วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

กทม.สรุปผลคะแนน เลือกตั้งซ่อมฯส.ส.ดอนเมือง (ไม่เป็นทางการ)

กทม. สรุปผลคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) เลือกตั้งซ่อมฯ ส.ส.ดอนเมือง  (อี้) แทนคุณ จิตต์อิสระ ผู้สมัคร ปชป.ได้รับเลือกเป็น ส.ส.กทม.เขต 2 ดอนเมือง ด้วยคะแนน 32,710 คะแนน

วันที่ 16 มิ.ย. ที่สำนักงานเขตดอนเมือง เวลา 18.30 น. นายสุพจน์ ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้งประจำกรุงเทพมหานคร แถลงผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 12 (เขตดอนเมือง) แทนตำแหน่งที่ว่าง อย่างไม่เป็นทางการ  ผลปรากฏว่า นายแทนคุณ  จิตต์อิสระ ผู้สมัครจากพรรคประชาธิปัตย์ได้รับเลือกตั้งเป็น ส.ส.กทม.เขต 12 ดอนเมือง ได้คะแนน 32,710 คะแนน

ทั้งนี้ สรุปผลการนับคะแนนผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็น ส.ส.กทม. เขตเลือกตั้งที่ 12 (ดอนเมือง) มีดังนี้

หมายเลข 1 นายพุทธชาติ ช่วยรวม พรรคเสรีนิยม 200 คะแนน หมายเลข 2 นางแพงศรี พิจารณ์ พรรคประชาธิปไตยใหม่ 59 คะแนน หมายเลข 3 นายวีระพล สุทธิพรพลางกูร พรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย 609 คะแนน หมายเลข 4 นายภัฐธนพงษ์ เกษมวรรณ พรรคพลังงานไทย 56 คะแนน หมายเลข 5 นายนพดล ไชยฤทธิเดช พรรคชาติสามัคคี 21 คะแนน หมายเลข 6 นายธนวิชญ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา พรรคเพื่อแผ่นดิน 50 คะแนน หมายเลข 7 นายวิทยา รักษาทิพย์ พรรคพลังสหกรณ์ 73 คะแนน หมายเลข 8 นายแทนคุณ จิตต์อิสระ พรรคประชาธิปัตย์ 32,710 คะแนน หมายเลข 9 นายยุรนันท์ ภมรมนตรี พรรคเพื่อไทย 30,624 คะแนน และหมายเลข 10 นายสุริยนต์  สุวรรณวงศ์ พรรคเครือข่ายประชน 53 คะแนน

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) เขตเลือกตั้งที่ 12 แทนตำแหน่งที่ว่าง  มีจำนวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 108,495 คน จำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งสิ้น 172 หน่วย (รวมหน่วยเลือกตั้งกลาง 1 หน่วย) มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 66,373 คน คิดเป็นร้อยละ 61.18 บัตรดี   64,455 บัตร คิดเป็นร้อยละ 97.11 บัตรเสีย 657 บัตร  คิดเป็นร้อยละ 0.99 บัตรไม่ประสงค์ลงคะแนน 1,261 คิดเป็นร้อยละ 1.90.

กทม. สรุปผลคะแนน (อย่างไม่เป็นทางการ) เลือกตั้งซ่อมฯ ส.ส.ดอนเมือง (อี้) แทนคุณ จิตต์อิสระ ผู้สมัคร ปชป.ได้รับเลือกเป็น ส.ส.กทม.เขต 2 ดอนเมือง ด้วยคะแนน 32,710 คะแนน 16 มิ.ย. 2556 19:15 ไทยรัฐ