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาให้ องค์การบริหารส่วนตำบล หรือ อบต.ท่าทราย จ.สมุทรสาคร ดำเนินการให้บริษัทเทคนิทีม (ประเทศไทย) จำกัด แก้ไขการขออนุญาตก่อสร้างอาคารให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 รวมทั้งให้ อบต.ท่าทราย และสำนักงานอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประกอบกิจการโรงงาน และกฎหมายเกี่ยวกับการสาธารณสุข ตามอำนาจหน้าที่ของตนในการสั่งห้ามมิให้ บริษัท เทคนิทีมฯใช้อาคารที่ก่อสร้างประกอบกิจการโรงงานเกี่ยวกับการทำเชื้อเพลิงก้อน หรือเชื้อเพลิงสำเร็จรูปจากถ่านหิน ในท้องที่ ต.ท่าทราย ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด


เนื่องจากสถานประกอบการของบริษัทเทคนิทีม ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ ต.ท่าทราย ทั้ง 5 แปลงอยู่ในบังคับผังเมืองรวมตามกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมือง สมุทรสาคร 2550 ที่กำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวประเภทชนบทและเกษตรกรรมข้อ 13 ที่กำหนดห้ามมิให้มีการตั้งโรงงาน หรือประกอบอุตสากรรมใด เว้นแต่โรงงานบำบัดน้ำเสียรวมของชุมชน ดังนั้น การที่อบต.ท่าทราย ออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารให้กับบริษัทเทคนิทีม ดำเนินการกิจการถ่านหิน โดยไม่มีการตรวจสอบบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย


ทั้งนี้คำพิพากษาดังกล่าวมาจากการที่ นายทองนาค เสวกจินดา กับพวกรวม 3 คน ฟ้อง อบต.ท่าทราย กับพวกรวม 3 ราย ว่าละเลยต่อหน้าที่ปล่อยให้บริษัทเทคนิทีม (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินกิจการขนถ่าย ขนส่ง และกักเก็บถ่านหิน ตลอดจนก่อสร้างท่าเทียบเรือเพื่อขนส่งถ่านหิน บริเวณริมแม่ท่าจีน ต.ท่าทราย จ.สมุทรสาคร ทั้งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการดังกล่าว และถ่านหินเป็นวัตถุอันตรายมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและประชาชน ทำให้ผู้อาศัยบริเวณดังกล่าวเดือดร้อนเสียหาย และทำให้นายทองนาค ที่เป็นแกนนำคัดค้านเรื่องดังกล่าวถูกยิงเสียชีวิต


ด้านนางจอมขวัญ เสวกจินดา ภรรยาของนายทองนาค กล่าวภายหลังศาลพิพากษาตัดสินว่า รู้สึกดีใจ ที่ลมหายใจของสามีสามารถต่ออายุให้กับพี่น้อง ลูกหลานต่อไป เนื่องจากโรงงานดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและสิ่งแวดล้อมอย่างมาก.

ศาลปกครองกลาง พิพากษาให้ อบต.ท่าทรายและอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสาคร ห้ามบริษัทเอกชน ประกอบกิจการโรงงานทำเชื้อเพลิงก้อนจากถ่านหิน เหตุขออนุญาตก่อสร้างอาคารไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร 2522 18 ก.ค. 2556 18:02 ไทยรัฐ