วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

นายกฯนั่งหัวโต๊ะประชุมงบฯโครงการภาคเหนือตอนล่าง

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะเฟ้นงบฯ 4 จังหวัดภาคกลางตอนล่างชงที่ประชุม ครม.สัญจรกำแพงเพชร 9-10 มิ.ย. นี้...

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 7 พ.ค.ที่ทำเนียบรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมเพื่อรับนโยบายในการจัดทำแผนงาน/โครงการของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.)อย่างเป็นทางการ นอกสถานที่จ.กำแพงเพชร (กำแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี และนครสวรรค์) โดยมีนายวราเทพ รัตนากร รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อประกอบการประชุม ครม.นอกสถานที่ในวันที่ 9-10 มิ.ย.นี้

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงการประชุมดังกล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย สถานภาพการพัฒนาปัจจุบัน โครงสร้างเศรษฐกิจของจังหวัด การเตรียมพร้อมในการรองรับโครงการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล โดยมี 4 ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรสำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง 2. เพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าเกษตร 3. พัฒนาระบบการขนส่ง การกระจายสินค้า และโลจิสติกส์ 4. พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งได้พิจารณาหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาแผนงาน/โครงการ

นายสุรนันทน์ กล่าวว่า นายกฯ ได้มอบนโยบายในการเตรียมจัดทำแผนงานและโครงการของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 คือ 1.ให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการที่จะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ 2.ให้นำแนวทางการประกาศเขตเหมาะสมสำหรับการปลูกพืชที่ได้ประยุกต์แนวคิดของเกษตรโซนนิ่ง มาประกอบการพิจารณา 3.ให้น้อมนำโครงการตามแนวพระราชดำริและโครงการภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นโครงการเหมาะสมกับพื้นที่มาประยุกต์ดำเนินการ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพื้นที่ดังกล่าว เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ประสานงานกับผู้ว่าราชการจังหวัด.

นายกฯ นั่งหัวโต๊ะเฟ้นงบฯ 4จังหวัดภาคกลางตอนล่างชงที่ประชุม ครม.สัญจรกำแพงเพชร 9-10 มิ.ย. นี้... 7 พ.ค. 2556 20:09 ไทยรัฐ