วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'วรวัจน์'แฉปมถูกโจมตี เชื่อสาเหตุจากไม่จ่ายโบนัส สวทช.

"วรวัจน์" แฉปมถูกโจมตี เชื่อสาเหตุจากไม่จ่ายโบนัส สวทช. ยืนยันเงินโบนัส 158 ล้านบาท เกินกรอบ 30% รายได้ ห้ามจ่ายส่อผิดกฎ ก.พ.ร.

เมื่อวันที่ 23 พ.ค. นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) เปิดเผยกรณีที่มีใบปลิวโจมตีการทำงานในตำแหน่ง รมว.วท. ว่า ใบปลิวดังกล่าวออกมาจากเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) กล่าวหาว่าตนแทรกแซงการทำงานและตัดงบประมาณของ สวทช. ซึ่งไม่เป็นความจริงเลย เรื่องงบประมาณ ทำโครงการวิจัยต่างๆ ถ้าไม่มีความชัดเจนหรือไม่เกิดประโยชน์ต่อสังคมก็ต้องถูกตัดหรือปรับลด นอกจากนี้ ยังพบว่า หลายโครงการมักใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างพิเศษเพื่ออนุมัติงบประมาณ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาจึงให้ฝ่ายกฎหมายไปตรวจสอบ

ทั้งนี้ ใบปลิวที่ออกมาโจมตีตน มองว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากความไม่พอใจที่มองว่าตนไม่จ่ายโบนัสและขึ้นเงินเดือนให้เจ้าหน้าที่ สวทช. ซึ่งได้ให้นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล ผอ.สวทช. ไปชี้แจงแล้วว่าไม่สามารถจ่ายได้เพราะจำนวนเงินที่จะต้องจ่ายโบนัส ถึง 158 ล้านบาทนั้นเกินกรอบ 30% ของเงินรายได้ที่ สวทช.ได้รับ ซึ่งตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แล้ว ไม่สามารถจ่ายได้

รมว.วท. กล่าวต่อว่า ดังนั้น เพื่อให้เกิดความโปร่งใส จึงแต่งตั้งนายวีระพงษ์ แพสุวรรณ ปลัด วท. เป็นประธานตรวจสอบโครงการของ สวทช. ที่มีปัญหาเกือบ 10 โครงการ และจะเผยแพร่ว่าโครงการนั้นมีข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร.

"วรวัจน์" แฉปมถูกโจมตี เชื่อสาเหตุจากไม่จ่ายโบนัส สวทช. ยืนยันเงินโบนัส 158 ล้านบาท เกินกรอบ 30% รายได้ ห้ามจ่ายส่อผิดกฎ ก.พ.ร. 23 พ.ค. 2556 17:44 ไทยรัฐ